Akademik Gelişim Programı

Öğrenci Danışmanlık Sistemi Duyurusu

25.09.2023

25 Eylül – 6 EKİM TARİHLERİ ARASINDA KAYIT OLMAYI UNUTMAYINIZ.

I. Akademik Gelişim Programı Kapsamında Açılan Altprogramlar

  1. 2023 – 2024 Güz Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur (bkz. Tablo 2).
  2. Altprogramların verimliliği ve öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak bir öğrencinin en fazla iki altprograma kayıt olması beklenmektedir. Söz konusu kayıtlar öğrencilerin bireysel danışmanları tarafından onaylanmak durumundadır.
  3. Söz konusu altprogramların tamamı öğrencilerin gönüllü katılımına açıktır. Ancak bazı okuma grupları, seminerler ve yabancı dil geliştirme dersleri, öğrencilerin aldıkları bazı derslerin başarı değerlendirme sistemine katkıda bulunacaklardır. Bu itibarla, bu dersleri alan öğrenciler zorunlu olarak bu altprogramlara devam edeceklerdir. Bu altprogramlar ve ilgili oldukları dersler aşağıda sunulmuştur:

Tablo 1.

Altprogram

İlgili olduğu ders

AGEP 606.01 Antik Yunanca

FEL103 Eskiçağ Felsefesi

AGEP 607.01 Latince

PHIL201 History of Western Philosophy

Dolayısıyla, bu dersleri alan öğrencilerin, söz konusu AGEP derslerinin saatlerini dikkate alarak seçmeli derslere kayıt olmaları çakışmaların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu dersleri alan öğrencilerin (Tablo 1) ilgili AGEP dersine ayrıca kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

  1. Okuma gruplarına, Tablo 1’de belirtilen zorunlu altprogramlara ve Tablo 2’de yer alan güzel sanatlar altprogramlarına ilgili öğretim elemanının onayı ile katılabilirsiniz. Kayıt için ilgili öğretim üyesiyle iletişime geçiniz.

    * Dersler AGEP 606 ve AGEP 607 kodlu altprogramlar için 2 Ekim Pazartesi, diğer programlar 9 Ekim Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.
  1. Akademik Gelişim Programı altprogramları öğrencilerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için bir fırsattır. Altprogramlara devam ve performans izlenecektir. Söz konusu altprogramlara devam durumu ve gösterilen başarı öğrencilerimizin ilerideki dönemlerde kayıt olabileceği altprogramların belirlenmesinde etkili olacaktır.

II. Öğrenci Akran Danışmanlığı Uygulamaları

Akademik Destek Programı kapsamında Öğrenci Akran Danışmanlığı uygulaması bu dönemde de devam edecektir. Herhangi bir derse ilişkin olarak bir akran danışmanı ile birlikte çalışmayı arzu eden öğrenciler bireysel danışmanları ile konuşarak gerekli düzenlemeyi talep etmelidirler.

 

Öğrenci Danışmanlık Sistemi’nin işleyişine ilişkin soru ve taleplerinizi bireysel danışmanlarınıza veya sistem koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık’a sorabilirsiniz.

 

 

Tablo 2.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI

2023 -2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı

 

 

GÜZEL SANATLAR ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 201.01

Ney

3

Selman Benlioğlu

selman.benlioglu@medeniyet.edu.tr

Salı / CE112

12:30-15:30

AGEP 202.01

Hüsn-i Hat

4

Prof. Dr. Muhittin Serin

Ders saatleri için öğretim üyesi ile görüşünüz!

C201

AGEP 202.02

Hüsn-i Hat

2

Mustafa Parıldar

hattatparildar@gmail.com

Cuma / C201

09:30-11:30

AGEP 203.01

Ebru

4

Nihal Türe

nihalture@gmail.com

Cuma / C417

11:00-15:00

AGEP 204

Tezhip

4

Doç. Dr. Gülnur Duran

gduran@marmara.edu.tr

Salı / BZ03

14:00-18:00

 

 

 

OKUMA GRUPLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 501

Osmanlıca (Rika Arşiv Vesikaları)

2

Öğr. Gör. Davut ERKAN

derkan@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 502

Early Modern Sources

2

Doç. Dr. Özlem ÇAYKENT

ocaykent@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 503

Akademik Metin Yazımı İçin Bilgisayar Teknolojileri

2

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Y. AKBULUT

myakbulut@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 504

Analiz Uygulamaları I

2

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR

acakir@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 505

Analiz Uygulamaları II

2

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇAKIR

acakir@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 506

Dinler Tarihi Okumaları

2

Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

                slgurkan@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP507

İslam Düşüncesi Okumaları

2

Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK

mtboyalik@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 508

Nusûs mine't-Türâsi'l-Arabî

2

Öğr. Gör. Dr. Mohamad ALOMAR

mnalomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 509

Hadis Atölyesi

2

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

ayucel@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 510

Kelam Atölyesi

2

Dr. Öğr. Üyesi Sami Turan EREL

erelst13@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 511

Şerhu Elfiyyeti İbn Mâlik Okumaları

2

Öğr. Gör. El Afaki EL FELLAH

afellah@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 512

Coğrafiyyetü'l-Müdüni'l-Osmaniyye: elKuds

2

Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Ma'rouf Abed Omar

amomar@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 513

Ses ve Sözcük Bilgisi Geliştirme Programı

4

Bahar Çalışkan AKPINAR

baharcaliskan1987@hotmail.com

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 514

Dil Bağlantılı Tefsir Okumaları

2

Prof. Dr. Galip YAVUZ

                gyavuz@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

AGEP 515

Arap Çocuk Edebiyatı

2

Ar. Gör. Zeynep ÇİLİNGİR

                zcilingir@29mayis.edu.tr

Kayıt için ilgili öğretim üyesi ile görüşünüz!

 

 

YABANCI DİL ALTPROGRAMLARI

 

KODU

ALTPROGRAMIN ADI

DERS SAATİ

ÖĞRETİM ELEMANI

NOTLAR

GÜN VE SAAT

AGEP 606.01

Antik Yunanca

3

Doç. Dr. Hüseyin Sami ÖZTÜRK

hsozturk@marmara.edu.tr

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilecektir

AGEP 607.01

Latince

3

Figen ŞAHİN

saglamsfigen@gmail.com

Felsefe Bölümü ders programında ilan edilecektir

 

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
AGEP İhtisas Açılacak Dersler
Dersin Adı Saati Bağlı Olduğu Ders Öğretim Elemanı Çalıştığı Kurum
Arapça Gramer I-A (Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil) 12 Arap Dili ve Belagatı I Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kara Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Arapça Gramer I-B (Emsile-Binâ-Maksûd-Avâmil) 12 Arap Dili ve Belagatı I Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kara Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İngilizce I-A 4 English I Neslihan Yavuz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu
İngilizce Hazırlık Birimi
İngilizce I-B 4 English I Dr. Handan Yalvaç Arıcı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
İngilizce I-C 4 English I Hüsna Hamiyet Altın İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Fıkıh (Muhtasaru’l-Kudûrî) 2 İslam İbadet Esasları Doç. Dr. Enes Sermini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Kelam-I (Şerhu'l-Akaid) 2 Kelam I Dr. Öğr. Üyesi Sami Turan Erel İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Belagat-I  (Telhîsü’l-miftâh) 2 Arap Dili ve Belagatı II Prof. Dr. Zekeriya Güler İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Hadis Usulü-I (Ulumu'l-hadis) 2 Hadis Usulü Prof. Dr. Ahmet Yücel İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Klasik Tefsir Metinleri 2 Tefsir I Arş.Gör. Muhammet Adem Yıldız İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Akademik Metin Okuma-I (İngilizce) 2 English I Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Akademik Yazım-I (İngilizce) 2 English I Öğr. Gör. Mehtap Güven Çoban İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu
İngilizce Hazırlık Birimi
         
Notlar:        
-AGEP İhtisas, her sene başında mülakatla üniversitemizin İlahiyat Fakültesi 1. sınıftan öğrenci kabul eden, 4 senelik yoğun ve tüm dersleri zorunlu olan bir paket programdır.
         
-Her ders dönemi için öğrencilerin Genel Not Ortalaması’nın (GNO) 2,5 ve üzeri olma şartı aranır.  
         
-Her dersten mazerete dayalı devamsızlık sınırı 3 bloktur. Öğrenci bu sınırı aştığında program dışı kalır.  
         
-Bir sonraki kademeye geçmek için, her dönem sonunda dersin öğretim elemanının öğrenci hakkındaki kanaatleri esas alınır.  
         
-Programla ilgili bilgilendirme ve kararlarda bağlayıcı merci AGEP İhtisas komisyonudur.    
         
Öğrenciler V. ve VI. Yarıyıldaki derslerden dönemlik olarak tercih edilen en az iki derse girer.  
         
-V, VI, VII ve VIII. yarıyıldaki derslere ilgili dersin öğretim elemanının yapacağı mülakatla program dışından öğrenci kabul edilebilir.  
         
Başvuru Tarihleri: 28.09.2023 - 01.10.2023        
         
Başvuru linki:        
https://forms.gle/rb3NCMozktsgHbo88