Burslar ve Olanaklar

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
2019-2020 Akademik Yılı Özel Koşulları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında bütün kontenjanlar tam veya kısmi bursludur. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesiyle mezun olanlar, tam burslu kategorisine yerleşseler dahi %50 Burslu statüsünde kayıt yaptırabilirler; ancak diğer öğrencilere tanınan indirim, nakit burs ve ücretsiz yurt-yemek imkanlarından yararlanamazlar. %75, %50 ve %25 Burslu öğrencilerin ödeyeceği ücretler hazırlık sınıflarında 25.500 TL+KDV, Arapça Mütercim Tercümanlık, Felsefe, İlahiyat, Sosyal Hizmet, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenliği programlarında 24.500 TL+KDV, Ekonomi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programlarında 28.500 TL+KDV, Psikoloji programında 31.000 TL+KDV üzerinden hesaplanır ve 10 taksit yapılır; peşin ödenirse %6 indirim uygulanır. Hazırlık sınıfında okutulacak kitaplar o yılın öğrenim ücretine dâhil olup üniversite tarafından verilir. Müteakip yılların eğitim-öğretim ücreti -yıllık ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

A) “Tam Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere şu imkânlar sağlanır:

a) “Öğrenim Bursu” (eğitim-öğretim ücretinin tamamını kapsar).

b) İlgili programın puan türünde ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 3.000 TL “Üstün Başarı Bursu”.

c) İlgili programın puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 2.500 TL, ilk 1.000’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.750 TL “Özel Başarı Bursu”.

ç) “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” kapsamına girmeyenlere dokuz ay süreyle ayda 1.000 TL “Destek Bursu”.

d) “Ücretsiz yurt (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil)”.

e) Hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitabı.

B) “%75 Burslu”, “%50 Burslu” ve “%25 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla) başarı ve tercih durumlarına göre aşağıdaki imkânlar sağlanır:

a) Arapça Mütercim Tercümanlık programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 15.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır.

b) Ekonomi programının %75 Burslu kontenjanlarında ilk 50.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim; %50 Burslu kontenjanlarında ilk 75.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimlerden yararlanamadan bu programın %75 veya %50 burslu kontenjanlarına ilk üç tercihlerinde yer vererek yerleşen öğrencilere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır.

c) Felsefe programının %75 Burslu kontenjanlarında ilk 75.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim; %50 Burslu kontenjanlarında ilk 100.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimlerden yararlanamadan bu programın %75 veya %50 burslu kontenjanlarına ilk üç tercihlerinde yer vererek yerleşen öğrencilere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır.

ç) İngilizce Mütercim Tercümanlık programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 10.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 50 indirim yapılır.

d) İlahiyat programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 7.500’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır, dokuz ay süreyle ayda 750 TL Destek Bursu verilir ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil) sağlanır; ilk 15.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil) sağlanır.

e) Psikoloji programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 30.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %50 indirim; %25 Burslu kontenjanlarında ilk 50.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %25 indirim yapılır.

f) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programının %75 Burslu kontenjanlarında ilk 50.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim; %50 Burslu kontenjanlarında ilk 75.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimlerden yararlanamadan bu programın %75 veya %50 burslu kontenjanlarına ilk üç tercihlerinde yer vererek yerleşen öğrencilere ödeyecekleri ücretten %25 indirim yapılır.

g) Sosyal Hizmet programının %75 Burslu kontenjanlarında ilk 50.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim; %50 Burslu kontenjanlarında ilk 75.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimlerden yararlanamadan bu programın %75 veya %50 burslu kontenjanlarına ilk üç tercihlerinde yer vererek yerleşen öğrencilere ödeyecekleri ücretten %25 indirim yapılır.

Sosyal Hizmet Programına kayıt yaptıran öğrencilerden “Tam Burslu” olanların tamamına, “%75 ve %50 Burslu” yerleşen öğrencilerden 11’ine -bursluluk statülerinin koşulları dairesinde- isteğe bağlı (Arapça veya İngilizce) hazırlık sınıfında okuma hakkı tanınır. Daha fazla talep olması halinde, bulundukları statüde programa giriş puan sırası esas alınır. Bu öğrenciler, ödemelerini bulundukları bursluluk durumuna göre yaparlar, bu durumdakilerin yararlandığı haklardan yararlanırlar; devam, başarı ve benzeri konularda zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileriyle aynı yükümlülüklere tabi olurlar.

ğ) Tarih programının %75 Burslu kontenjanlarında ilk 30.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim; %50 Burslu kontenjanlarında ilk 50.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimlerden yararlanamadan bu programın %75 veya %50 burslu kontenjanlarına ilk üç tercihlerinde yer vererek yerleşen öğrencilere ödeyecekleri ücretten %25 indirim yapılır.

h) Türk Dili ve Edebiyatı programının %75 Burslu kontenjanlarında ilk 30.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim; %50 Burslu kontenjanlarında ilk 50.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimlerden yararlanamadan bu programın %75 veya %50 burslu kontenjanlarına ilk üç tercihlerinde yer vererek yerleşen öğrencilere ödeyecekleri ücretten %25 indirim yapılır.

ı) Türkçe Öğretmenliği programının %75 Burslu kontenjanlarında ilk 20.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim; %50 Burslu kontenjanlarında ilk 30.000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %50 indirim yapılır. Belirtilen indirimlerden yararlanamadan bu programın %75 veya %50 burslu kontenjanlarına ilk üç tercihlerinde yer vererek yerleşen öğrencilere ödeyecekleri ücretten %25 indirim yapılır.

Türkçe Öğretmenliği Programına kayıt yaptıran öğrencilerden “Tam Burslu” olanların tamamına, “%75 ve %50 Burslu” yerleşen öğrencilerden 11’ine -bursluluk statülerinin koşulları dairesinde- isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfında okuma hakkı tanınır. Daha fazla talep olması halinde, bulundukları statüde programa giriş puan sırası esas alınır. Bu öğrenciler, ödemelerini bulundukları bursluluk durumuna göre yaparlar, bu durumdakilerin yararlandığı haklardan yararlanırlar; devam, başarı ve benzeri konularda zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileriyle aynı yükümlülüklere tabi olurlar.

C) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin lisans programlarından birine yerleştirilen şehit eş ve çocuklarının öğrenim ücretinden %100 indirim yapılır.

Ç) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin lisans programlarından birine yerleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları eş ve çocuklarının öğrenim ücretinden ayrıca %10 indirim yapılır.

D) %75, %50 veya %25 burslu olan öğrencilerden -herhangi bir indirim kazanmış olanlar dâhil- hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet hakları devam eder.

E) Öğrenim bursu hazırlık programında 2 yarıyıl, lisans programında 10 yarıyıl devam eder; nakit burs, ücretsiz / indirimli yurt vb. hakları olan öğrenci 9 ve 10. yarıyıllarda bu imkânlardan yararlanamaz. Çift anadal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde iki yarıyıl, yandal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde bir yarıyıl ek süre tanınır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurulduğunda bu süre belirtilen sürelerin dışında tutulur. “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” öğrencinin hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersinin bulunmaması halinde devam eder; belirtilen burslardan yararlanamadığı dönemde -koşullarını taşıyorsa- kendisine “Destek Bursu” verilir. “Destek Bursu”nun devam etmesi, hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 70, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluna bağlıdır. Hazırlık programının herhangi bir çeyreğinde / kurunda asgari devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, izleyen kur / çeyrek sürecince, devamsızlık son çeyrekte / kurda ise lisans döneminin ilk iki ayında; lisans programının herhangi bir dersinde asgari devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci izleyen yarıyılda nakit bursundan, ücretsiz-indirimli yemek haklarından yararlanamaz. Hazırlık sınıfı öğrencisinin eğitim-öğretim yılı boyunca yapabileceği azami devamsızlık süresini doldurduğu belirlenirse, o yıl sonuna kadar ücretsiz-indirimli yurt hakkını da kaybeder. Bir yarıyıl veya daha az süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci bir yarıyıl, daha fazla süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci ceza süresi kadar nakit bursundan mahrum olur ve öğrenci yurdundan ücretli bile olsa yararlanamaz.

F) Üniversite yurtlarında kalanlar “Öğrenci Yurdu Kuralları”na uymakla yükümlüdür;

G) Tam burslu olmayan öğrencilere sağlanacak yurt imkânları hakkında üniversitemizin web sayfasına bakınız.

Yurt Ücretleri

- 2019-2020 akademik yılında üniversitemize kabul edilip kayıt yaptıran tam burslu öğrencilere “ücretsiz yurt” (kahvaltı ve akşam yemeği dâhil) imkânı verilir.

- 2019-2020 akademik yılında üniversitemiz lisans programlarının %75 ve %50 burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere (kahvaltısız) yurt ücretlerinde %50, lisans programlarının %25 burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere ise (kahvaltısız) yurt ücretlerinde %25 indirim uygulanır. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ücrete dahil değildir.

- Erkek Öğrenci Yurduna kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilecektir.

- Üniversite yurtlarında kalanlar “Öğrenci Yurt Kuralları”na uymakla yükümlüdür.

2019 - 2020 Akademik Yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdunun Öğrenci Başına Ücretleri:

2019-2020 Ümraniye Kız Öğrenci Yurdu Konaklama Ücretleri (Kahvaltısız)
Oda Yatak Sayısı Yıllık Ücret

Yıllık Ücret

(%5 İndirim)*

3 Kişilik Oda 10.776,00 TL 10.238,00 TL
4 Kişilik Oda 9.576,00 TL 9.100,00 TL
6 Kişilik Oda 7.896,00 TL 7.500,00 TL

 

2019-2020 Ümraniye Kız Öğrenci Yurdu Konaklama Ücretleri (Kahvaltılı)
Oda Yatak Sayısı

Yıllık Ücret

Yıllık Ücret

(%5 İndirim)*

3 Kişilik Oda 11.776,00 TL 11.238,00 TL
4 Kişilik Oda 10.576,00 TL 10.100,00 TL
6 Kişilik Oda 8.896,00 TL 8.500,00 TL 

* Nakit ödeme, banka kanalıyla veya kredi kartına tek çekim olarak yapılan peşin ödemelerde, %5 indirim yapılır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bütün fiyatlara KDV dahildir.