Mütevelli Heyet Başkanımızın Mesajı

 Sevgili Öğrenci Adaylarımız ve Değerli Aileleri,

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurulmuştur. TDV kuruluşundan itibaren çeşitli hayrî hizmetleri yanında eğitim öğretimi ve ilmî araştırmayı da destekleyerek yurt içinde ve yurt dışında binlerce ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencisine burs vermiş, ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim yurtları açmıştır. Bu alandaki faaliyetlerini başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklarına kadar ulaştıran vakıf, 1983 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) çalışmalarını başlatmış, 1988 yılında İslâm Araştırmaları Merkezini (İSAM) faaliyete geçirmiş ve nihayet söz konusu hizmetlerini uzun yıllara dayanan çabaların bir sonucu olarak 2010 yılında kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile önemli bir safhaya taşımıştır.

2010-2011 akademik yılında Edebiyat Fakültesinin “Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Programları” ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan üniversitemiz, devamında İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açtığı yeni bölümlerle lisans programlarını zenginleştirmeye devam etmiştir. 2019-2020 akademik yılında Eğitim Fakültemiz Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Üniversitemiz, 2020-2021 akademik yılı için Eğitim Fakültesini yeni lisans programlarıyla geliştirmiş, yine aynı yıl ilk kez öğrenci kabul eden Hukuk Fakültesini de açmıştır.

2022-2023 akademik yılında da yeni lisans ve lisansüstü programlarla üniversitemiz akademik gelişimini sürdürmektedir.

Öte yandan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarımız her yıl gelişmekte, bu programlardaki mezunlarımızın başarısı bizim için bir sevinç ve gurur vesilesi olmaktadır.

Değerli Gençler,

Üniversitemiz, ülkemizin kalkınmasının “nitelikli bilgi” ve “nitelikli insan kaynağı” ile mümkün olacağı bilinciyle, seviyeli eğitim öğretim programları yanında “araştırma”ya da ağırlık verme çabasındadır. Bu çerçevede üniversitemizin en temel özelliği, seçkin ve güçlü bir akademik kadroya sahip bulunmasıdır. Kadromuz her dönem zenginleşmektedir.

Üniversitemizin bir diğer ayırıcı özelliği ise öğrenci odaklı eğitim anlayışına sahip olmasıdır. Nitekim öğrencilerimizi öğrenim süreçlerinde yönlendirmek, geliştirmek ve hayata hazırlamak amaçlı olarak onlara bireysel ve psikolojik rehberlik ve danışmanlık uygulamaları yanında devam ettikleri programa uyum sorunu yaşayanlara akademik destek programı, istekli ve meraklı olanlara ise gelişimlerini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla akademik gelişim programları uygulanmaktadır.

Lisans eğitim öğretimimizin öncesinde hazırlık sınıfı programlarımızın başarısı sadece Arapça, İngilizce ve Türkçe öğretmekle sınırlı kalmıyor, lise öğreniminden sonra öğrencilerimizin disiplinli çalışma becerilerini geliştirerek onları adeta lisans programlarına hazırlıyor, başarılarına ciddi bir altyapı oluşturuyorlar.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, özgüven sahibi, doğrunun ve iyinin arayışında olan, eleştirel düşünebilen, sorumluluklarının bilincinde, inançlara saygılı ve etik değerlere bağlı insanlar yetiştirmek hedefiyle kapılarını ülkemiz gençlerinin yanı sıra yurt dışından gelecek öğrencilere de açmaktadır.

Mütevelli Heyeti olarak üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü çabayı ortaya koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Siz kıymetli öğrencilerimizi 2022-2023 akademik yılında aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade eder, sevgilerimi sunarım.

 

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ

Mütevelli Heyet Başkanı