Akademik Gelişim Programı

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

19.09.2022

19 Eylül – 7 EKİM TARİHLERİ ARASINDA KAYIT OLMAYI UNUTMAYINIZ.

I. Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar

  1. 2022 – 2023 Güz Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
  2. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
  3. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1.

Altprogram

İlgili olduğu ders

AGEP 502 Early Modern Sources

HIST331 History of Mediterranean World

AGEP 506 “Ne biçim çeviri bu?”

TRE303 Translation Theory and Criticism

AGEP507 Türkiye Türkçesinde Ekler

TED107 Ses ve Şekil Bilgisi

AGEP 508 Analiz Uygulamaları

Analiz 1

AGEP 509 21. Yüzyıl Yaşam Becerileri

Eğitim Psikolojisi

AGEP 510 Nahiv Mana İlişkisi 1

Arapçanın Yapısı 1

AGEP 512 İslam Tarihi Okumaları

İslam Tarihi

AGEP 606.01 Antik Yunanca

FEL103 Eskiçağ Felsefesi

AGEP 607.01 Latince

PHIL201 History of Western Philosophy

Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu dersleri alan öğrencilerin (Tablo 1) ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

  1. Okuma gruplarına, Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ve Tablo 2’de yer alan güzel sanatlar altprogramlarına ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Kayıt için ilgili öğretim üyesiyle iletişime geçiniz.
    * Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 26 Eylül Pazartesi, diğer programlar 3 Ekim Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
  1. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.

II. Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

 

Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörleri Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil’e ve Davut Erkan’a iletebilirsiniz.

 

 

Tablo 2.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

2022 -2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı

 

GÜZEL SANATLAR ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 201.01

Ney

3

Selman Benlioğlu

selman.benlioglu@medeniyet.edu.tr

Salı / CE112

11:00-14:00

AGEP 202.01

Hüsn-i Hat

4

Prof. Dr. Muhittin Serin

Ders saatleri için öğretim üyesi ile görüşünüz!

C201

AGEP 202.02

Hüsn-i Hat

2

Mustafa Parıldar

hattatparildar@gmail.com

Cuma / CZ03

09:30-11:30

AGEP 204

Tezhip

4

Doç. Dr. Gülnur Duran

gduran@marmara.edu.tr

Cuma / CZ03

14:00-17:30

 

 

 

OKUMA GRUPLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 501

Osmanlıca (Rika Arşiv Vesikaları)

2

Öğr. Gör. Davut Erkan

derkan@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 502

Early Modern Sources

 

2

Doç. Dr. Özlem Çaykent

ocaykent@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 503

Akademik Metin Yazımı İçin Bilgisayar Teknolojileri

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Y. Akbulut

myakbulut@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 504

Arapça Dilbilgisi (en-Nahvu’l-vâzih)

 

2

Prof. Dr. İsmail DURMUŞ

idurmus@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 505

Çeviribilim Okumaları

 

2

Araş. Gör. Hüseyin YILDIZ

hyildiz@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 506

“Ne biçim çeviri bu?”

 

2

Öğr. Gör. Aslı Kalem BAKKAL

aslibakkal71@gmail.com

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP507

Türkiye Türkçesinde Ekler

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK

gozturk@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 508

Analiz Uygulamaları

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR

acakir@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 509

21. Yüzyıl Yaşam Becerileri

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Lütfullah ÇELİKTEN

lcelikten@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 510

Nahiv Mana İlişkisi 1

 

2

Prof. Dr. Galip YAVUZ

gyavuz@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 511

Coğrafiyyetü'l-Müdüni'l-Osmaniyye: elKuds

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Ma'rouf Abed Omar

amomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 512

İslam Tarihi Okumaları

 

2

Araş. Gör. Saffet Kurt

kurts@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 513

İslam Düşüncesi Okumaları

 

2

Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK

mtboyalik@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 514

Şerhu Elfiyyeti İbn Mâlik Okumaları

 

2

Öğr. Gör. El Afaki El Fellah

afellah@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 515

Hadis Atölyesi

 

2

Prof. Dr. Ahmet Yücel

ayucel@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 516

Kelam Atölyesi

 

2

Araş. Gör. Sami Turan Erel

erelst13@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 517

Nusûs mine't-Türâsi'l-Arabî

 

2

Öğr. Gör. Dr. Mohamad ALOMAR

mnalomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 518

Uygulamalı Sosyoloji

2

Araş. Gör. Köksal Pakdemir

kpekdemir@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 

 

YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 606.01

Antik Yunanca

3

Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk

hsoztrk@yahoo.com

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

AGEP 607.01

Latince

3

Figen Şahin

saglamsfigen@gmail.com

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilmektedir!

 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
AGEP İhtisas Açılacak Dersler
Dersin Adı Saati Öğretim Elemanı
Arapça Gramer-I (Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil) 8 Dr. Öğr. Üyesi
Yakup Kara
İngilizce-I 8 Ali Doğan
İngilizce Pratik-I 4 Öğr. Gör. Mehtap Güven Çoban
Fıkıh (Muhtasaru’l-Kudûrî) 2 Doç. Dr. Enes Sermini
Kelam-I (Şerhu'l-Akaid) 2 Arş.Gör. Dr. Sami Turan Erel
Belagat-I  (Telhîsü’l-miftâh) 2 Prof. Dr. Zekeriya Güler
Hadis Usulü-I (Takrîbü'n-Nevevî) 2 Doç. Dr. Ahmad Snobar
Klasik Tefsir Metinleri 2 Arş.Gör. Ahmet Aytep
Akademik Metin Okuma-I (İngilizce) 2 Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan
Akademik Yazım-I (İngilizce) 2 Öğr. Gör. Mehtap Güven Çoban
     
Notlar:    
-AGEP İhtisas, her sene başında mülakatla üniversitemizin İlahiyat Fakültesi 1. sınıftan öğrenci kabul eden, 4 senelik yoğun ve tüm dersleri zorunlu olan bir paket programdır.
-Her ders dönemi için öğrencilerin Genel Not Ortalaması’nın (GNO) 2,5 ve üzeri olma şartı aranır.
-Her dersten mazerete dayalı devamsızlık sınırı 3 bloktur. Öğrenci bu sınırı aştığında program dışı kalır.
-Bir sonraki kademeye geçmek için, her dönem sonunda dersin öğretim elemanının öğrenci hakkındaki kanaatleri esas alınır.
-Programla ilgili bilgilendirme ve kararlarda bağlayıcı merci AGEP Komisyonudur.  
-Öğrenciler V. ve VI. yarıyıldaki derslerden dönemlik olarak tercih edilen en az üç derse girer.
-V, VI, VII ve VIII. yarıyıldaki derslere ilgili dersin öğretim elemanının yapacağı mülakatla program dışından öğrenci kabul edilebilir.
Başvuru linki:   https://forms.gle/v88A61otcPDn1tX37