Ekonomi - Finans Laboratuvarı

Ekonomi - Finans Laboratuvarı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi bölümü öğrencileri ekonomi ve finans derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri Borsa Finans laboratuvarında gerçek zamanlı analiz ve istatistik programlarını kullanarak uygulama imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz, sanal simülasyon ortamında bir finans yatırımcısı gibi hareket edip, hisse senedi ve tahvil alıp satıp, teorik bilgilerini uygulama imkanı bularak kendi performanslarını izleyebilmektedirler. Borsa Finans laboratuvarında küresel banka ve finans kuruluşlarının yoğun olarak kullandığı yazılım programları kullanılmaktadır. Laboratuvarda yaptığımız uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin borsa, finans ve sermaye piyasaları ile ilgili bilgi birikimlerini artırmak, ekonomi ve finans alanlarında mesleki becerilerini geliştirmek, kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilecek yüksek nitelikli mezunlar yetiştirmek hedeflemektedir.