Senato

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Rektör
E-Posta: msinanoglu@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2220
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
Rektör Yardımcısı - İlahiyat Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi
E-Posta: icelebi@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2220
Prof. Dr. Feridun M. EMECEN
Edebiyat Fakültesi Dekanı
E-Posta: femecen@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2108
Prof. Dr. Michelangelo GUIDA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi

E-Posta: mguida@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2108
Doç. Dr. Kerim AÇIK
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
E-Posta: kerimacik@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2722
Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
E-Posta: tgorgun@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2205
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
E-Posta: acitil@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2218
Prof. Dr. Orhan BİLGİN
Edebiyat Fakültesi Seçilmiş Temsilcisi
E-Posta: obilgin@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2220