2019-2020 Bahar Dönemi Yüksek Lisans Ders Programı

Bu sayfa belirli aralıklar ile güncellenir.
Öğrenci Bilgi Sistemi 'nde yer alan ders programları henüz buraya yansımamış olabilir.
Bu durumda Öğrenci Bilgi Sisteminin baz alınması gerekir.
Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
FEL511
Zihin Felsefesi
Derslik: CZ10
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK
FEL506
Çağdaş Felsefe Sorunları
Derslik: CZ10
Doç. Dr. Emre ŞAN
10:00
10:50
FEL517
Fenomenoloji ve Hermeneutik
Derslik: CZ07
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK
FEL511
Zihin Felsefesi
Derslik: CZ10
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK
FEL506
Çağdaş Felsefe Sorunları
Derslik: CZ10
Doç. Dr. Emre ŞAN
11:00
11:50
FEL517
Fenomenoloji ve Hermeneutik
Derslik: CZ07
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK
FEL511
Zihin Felsefesi
Derslik: CZ10
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK
FEL506
Çağdaş Felsefe Sorunları
Derslik: CZ10
Doç. Dr. Emre ŞAN
12:00
12:50
FEL517
Fenomenoloji ve Hermeneutik
Derslik: CZ07
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK
13:00
13:50
14:00
14:50
FEL502
Klasik İslam Düşüncesi Metinleri
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN
15:00
15:50
FEL502
Klasik İslam Düşüncesi Metinleri
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN
16:00
16:50
FEL502
Klasik İslam Düşüncesi Metinleri
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN
İngilizce Mütercim Tercümanlık Lisans Programı Yüksek Lisans Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
18:00
18:50
TRE529
Discourse Analysis
Derslik: C112
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
TRE537
Research Techniques
Derslik: C112
Prof. Dr. Işın ÖNER
19:00
19:50
TRE529
Discourse Analysis
Derslik: C112
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
TRE537
Research Techniques
Derslik: C112
Prof. Dr. Işın ÖNER
20:00
20:50
TRE529
Discourse Analysis
Derslik: C112
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
TRE537
Research Techniques
Derslik: C112
Prof. Dr. Işın ÖNER
Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
PSI526
Aile İçi İlişkiler
Derslik: CE101
Prof. Dr. Telat Gül ŞENDİL
PSI521
Davranışsal Genetik
Derslik: CE101
Prof. Dr. Hülya YAZICI
10:00
10:50
PSI526
Aile İçi İlişkiler
Derslik: CE101
Prof. Dr. Telat Gül ŞENDİL
PSI521
Davranışsal Genetik
Derslik: CE101
Prof. Dr. Hülya YAZICI
11:00
11:50
PSI526
Aile İçi İlişkiler
Derslik: CE101
Prof. Dr. Telat Gül ŞENDİL
PSI521
Davranışsal Genetik
Derslik: CE101
Prof. Dr. Hülya YAZICI
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
PSI522
Psikolojide Araştırma Yöntemleri
Derslik: CE101
Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği DİNN
PSI529
Çocuklarda Sosyal Bilişsel Gelişim: Zihinselleştirme
Derslik: CE101
Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim AKBULUT
15:00
15:50
PSI522
Psikolojide Araştırma Yöntemleri
Derslik: CE101
Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği DİNN
PSI529
Çocuklarda Sosyal Bilişsel Gelişim: Zihinselleştirme
Derslik: CE101
Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim AKBULUT
16:00
16:50
PSI522
Psikolojide Araştırma Yöntemleri
Derslik: CE101
Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği DİNN
PSI529
Çocuklarda Sosyal Bilişsel Gelişim: Zihinselleştirme
Derslik: CE101
Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim AKBULUT
Tarih Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
TAR520
Osmanlı Belgelerinin Dili
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
TAR512
Tarih Yazıcılığı II
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYKENT
11:00
11:50
TAR520
Osmanlı Belgelerinin Dili
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
TAR512
Tarih Yazıcılığı II
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYKENT
12:00
12:50
TAR520
Osmanlı Belgelerinin Dili
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
TAR512
Tarih Yazıcılığı II
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYKENT
13:00
13:50
14:00
14:50
TAR534
Türk Hukuk Tarihi ve Belgeleri
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN
TAR514
Osmanlı Diplomasi Tarihi
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ
15:00
15:50
TAR534
Türk Hukuk Tarihi ve Belgeleri
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN
TAR514
Osmanlı Diplomasi Tarihi
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ
16:00
16:50
TAR534
Türk Hukuk Tarihi ve Belgeleri
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN
TAR514
Osmanlı Diplomasi Tarihi
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
TED555
Roman Çözümlemeleri
Derslik: C221
Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ
10:00
10:50
TED555
Roman Çözümlemeleri
Derslik: C221
Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ
TED538
Klasik Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri
Derslik: C221
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK
TED557
Edebiyat Kuramları Üzerine Metinler
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL
11:00
11:50
TED555
Roman Çözümlemeleri
Derslik: C221
Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ
TED538
Klasik Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri
Derslik: C221
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK
TED557
Edebiyat Kuramları Üzerine Metinler
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL
12:00
12:50
TED538
Klasik Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri
Derslik: C221
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK
TED557
Edebiyat Kuramları Üzerine Metinler
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL
13:00
13:50
TED522
Klasik Osmanlı Türkçesi: Manzum Metinler
Derslik: C221
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞUZ
14:00
14:50
TED522
Klasik Osmanlı Türkçesi: Manzum Metinler
Derslik: C221
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞUZ
TED559
Klasik Türk Edebiyatının Temel Meseleleri
Derslik: C221
Prof. Dr. Orhan BİLGİN
15:00
15:50
TED522
Klasik Osmanlı Türkçesi: Manzum Metinler
Derslik: C221
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞUZ
TED559
Klasik Türk Edebiyatının Temel Meseleleri
Derslik: C221
Prof. Dr. Orhan BİLGİN
16:00
16:50
TED528
Klasik Türk Edebiyatı: Araştırma Yöntemleri
Derslik: C221
Doç. Dr. Arzu ATİK
TED559
Klasik Türk Edebiyatının Temel Meseleleri
Derslik: C221
Prof. Dr. Orhan BİLGİN
17:00
17:50
TED528
Klasik Türk Edebiyatı: Araştırma Yöntemleri
Derslik: C221
Doç. Dr. Arzu ATİK
TED502
Türk Dili ve Edebiyatı Seminerleri
Derslik: -
Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ
18:00
18:50
TED528
Klasik Türk Edebiyatı: Araştırma Yöntemleri
Derslik: C221
Doç. Dr. Arzu ATİK
Ekonomi ve Finans (Tezli) Yüksek Lisans Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
18:00
18:50
EFT528
Ekonomik Modelleme ve Tahminleme
Derslik: CZ03
Doç. Dr. Engin SORHUN
EFT530
İslam Ekonomisi ve Finansı
Derslik: CZ03
Dr. Öğr. Üyesi Isa YILMAZ
EFT524
Gelişen Piyasalar
Derslik: CZ03
Dr. Öğr. Üyesi Ece Handan GÜLERYÜZ
EFT534
Portföy Yönetimi
Derslik: CZ03
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YILDIZ
19:00
19:50
EFT528
Ekonomik Modelleme ve Tahminleme
Derslik: CZ03
Doç. Dr. Engin SORHUN
EFT530
İslam Ekonomisi ve Finansı
Derslik: CZ03
Dr. Öğr. Üyesi Isa YILMAZ
EFT524
Gelişen Piyasalar
Derslik: CZ03
Dr. Öğr. Üyesi Ece Handan GÜLERYÜZ
EFT534
Portföy Yönetimi
Derslik: CZ03
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YILDIZ
20:00
20:50
EFT528
Ekonomik Modelleme ve Tahminleme
Derslik: CZ03
Doç. Dr. Engin SORHUN
EFT530
İslam Ekonomisi ve Finansı
Derslik: CZ03
Dr. Öğr. Üyesi Isa YILMAZ
EFT524
Gelişen Piyasalar
Derslik: CZ03
Dr. Öğr. Üyesi Ece Handan GÜLERYÜZ
EFT534
Portföy Yönetimi
Derslik: CZ03
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YILDIZ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
POLS502
Turkish Politics since 1923
Derslik: BE109
Prof. Dr. Michelangelo GUIDA
POLS545
Advanced International Relations Theory
Derslik: BE109
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL
11:00
11:50
POLS502
Turkish Politics since 1923
Derslik: BE109
Prof. Dr. Michelangelo GUIDA
POLS545
Advanced International Relations Theory
Derslik: BE109
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL
12:00
12:50
POLS502
Turkish Politics since 1923
Derslik: BE109
Prof. Dr. Michelangelo GUIDA
POLS545
Advanced International Relations Theory
Derslik: BE109
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL
13:00
13:50
14:00
14:50
POLS536
Religion and Politics of the Middle East
Derslik: BE109
Dr. Öğr. Üyesi Fabio VICINI
POLS548
Advanced Readings in Political Thought
Derslik: BE109
Doç. Dr. Acar KUTAY
15:00
15:50
POLS536
Religion and Politics of the Middle East
Derslik: BE109
Dr. Öğr. Üyesi Fabio VICINI
POLS548
Advanced Readings in Political Thought
Derslik: BE109
Doç. Dr. Acar KUTAY
16:00
16:50
POLS536
Religion and Politics of the Middle East
Derslik: BE109
Dr. Öğr. Üyesi Fabio VICINI
POLS548
Advanced Readings in Political Thought
Derslik: BE109
Doç. Dr. Acar KUTAY
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
TIB568
Ahkam Hadisleri
Derslik: C222
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
TIB570
Kur'an ve Beyan İlmi
Derslik: CZ04
Öğr. Gör. Dr. Mohamad ALOMAR
10:00
10:50
TIB536
Oryantalistler ve Kur'an Araştırmaları
Derslik: C213
Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR
TIB526
Muamelat Fıkhı
Derslik: C213
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalin ŞENKARDEŞLER
TIB568
Ahkam Hadisleri
Derslik: C222
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
TIB570
Kur'an ve Beyan İlmi
Derslik: CZ04
Öğr. Gör. Dr. Mohamad ALOMAR
TIB574
Günümüz Kelam Problemleri
Derslik: B214
Prof. Dr. Hülya ALPER
TIB524
Fıkıh Usulü: İstinbat Metotları ve İçtihat
Derslik: B214
Prof. Dr. Ibrahim Kafi DÖNMEZ
TIB548
Hadis Tenkidi
Derslik: C222
Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI
TIB540
Müteahhirin Dönemi Kelam Meseleleri ve Literatürü
Derslik: C213
Prof. Dr. Ilyas ÇELEBİ
11:00
11:50
TIB536
Oryantalistler ve Kur'an Araştırmaları
Derslik: C213
Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR
TIB526
Muamelat Fıkhı
Derslik: C213
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalin ŞENKARDEŞLER
TIB568
Ahkam Hadisleri
Derslik: C222
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
TIB570
Kur'an ve Beyan İlmi
Derslik: CZ04
Öğr. Gör. Dr. Mohamad ALOMAR
TIB574
Günümüz Kelam Problemleri
Derslik: B214
Prof. Dr. Hülya ALPER
TIB524
Fıkıh Usulü: İstinbat Metotları ve İçtihat
Derslik: B214
Prof. Dr. Ibrahim Kafi DÖNMEZ
TIB548
Hadis Tenkidi
Derslik: C222
Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI
TIB540
Müteahhirin Dönemi Kelam Meseleleri ve Literatürü
Derslik: C213
Prof. Dr. Ilyas ÇELEBİ
12:00
12:50
TIB536
Oryantalistler ve Kur'an Araştırmaları
Derslik: C213
Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR
TIB526
Muamelat Fıkhı
Derslik: C213
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Boynukalin ŞENKARDEŞLER
TIB574
Günümüz Kelam Problemleri
Derslik: B214
Prof. Dr. Hülya ALPER
TIB524
Fıkıh Usulü: İstinbat Metotları ve İçtihat
Derslik: B214
Prof. Dr. Ibrahim Kafi DÖNMEZ
TIB548
Hadis Tenkidi
Derslik: C222
Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI
TIB540
Müteahhirin Dönemi Kelam Meseleleri ve Literatürü
Derslik: C213
Prof. Dr. Ilyas ÇELEBİ
13:00
13:50
14:00
14:50
TIB538
Kur'an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar
Derslik: C222
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha BOYALIK
TIB550
İslam Ahlak Teorileri
Derslik: BE104
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
TIB532
Günümüz Hadis Meseleleri
Derslik: C213
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
TIB566
Modern Dönem Fıkıh Araştırmaları
Derslik: B214
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB534
Mukayeseli Tefsir Metinleri
Derslik: CZ04
Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD
TIB564
Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları
Derslik: C213
Prof. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL
TIB576
Mukayeseli Teoloji Okumaları
Derslik: CZ04
Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
TIB546
Hadis Literatürü
Derslik: BE114
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER
15:00
15:50
TIB538
Kur'an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar
Derslik: C222
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha BOYALIK
TIB550
İslam Ahlak Teorileri
Derslik: BE104
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
TIB532
Günümüz Hadis Meseleleri
Derslik: C213
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
TIB566
Modern Dönem Fıkıh Araştırmaları
Derslik: B214
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB534
Mukayeseli Tefsir Metinleri
Derslik: CZ04
Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD
TIB564
Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları
Derslik: C213
Prof. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL
TIB576
Mukayeseli Teoloji Okumaları
Derslik: CZ04
Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
TIB546
Hadis Literatürü
Derslik: BE114
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER
16:00
16:50
TIB538
Kur'an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar
Derslik: C222
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha BOYALIK
TIB550
İslam Ahlak Teorileri
Derslik: BE104
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI
TIB532
Günümüz Hadis Meseleleri
Derslik: C213
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
TIB566
Modern Dönem Fıkıh Araştırmaları
Derslik: B214
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB534
Mukayeseli Tefsir Metinleri
Derslik: CZ04
Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD
TIB564
Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları
Derslik: C213
Prof. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL
TIB576
Mukayeseli Teoloji Okumaları
Derslik: CZ04
Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN
TIB546
Hadis Literatürü
Derslik: BE114
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER