Mütevelli Heyet Başkanımızın Mesajı

Sevgili Öğrenci Adaylarımız ve Değerli Aileleri,

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurulmuştur. TDV kuruluşundan itibaren çeşitli hayrî hizmetleri yanında eğitim öğretimi ve ilmî araştırmayı da destekleyerek yurtiçinde ve yurtdışında binlerce ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencisine burs vermiş, ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim yurtları açmıştır. Bu alandaki faaliyetlerini başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklarına kadar ulaştıran vakıf, 1983 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) çalışmalarını başlatmış, 1988 yılında İslâm Araştırmaları Merkezini (İSAM) faaliyete geçirmiş ve nihayet söz konusu hizmetlerini uzun yıllara dayanan çabaların bir sonucu olarak 2010 yılında kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile önemli bir safhaya taşımıştır. 

2010-2011 akademik yılında Edebiyat Fakültesinin “Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Programları” ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan üniversitemiz, sonra İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açtığı yeni bölümlerle lisans programlarını zenginleştirmeye devam etmiştir. 2019-2020 akademik yılında Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  

Üniversitemiz, 2020-2021 akademik yılı için Eğitim Fakültesine yeni lisans programları hazırlamakla kalmamış, bu akademik yılda ilk kez öğrenci kabul edecek olan Hukuk Fakültesini de açmıştır.  

Üniversitemiz, mezunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere henüz lisans aşamasında iken lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde de önemli bir paya sahip olabilmek için 2012-2013 akademik yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programlar açmaya başlamıştır. 

Öğrencilerimizin çalışma alanlarına göre ihtiyaç duyacakları yabancı dilleri en iyi düzeyde öğrenebilmeleri için üniversitemiz, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS SÜREM), Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS ARÖMER) ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS TÜRÖMER) bünyesinde de farklı programlar oluşturmaktadır.  

Üniversitemiz bünyesinde Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Merkezi (KURAMER), Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) ve Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) açılmış olup, bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön sıralarda yer alabilmek amacıyla yakın gelecekte başka araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması da planlanmaktadır. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, özgüven sahibi, doğrunun ve iyinin arayışında olan, eleştirel düşünebilen, sorumluluklarının bilincinde, inançlara saygılı ve etik değerlere bağlı insanlar yetiştirmek hedefiyle kapılarını ülkemiz gençlerinin yanı sıra yurt dışından gelecek öğrencilere de açmaktadır. 

Mütevelli Heyeti olarak üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü çabayı ortaya koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. 

Siz kıymetli öğrencilerimizi 2020-2021 akademik yılında aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade eder, sevgilerimi sunarım. 

 

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ

Mütevelli Heyet Başkanı