Akademik Gelişim Programı

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

17.02.2022

21 Şubat – 4 Mart TARİHLERİ ARASINDA KAYIT OLMAYI UNUTMAYINIZ.

(İlahiyat Fakültesi İhtisas Programı hariç)

 I. Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar

  1. 2021 – 2022 Bahar Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
  2. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
  3. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1.

Altprogram

İlgili olduğu ders

AGEP 606.01 Antik Yunanca

FEL104 Eskiçağ Felsefesi II

AGEP 606.02 İleri Yunanca

PHIL202 History of Western Philosophy II 

AGEP 607.01 Latince

PHIL202 History of Western Philosophy II 

AGEP 607.02 İleri Latince

PHIL306 History of Modern Philosophy II

 

Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu dersleri alan öğrencilerin (Tablo 1) ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

  1. Okuma gruplarına ve Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz. Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 28 Şubat Pazartesi, diğer programlar 7 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
  2. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.

 

II. Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörleri Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil’e ve Davut Erkan’a iletebilirsiniz.

 

 

Tablo 2.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

2021 -2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programı

 

GÜZEL SANATLAR ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 201.01

Ney

3

Selman Benlioğlu

 

Çarşamba

12:30-15:30

CE112

AGEP 202.01

Hüsn-i Hat

4

Prof. Dr. Muhittin Serin

Ders saatleri için öğretim üyesi ile görüşünüz!

C201

AGEP 202.02

Hüsn-i Hat

2

Mustafa Parıldar

 

Cuma

09:30-11:30

AGEP 203

Ebru

4

Mehlika Çakan

Ders gün ve saatleri için görüşünüz!

C417

AGEP 204

Tezhip

4

Doç. Dr. Gülnur Duran

 

Cuma

13:00-17:00

 

 

OKUMA GRUPLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 501

Nahiv - Mana İlişkisi 2

2

Prof. Dr. Galip YAVUZ

gyavuz@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 502

İslam Düşüncesi Okumaları

2

Doç. Dr. M. Taha BOYALIK

mtboyalik@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 503

Tefsir (Seçme Metinler)

2

Arş. Gör. Ahmet AYTEP

aaytep@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 504

Mebârikü'l-Ezhâr Şerhu Meşârikü'l-Envâr

2

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

zguler@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 505

Nusûs mine't-Türâsi'l-Arabî

2

Öğr. Gör. Mohamad ALOMAR

mnalomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 506

Kelâm Atölyesi

2

Arş. Gör. Sami Turan EREL

erelst13@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 507

Hadis Atölyesi

2

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

ayucel@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 508

Şerhu Elfîyyeti İbn Mâlik Okumaları

2

Öğr. Gör. Abdelhamıd EL AFAKI EL FELLAH

afellah@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 509

Din Üzerine Felsefi Düşünceler

2

Dr. Betül Akdemir Süleyman

beakdemir@gmail.com

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 510

Dinler Tarihi Okumaları

2

Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

slgurkan@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 511

Sosyolojik Okumayı Denemek

2

Arş. Gör. Köksal PEKDEMİR

kpekdemir@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 521

Osmanlıca (Rika Arşiv Vesikaları)

2

Öğr. Gör. Davut Erkan

derkan@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 522

Askeri Tarih Okumaları

2

Öğr. Gör. Abdullah Güllüoğlu

agulluoglu@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 523

18. ve 19. yy. Avrupa Düşünce Tarihi Okumaları

2

Doç. Dr. Özlem Çaykent

ocaykent@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 524

Osmanlı Türkçesi

2

Esra BAL

s.esrabal@gmail.com

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 525

Çağdaş Türk Lehçeleri (Kazakça)

2

Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK

gozturk@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 526

Etkileşimli İçerik Tasarımı

3

Arş. Gör. Tuba UĞRAŞ

sekinci@29mayis.edu.tr

(online eğitim)

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 527

Yakın İlişkiler ve Şiddet

2

Öğr. Gör. Seray Çağla Keleş

serayck@gmail.com

(Kontenjan 20 kişi)

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 528

Çocuklarla Hak Temelli Çalışma 2 Öğr. Gör. Seray Çağla Keleş serayck@gmail.com
(Kontenjan 20 kişi)
Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

 

 

YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 606.01

 

Antik Yunanca

 

3

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

hsoztrk@yahoo.com

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 606.02

 

İleri Antik Yunanca

 

3

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

hsoztrk@yahoo.com

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.01

 

Latince

 

3

Figen Şahin

saglamsfigen@gmail.com

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.02

 

İleri Latince

 

3

Figen Şahin

saglamsfigen@gmail.com

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 608. 01 – 06

İngilizce Kursları

 

Mehtap Güven Çoban

mcoban@29mayis.edu.tr

Kurslar İlahiyat Fakültesi öğrencileri için açılmıştır.

 

Koordinatör Mehtap Güven Çoban Hanım ile görüşünüz!

                     

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
AGEP İhtisas Ders Programı

II. Yarıyıl

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

Arapça Gramer II

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

A Şubesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kara

 

16:15-17:45

 

 

Arapça Gramer II

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

B Şubesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kara

19:45-21:15

Arapça Gramer II

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

B Şubesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kara

16:15-17:45

 

 

Arapça Gramer II

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

B Şubesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kara

11:00-12:30

 

 

Arapça Gramer II

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

A Şubesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kara

 

16:15-17:45

Belagat II (Telhîsü’l-miftâh / Meânî)

 

Prof. Dr. Zekeriya Güler

 

CE107

 

09:00-10:30

 

 

Arapça Gramer II

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

A Şubesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kara

13:00-14:30

 

 

 

 

Arapça Gramer II

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

B Şubesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kara

16:15-17:45

 

Arapça Gramer II

(Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil)

A Şubesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kara

 

16:15-17:45

 

IV. Yarıyıl

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

Fıkıh

(Muhtasaru’l-Kuduri)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Anas Sarmini

 

C222

 

12:30-13:30

 

İngilizce IV

 

 

2 Blok

 

 

Ali Doğan

 

C213


16:00-19:00

Belagat II

(Telhîsü’l-miftâh / Me‘ânî)


2 Blok

 

Dr. Öğr. Üyesi Mounjed Ahmad

 


14:00-17:00

 

VI. Yarıyıl


PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

İngilizce VI

 

1 Blok

 

Ali Doğan

 

CZ04

 

16:00-19:00

 

Fıkıh Usulü

(Şerhu Semti’l-vüsûl)

 

1 Blok

 

Dr. Öğr. Üyesi
Enes Sermini

 

C204

 

16:00-17:00

 

 

VIII. Yarıyıl

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

Din Bilimi II (İngilizce)

 

Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan

 

BE101

 

16:00-17:30

 

Akademik Yazım II (İngilizce)

 

Öğr. Gör. Matthew Calep Champlin

 

 

 

09:00-10:30

 

 

 

Notlar:

-AGEP İhtisas, her sene başında mülakatla üniversitemizin İlahiyat Fakültesi 1. sınıftan öğrenci kabul eden, 4 senelik yoğun ve tüm dersleri zorunlu olan bir paket programdır.

-Her dersten mazerete dayalı devamsızlık sınırı 3 bloktur. Öğrenci bu sınırı aştığında program dışı kalır.

-Programla ilgili bilgilendirme ve kararlarda bağlayıcı merci AGEP İhtisas komisyonudur.

-Programa bahar döneminde yeni kayıt alınmayacaktır. Devam eden öğrenciler için iletişim bilgisi: sami.turan.erel@gmail.com