Akademik Gelişim Programı

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

08.02.2021

22 Şubat – 5 Mart TARİHLERİ ARASINDA KAYIT OLMAYI UNUTMAYINIZ.

(İlahiyat Fakültesi İhtisas Programı hariç)

 

Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar

  1. 2020 – 2021 Bahar Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
  2. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
  3. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1.

Altprogram

İlgili olduğu ders

AGEP 503 Askeri Tarih Okumaları

TAR206 Osmanlı Tarihi II

AGEP 504 16. Yüzyıl Osmanlı Kronikleri Okumaları

TAR206 Osmanlı Tarihi II

AGEP 606.01 Antik Yunanca

FEL104 Eskiçağ Felsefesi II

AGEP 606.02 İleri Yunanca

PHIL202 Batı Felsefesi Tarihi II

AGEP 607.01 Latince

PHIL202 Batı Felsefesi Tarihi II

AGEP 607.02 İleri Latince

PHIL306 History of Modern Philosophy II

 

Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu dersleri alan öğrencilerin (Tablo 1) ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

  1. Okuma gruplarına ve Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz. Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 22 Şubat Pazartesi, diğer programlar 1 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
  2. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.

Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

 

Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörleri Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil’e ve Davut Erkan’a iletebilirsiniz.

 

Tablo 2.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

2020 -2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programı

 

 

OKUMA GRUPLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 501

Balkan Tarihi

2

Arş. Gör. Cengiz YOLCU

cyolcu@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 502

Osmanlıca (Rika Arşiv Vesikaları)

2

Öğr. Gör. Davut Erkan

derkan@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 503

Askeri tarih Okumaları

 

2

Öğr. Gör. Abdullah Güllüoğlu

agulluoglu@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 504

16. Yüzyıl Osmanlı Kronikleri Okumaları

2

Arş. Gör. Cengiz YOLCU

cyolcu@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 505

18. ve 19. Yüzyıl Avrupa Düşünce Tarihi Okumaları

2

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇAYKENT

ocaykent@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 506

İslam Düşüncesi Okumaları

2

Doç. Dr. M. Taha Boyalık

mtboyalik@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 507

Çağdaş Hadis Okumaları

2

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Abduljabbar SNOBAR

snobar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 508

Nusûs mine't-Türâsi'l-Arabî

2

Dr. Öğr. Üyesi Mohamad ALOMAR

mnalomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 509

Kelam Atölyesi

2

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

icelebi@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 510

Hadis Atölyesi

2

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

ayucel@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 511

Akâid

2

Arş. Gör. Sami Turan EREL

erelst13@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 512

Tefsir (Seçme Metinler)

2

Arş. Gör. Ahmet AYTEP

aaytep@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 513

Dinler Tarihi Okumaları

2

Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

slgurkan@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 514

Hatırat Okumaları

2

Doç. Dr. Ayhan ÖZ

aoz@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 515

Makine Çevirisi I

3

Olcay Plevne

 

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 516

Makine Çevirisi II

3

Olcay Plevne

 

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

AGEP 517

Klasik Nahiv Okumaları (Katru'n-nedâ)

2

Prof. Dr. Galip YAVUZ

gyavuz@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesine mail gönderiniz!

 

YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 606.01

 

Antik Yunanca

 

3

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

hsoztrk@yahoo.com

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 606.02

 

İleri Antik Yunanca

 

3

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

hsoztrk@yahoo.com

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.01

 

Latince

 

3

Prof. Dr. Hamdi Şahin

hcansahin@gmail.com

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.02

 

İleri Latince

 

3

Prof. Dr. Hamdi Şahin

hcansahin@gmail.com

(Bölüm öğrencileri için kayıt gerekmemektedir)

 

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 608. 01 – 06

İngilizce Kursları

 

Mehtap Güven Çoban

mcoban@29mayis.edu.tr 

Kurslar İlahiyat Fakültesi öğrencileri için açılmıştır.

 

Koordinatör Mehtap Güven Çoban Hanım ile görüşünüz!

AGEP 609

 

Almanca Kursu

 

 

Mehtap Güven Çoban

mcoban@29mayis.edu.tr

 

Koordinatör Mehtap Güven Çoban Hanım ile görüşünüz!

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Akademik Gelişim Programı (AGEP) – İhtisas
Bahar Dönemi Dersleri

 II. Yarıyıl

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

Arapça Gramer II

(İzhâr)

1 Blok

Yakup Kara

(B Şubesi)
16:15-17:45

 

 

Arapça Gramer II

(İzhâr)

1 Blok

Yakup Kara

(A Şubesi)
17:45-19:15

 

Arapça Gramer II

(İzhâr)

1 Blok

Yakup Kara

(B Şubesi)
16:15-17:45

 

 

Arapça Gramer II

(İzhâr)

1 Blok

Yakup Kara

(A Şubesi)
17:45-19:15

 

İngilizce II

2 Blok

Ali Doğan
16:00-19:00

İngilizce II

2 Blok

Ali Doğan
10:45-13:45

Arapça Gramer II

(İzhâr)

1 Blok

Yakup Kara

(A Şubesi)
14:00-15:30

 

 

Arapça Gramer II

(İzhâr)

1 Blok

Yakup Kara

(B Şubesi)
15:30-17:00

Arapça Gramer II

(İzhâr)

1 Blok

Yakup Kara

(A Şubesi)
18:00-19:30

 

 

Arapça Gramer II

(İzhâr)

1 Blok

Yakup Kara

(B Şubesi)
19:30-21:00


 IV. Yarıyıl

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

Belagat II

(Telhîsü’l-miftâh: Bedî‘)

2 Blok

Mounjed Ahmad


16:00-19:00

 

İngilizce IV

1 Blok

 

Ali Doğan


14:00-15:30

 

İngilizce IV

1 Blok

 

Ali Doğan


16:00-17:30

Fıkıh Metinleri I

(Kudûrî)

2 Blok

 

Enes Sarmini


 
16:00-19:00

 

VI. Yarıyıl

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

Fıkıh Usulü I

(Şerhu Semti’l-Vüsûl)

2 Blok

 

Enes Sarmini

 

16:00-19:00

 

Klasik Kelam Metinleri II

(Şerhu’l-Akaid)

2 Blok

 

Sami Turan Erel

 

11:00-13:00

 

 

Mantık II

(İsagoci)

1 Blok

M. Taha Boyalık

 

09:00-10:30

İngilizce VI

2 Blok

 

Ali Doğan

 

09:00-12:00

 

Notlar:

-AGEP İhtisas, her sene başında mülakatla üniversitemizin İlahiyat Fakültesinden öğrenci kabul eden, yoğun ve tüm dersleri zorunlu olan bir paket programdır.

-Her dersten mazerete dayalı devamsızlık sınırı 3 bloktur. Öğrenci bu sınırı aştığında program dışı kalır.

-Programla ilgili bilgilendirme ve kararlarda bağlayıcı merci AGEP İhtisas komisyonudur.

-İletişim için e-mail adresi: sami.turan.erel@gmail.com