Mütevelli Heyet Başkanımızın Mesajı

Sevgili Öğrenci Adaylarımız ve Değerli Aileleri,

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), çeşitli hayrî hizmetleri yanında kuruluşundan itibaren eğitim öğretimi ve ilmî araştırmayı da destekleyerek 300.000’i aşkın ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencisine burs vermiş, ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim yurtları açmıştır. Bu alandaki faaliyetlerini başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklarına kadar ulaştıran vakıf, 1983 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) çalışmalarını başlatmış, 1988 yılında İslâm Araştırmaları Merkezini (İSAM) faaliyete geçirmiş ve nihayet söz konusu hizmetlerini uzun yıllara dayanan çabaların bir sonucu olarak 2010 yılında kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile taçlandırmıştır.

2010-2011 akademik yılında Edebiyat Fakültesinin “Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Programları” ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan üniversitemiz Edebiyat Fakültesi yanında Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açtığı yeni programlarla lisans programlarını zenginleştirmeye devam etmektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi mezunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere henüz lisans aşamasında iken lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde de önemli bir paya sahip olabilmek için 2012-2013 akademik yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programlar açmaya başlamıştır.

Öğrencilerimizin çalışma alanlarına göre ihtiyaç duyacakları yabancı dilleri en iyi düzeyde öğrenebilmeleri için üniversitemiz, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS SÜREM), Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS ARÖMER) ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS TÜRÖMER) bünyesinde de farklı programlar oluşturmakta, ayrıca belli başarı şartlarına bağlı olarak ve kontenjan dâhilinde bazı öğrencilerimize Arapça ve İngilizce için yurtdışı dil programı imkânları sunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Merkezi (KURAMER) ve Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) açılmış olup, bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön sıralarda yer alabilmek amacıyla yakın gelecekte başka araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması da planlanmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, özgüven sahibi, doğrunun ve iyinin arayışında olan, eleştirel düşünebilen, sorumluluklarının bilincinde, inançlara ve etik değerlere saygılı insanlar yetiştirmek hedefiyle kapılarını ülkemiz gençlerinin yanı sıra başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklardan gelecek öğrencilere de açmaktadır. Böylece söz konusu coğrafya ile dinî, millî ve tarihî zemine dayalı ilişkilerimiz ilmî, sosyal ve hatta ekonomik alanlarda da artarak gelişecektir.

Mütevelli Heyet olarak kısa sürede bölgesinin önde gelen üniversitelerinden biri olmaya aday olan üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü çabayı ortaya koymaya hazır olduğumuzu ve sizleri Eylül 2017’de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.


Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Mütevelli Heyet Başkanı