Mütevelli Heyet Başkanımızın Mesajı

 

Sevgili Öğrenci Adaylarımız ve Değerli Aileleri,

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından kurulmuştur. TDV kuruluşundan itibaren çeşitli hayrî hizmetleri yanında eğitim öğretimi ve ilmî araştırmayı da destekleyerek yurt içinde ve yurt dışın­da binlerce ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencisine burs vermiş, ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim yurtları açmıştır. Bu alandaki faaliyetlerini başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklarına kadar ulaştıran vakıf, 1983 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) çalışmalarını başlatmış, 1988 yılında İslâm Araştırmaları Merkezini (İSAM) faaliyete geçirmiş ve ni­hayet söz konusu hizmetlerini uzun yıllara dayanan çabaların bir sonucu olarak 2010 yılın­da kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile önemli bir saf­haya taşımıştır.

2010-2011 akademik yılında Edebiyat Fakültesinin “Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Programları” ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan üniver­sitemiz, devamında İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açtığı yeni bölümlerle lisans programlarını zenginleştirme­ye devam etmiştir. 2019-2020 akademik yılında Eğitim Fa­kültemiz Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faali­yetlerine başlamıştır.

Üniversitemiz, 2020-2021 akademik yılı için Eğitim Fakültesini yeni lisans programlarıyla geliştirmiş, yine aynı yıl ilk kez öğrenci kabul eden Hukuk Fakültesini de açmıştır.

2022-2023 akademik yılında da yeni lisans ve lisan­süstü programlarla üniversitemiz akademik gelişimini sürdürmüştür.

Öte yandan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli/ tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarımız her yıl gelişmekte, bu programlardaki mezunlarımızın başarısı bizim için bir sevinç ve gurur vesilesi olmaktadır.

Değerli Gençler,

Üniversitemiz, ülkemizin kalkınmasının “nitelikli bilgi” ve “nitelikli insan kaynağı” ile mümkün olacağı bilinciyle, seviyeli eğitim öğretim programları yanında “araştır­ma”ya da ağırlık verme çabasındadır. Bu çerçevede üniversitemizin en temel özelliği, seçkin ve güçlü bir akademik kadroya sahip bulunmasıdır. Kadromuz her dönem zenginleşmektedir.

Üniversitemizin bir diğer ayırıcı özelliği ise öğrenci odaklı eğitim anlayışına sahip olmasıdır. Nitekim öğrencileri­mizi öğrenim süreçlerinde yönlendirmek, geliştirmek ve hayata hazırlamak amaçlı olarak onlara bireysel ve psikolojik rehberlik ve danış­manlık uygulamaları yanında devam ettikleri programa uyum sorunu yaşayanlara akademik destek programı, istekli ve me­raklı olanlara ise gelişimlerini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla akademik gelişim programları uygulanmaktadır.

Lisans eğitim öğretimimizin öncesinde hazırlık sınıfı prog­ramlarımızın başarısı sadece Arapça, İngilizce ve Türkçe öğ­retmekle sınırlı kalmıyor, lise öğreniminden sonra öğrencile­rimizin disiplinli çalışma bece­rilerini geliştirerek onları adeta lisans programlarına hazırlıyor, başarılarına ciddi bir altyapı oluşturuyorlar.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, özgüven sahibi, doğrunun ve iyinin arayışında olan, eleştirel düşünebilen, sorumlu­luklarının bilincinde, inançlara saygılı ve etik değerlere bağlı insanlar yetiştirmek hedefiyle kapılarını ülkemiz gençlerinin yanı sıra yurt dışından gelecek öğrencilere de açmaktadır.

Mütevelli Heyeti olarak üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü çabayı ortaya koymaya hazır oldu­ğumuzu belirtmek isterim.

Siz kıymetli öğrencilerimizi 2023-2024 akademik yılında aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade eder, sevgilerimi sunarım.

 

 

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ

Mütevelli Heyet Başkanı