Akademik Birimler

Fakülteler

Edebiyat Fakültesi
Edebiyat Fakültesi

Edebiyat Fakültemiz sosyal bilimler alanının temel konularına vâkıf, içinde yaşadığımız toplumun kültürel değerlerinin farkına varan ve bunlara cevaplar arayan bir öğrenci profilini hedeflemektedir. Sosyal bilimler bugün Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı çeşitli meselelerin bilincinde olma yanında toplumsal yapının anlaşılması bakımından da son derece önemlidir. Amacımız akademik kariyere de yönelik olarak iyi yetişmiş, geleceğe uzanan çizgide geçmişin değerlerinin farkında olan, bu arada dünyadaki gelişmeleri de göz ardı etmeyen mezunlarıyla seçkin bir yer edinmektir.

Bölümler
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi

2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alan fakültemiz, Türkiye’nin zengin öğretmen yetiştirme tecrübesi ile modern yaklaşımları sentezleyerek nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında beş lisans programı ile eğitim verecek olan fakültemiz, önümüzdeki yıllarda yeni bölümlerin eklenmesi ile farklı branşlarda Türkiye’nin ihtiyacı olan nitelikli öğretmenlerin, araştırmacı ve akademisyenlerin yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bölümler
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin temel amacı, hukuk kurallarının özünü ve evrimini kavrayarak; küreselleşen dünyada meydana gelen yeni hukuksal sorunları tanımlama ve analiz etme yetenekleri gelişmiş, hukukun üstünlüğüne inanan hukukçu ve uzmanlar yetiştirmektir. Program kapsamında yapılacak derinlemesine çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin, hukuk disiplininin temelini oluşturan esasa ve usule ilişkin karar, eser ve incelemelerde gerekçe zenginliği sunabilmesi hedeflenmektedir.

Bölümler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öncelikle öğrencilerinin; eleştirel düşünebilen, araştırmacı, sorgulayıcı, sorumluluk bilinci gelişmiş, inançlara ve etik değerlere saygılı bireyler olarak yetişmelerini önemsemektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin alanlarının temel konularına vakıf, akademik çalışmaların, hayatın ve mesleğin gerektirdiği vasıflara sahip mezunlar olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

Bölümler
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

Fakültemiz lisans programları, İslam bilimlerinin kaynaklarını, tarihini ve meselelerini bilen; farklı disiplinlerin bilgi birikiminden istifade edebilen; geçmişi ve bugünü ilmî olarak tahlil edip sağlıklı biçimde anlayan; bilimsel çalışmaların, mesleğin ve hayatın gerektirdiği donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümler

Enstitüler

Enstitüler
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitümüz özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunacak yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeyi görev edinmiştir. Vasıflı akademik kadromuzun verdiği dersler; farklı mecralarda yürütülen projeler; ulusal ve uluslararası katılımlı seminer, çalıştay, sempozyum, konferans vb. etkinlikler; lisansüstü öğrencilerimizin katılımına açık atölye çalışmaları ve kolokyumlar vasıtasıyla öğrencilerimizin sürekli gelişimine zemin sağlayacak canlı bir akademik ortam oluşturmayı bu görevin ifası için vazgeçilmez kabul etmekteyiz.

Yüksek Lisans Programları
Çeviribilim Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 Arapça)
Çeviribilim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (%30 Arapça)
Çeviribilim Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Çeviribilim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kısmen İngilizce)
Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)
Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)
Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
İngilizce Mütercim Tercümanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı (Kısmen İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Kısmen İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Doktora Programları
Çeviribilim Doktora Programı (İngilizce)
Felsefe Doktora Programı
Tarih Doktora Programı
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Yüksekokullar

Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Türkiye’de dil nerede öğrenilir denilince ilk akla gelen kurumlardan olmayı başarmış; öğrenci odaklı, kendine özgü, kendi materyallerini kendi üreten, dil öğrenim çizgisiyle örnek gösterilen; öğrencilerinde öğrenme farkındalığı yaratan, kendilerini geliştirmeleri için cesaret veren, yaratıcı ve ilham verici bir ortam sağlayan bir yerde görmek istiyoruz.

Bölümler