Burslar ve Olanaklar

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

2018-2019 Akademik Yılı Özel Koşulları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında bütün kontenjanlar tam veya kısmi bursludur. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesiyle mezun olanlar, tam burslu kategorisine yerleşseler dahi %50 Burslu statüsünde kayıt yaptırabilirler; ancak diğer öğrencilere tanınan indirim, nakit burs ve ücretsiz yurt-yemek imkanlarından yararlanamazlar. %50 ve %25 Burslu öğrencilerin ödeyeceği ücretler hazırlık sınıflarında 22.500 TL+KDV, Arapça Mütercim Tercümanlık, Felsefe, İslam ve Din Bilimleri, Sosyal Hizmet, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında 21.500 TL+KDV, Ekonomi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programlarında 25.000 TL+KDV, Psikoloji programında 27.500 TL+KDV üzerinden hesaplanır ve 10 taksit yapılır; peşin ödenirse % 6 indirim uygulanır. Hazırlık sınıfında okutulacak kitaplar o yılın öğrenim ücretine dahil olup üniversite tarafından verilir. Müteakip yılların eğitim-öğretim ücreti -yıllık ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

 A) “Tam Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere şu imkânlar sağlanır:

a) “Öğrenim Bursu” (eğitim-öğretim ücretinin tamamını kapsar).

b) İlgili programın puan türünde ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 3.000 TL “Üstün Başarı Bursu”.

c) İlgili programın puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 2.500 TL, ilk 1000’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.750 TL “Özel Başarı Bursu”.

ç) “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” kapsamına girmeyenlere dokuz ay süreyle ayda 1000 TL “Destek Bursu”.

d) “Ücretsiz yurt (kahvaltı ve akşam yemeği dahil)”.

e) Hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitabı.

 

B) “%50 Burslu” ve “%25 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla) başarı ve tercih durumlarına göre aşağıdaki imkânlar sağlanır:

 a) Arapça Mütercim Tercümanlık programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 15000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 50 indirim yapılır.

b) Ekonomi programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 50000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim, bu indirimden yararlanmamış olanlara bu programa ilk üç tercihinde yer vermişlerse ödeyecekleri ücretten % 50 indirim yapılır.

c) Felsefe programının %50 Burslu kontenjanlarına ilk üç tercihinde yer verenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim yapılır.

ç) İngilizce Mütercim Tercümanlık programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 7500’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 50 indirim yapılır.

d) İslam ve Din Bilimleri programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 10000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim yapılır, dokuz ay süreyle ayda 750 TL Destek Bursu verilir ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) sağlanır; ilk 20000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim yapılır ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) sağlanır.

e) Psikoloji programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 30000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 50 indirim yapılır.

f) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 50000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim yapılır; bu indirimden yararlanmamış olan %50 Burslu öğrencilere bu programa ilk üç tercihinde yer vermişlerse ödeyecekleri ücretten % 15 indirim yapılır.

g) Sosyal Hizmet programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 50000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır; bu indirimden yararlanmamış olan %50 Burslu öğrencilere bu programa ilk üç tercihinde yer vermişlerse ödeyecekleri ücretten % 15 indirim yapılır. 

Sosyal Hizmet Programına kayıt yaptıran öğrencilerden “Tam Burslu” olanların tamamına, “%50 Burslu” 18 kişiye -bursluluk statülerinin koşulları dairesinde- isteğe bağlı (Arapça veya İngilizce) hazırlık sınıfında okuma hakkı tanınır. Daha fazla talep olması halinde, bulundukları statüde programa giriş puan sırası esas alınır. Bu öğrenciler, ödemelerini bulundukları bursluluk durumuna göre yaparlar, bu durumdakilerin yararlandığı haklardan yararlanırlar; devam başarı ve benzeri konularda zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileriyle aynı yükümlülüklere tabi olurlar.

 ğ) Tarih programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 30000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) sağlanır; ilk 50000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır; bu indirimden yararlanmamış olanlara bu programa ilk üç tercihinde yer vermişlerse ödeyecekleri ücretten % 25 indirim yapılır.

h) Türk Dili ve Edebiyatı programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 30000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) sağlanır; ilk 50000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır; bu indirimden yararlanmamış olanlara bu programa ilk üç tercihinde yer vermişlerse ödeyecekleri ücretten % 25 indirim yapılır.

 

C) Üniversite yurtlarında kalanlar “Öğrenci Yurt Kuralları”na uymakla yükümlüdür; “ücretsiz yurt” imkanından yararlanmak istemeyen öğrencilere dokuz ay süreyle aylık standart şehir içi ulaşım ücreti verilir.

Ç) %50 burslu veya %25 burslu olan öğrencilerden -herhangi bir indirim kazanmış olanlar dahil- hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet hakları devam eder.

D) “Öğrenim bursu hazırlık programında 2 yarıyıl, lisans programında 10 yarıyıl devam eder; nakit burs, ücretsiz / indirimli yurt vb. hakları olan öğrenci 9 ve 10. yarıyıllarda bu imkanlardan yararlanamaz. Çift anadal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde iki yarıyıl, yandal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde bir yarıyıl ek süre tanınır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurulduğunda bu süre belirtilen sürelerin dışında tutulur. “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” öğrencinin hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersinin bulunmaması halinde devam eder; belirtilen burslardan yararlanamadığı dönemde -koşullarını taşıyorsa- kendisine “Destek Bursu” verilir. “Destek Bursu”nun devam etmesi, hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 70, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluna bağlıdır. Hazırlık programının herhangi bir çeyreğinde / kurunda asgari devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, izleyen kur / çeyrek sürecince, devamsızlık son çeyrekte / kurda ise lisans döneminin ilk iki ayında; lisans programının herhangi bir dersinde asgari devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci izleyen yarıyılda nakit bursundan, ücretsiz-indirimli yemek ve ulaşım haklarından yararlanamaz. Hazırlık sınıfı öğrencisinin eğitim-öğretim yılı boyunca yapabileceği azami devamsızlık süresini doldurduğu belirlenirse, o yıl sonuna kadar ücretsiz-indirimli yurt hakkını da kaybeder. Bir yarıyıl veya daha az süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci bir yarıyıl, daha fazla süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci ceza süresi kadar nakit bursundan mahrum olur ve öğrenci yurtttan ücretli bile olsa yararlanamaz.

E) 2018-2019 akademik yılında üniversitemiz lisans programlarının %50 burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere yurt ücretlerinde %50, lisans programlarının %25 burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere ise yurt ücretlerinde %25 indirim uygulanır. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ücrete dahil değildir.

Erkek Öğrenci Yurduna kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilecektir.

Üniversite yurtlarında kalanlar “Öğrenci Yurt Kuralları”na uymakla yükümlüdür.