Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAMER)

Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAMER)

Merkezin amaçları; psikoloji alanının değişik dallarında araştırma, inceleme ve uygulamalar yaparak bu alanda çalışan profesyonellerin ve öğrencilerin bilimsel açıdan gelişmelerine destek sağlamak; Üniversite dışında ve gerektiğinde Üniversite bünyesinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere psikoterapi hizmetleri vermek; koruyucu ruh sağlığını ve psikolojik sağlığı destekleyecek eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleme, danışmanlık ve proje hizmetleri verme, yayınlar yapma gibi faaliyetlerde bulunarak Üniversitenin kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunların çözülmesine ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 • Psikoloji alanının bütün dallarında araştırma ve inceleme yapmak ve projeler yürütmek,
 • Başta uluslararası olmak üzere, öğretim üyesi ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişimine destek sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler gerçekleştirmek,
 • Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda araştırmalar yapmak, eğitimler vermek ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • Psikoloji alanında çalışan profesyonellere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemek, öğrencilere staj ve süpervizyon altında uygulama yapma imkanı sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar, kurslar ve eğitim programları düzenlemek,
 • Merkez bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen verileri yayınlamak,
 • Merkezin amaçları çerçevesinde halka yönelik bilgilendirme ve müdahale programları düzenlemek,
 • Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere psikoterapi ve danışmanlık hizmeti vermek,
 • Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli ve ailelerine yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
 • Merkezce düzenlenen programlara katılanlara Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen kurallara göre belge vermek,
 • Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Deneysel Psikoloji Laboratuvarımız için tıklayınız.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 1. Psikoloji Öğrenci Kongresi Özet Kitapçığını indirmek için tıklayınız.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2. Psikoloji Öğrenci Kongresi Özet Kitapçığını indirmek için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha BABAYİĞİT
29 Mayıs PAMER Müdürü