Senato

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Rektör
E-Posta: msinanoglu@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2014
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
Rektör Yardımcısı - İlahiyat Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi
E-Posta: icelebi@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2220
Prof. Dr. Feridun M. EMECEN
Edebiyat Fakültesi Dekanı
E-Posta: femecen@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2108
Prof. Dr. Yaşar AKGÜN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

E-Posta: yakgun@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2852
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

İlahiyat Fakültesi Dekanı

E-Posta: ayucel@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2208
Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
Eğitim Fakültesi Dekanı V.
E-Posta: hisaglam@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2154
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Hukuk Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi
E-Posta: abardakoglu@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2917
Prof. Dr. Kerim AÇIK
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
E-Posta: kerimacik@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2722
Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
E-Posta: tgorgun@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2205
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
Edebiyat Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi
E-Posta: acitil@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2218
Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
Eğitim Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi
E-Posta: hisaglam@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2055
Prof. Dr. Michelangelo GUIDA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi
E-Posta: mguida@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2857
Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
E-Posta: mtboyalik@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2198