Akademik Gelişim Programı

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

06.02.2022

06 Şubat – 24 Şubat TARİHLERİ ARASINDA KAYIT OLMAYI UNUTMAYINIZ.

 1. Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar
  1. 2022 – 2023 Bahar Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
  2. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
  3. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

   Tablo 1.

   Altprogram

   İlgili olduğu ders

   AGEP 606.01 Antik Yunanca

   FEL104 Eskiçağ Felsefesi II

   AGEP 607.01 Latince

   PHIL202 Batı Felsefesi Tarihi II

   Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

   Bu dersleri alan öğrencilerin (Tablo 1) ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

  4. Okuma gruplarına ve Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz. Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 13 Şubat Pazartesi, diğer programlar 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
  5. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.
 2. Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

  Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

  Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörleri Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil’e ve Davut Erkan’a iletebilirsiniz.

  Tablo 2.

  İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

  2022 -2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programı

   

  OKUMA GRUPLARI

  KODU

  ALTPROGRAMIN ADI

  DERS SAATİ

  ÖĞRETİM ELEMANI

  NOTLAR

  GÜN VE SAAT

  AGEP 501

  Osmanlıca (Rika Arşiv Vesikaları)

  2

  Öğr. Gör. Davut ERKAN

  derkan@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 502

  Nahiv - Mana İlişkisi

  2

  Prof. Dr. Galip YAVUZ

  gyavuz@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 503

  Coğrafiyyetü'l-Müdüni'l-Osmaniyye: elKuds

  2

  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MA'ROUF ABED OMAR

  amomar@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 504

  Dinler Tarihi Okumaları

  2

  Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

  slgurkan@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 505

  Analiz Uygulamaları II

  2

  Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR

  acakir@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz

  AGEP 506

  İspat Teknikleri ve Farklı Notasyonlar

  2

  Dr. Öğr. Üyesi Gökay AÇIKYILDIZ

  gacikyildiz@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz

  AGEP 507

  Herkes İçin Spor

  3

  Öğr. Gör. Nesim Yalvarıcı

  nesimy@sakarya.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz

  AGEP 508

  Türkçe Dil Becerileri

  2

  Arş. Gör. Fatma Ceren KARAHAN

  fckarahan@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz

  AGEP 509

  İslam Düşüncesi Okumaları

  2

  Doç. Dr. M. Taha BOYALIK

  mtboyalik@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 510

  Nusûs mine't-Türâsi'l-Arabî

  2

  Öğr. Gör. Mohamad ALOMAR

  mnalomar@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 511

  Arap Dili ve Belagatı Okumaları

  2

  Öğr. Gör. Mohamad ALOMAR

  mnalomar@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 512

  Kıraa nassiyye fi kütübi't-tefsiri't-türasiyye

  2

  Doç. Dr. Mounjed AHMMAD

  mahmad@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 513

  Kıraat fi kütübi'r-ricâl ve't-terâcim

  2

  Doç. Dr. Ahmad Abduljabbar SNOBAR

  asnobar@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 514

  Şerhu Elfiyyeti İbn Mâlik Okumaları

  2

  Öğr. Gör. Abdelhamıd EL AFAKI EL FELLAH

  afellah@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 515

  Hadis Atölyesi

  2

  Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

  ayucel@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

  AGEP 516

  Kelâm Atölyesi

  2

  Arş. Gör. Sami Turan EREL

  zguler@29mayis.edu.tr

  Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

   

  YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

   

  KODU

  ALTPROGRAMIN ADI

  DERS SAATİ

  ÖĞRETİM ELEMANI

  NOTLAR

  GÜN VE SAAT

  AGEP 606.01

   

  Antik Yunanca

   

  3

  Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

  hsoztrk@yahoo.com

  (Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

  Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

  AGEP 607.01

   

  Latince

   

  3

  Figen Şahin

  saglamsfigen@gmail.com

  (Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

  Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

  AGEP 608. 01 – 06

  İngilizce Kursları

   

  Mehtap Güven Çoban

  mcoban@29mayis.edu.tr

  Kurslar İlahiyat Fakültesi öğrencileri için açılmıştır.

  Koordinatör Mehtap Güven Çoban Hanım ile görüşünüz!

   

 

MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ       
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI AGEP ALT PROGRAMLARI       
Kodu AGEP Alt Program
Adı
Açılacağı
Bölüm/Anabilim Dalı
Tahmini Program (hafta) Tahmini Süre (saat) Bağlı Olduğu
Ders
Görevlendirilen Öğretim
Elemanı
Bağlı Bulunduğu Kurum (Kadrolu/m.40/a, m.40/d, m.31) İletişim Bilgileri
AGEP517 Arapça Dilbilgisi ve
İrab
Mütercim ve
Tercümanlık Bölümü
14 90 dk - Arş. Gör. Hüseyin
YILDIZ
Arapça Mütercim
ve Tercümanlık
Anabilim Dalı
hyildiz@29mayis.edu.tr
AGEP518 Çeviribilim
Okumaları
Mütercim ve
Tercümanlık Bölümü
14 60 dk - Arş. Gör. Hüseyin
YILDIZ
Arapça Mütercim
ve Tercümanlık
Anabilim Dalı
hyildiz@29mayis.edu.tr