Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Rektör
E-mail: msinanoglu@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2014
Prof. Dr. Feridun M. EMECEN
Edebiyat Fakültesi Dekanı
E-mail: femecen@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2108
Prof. Dr. Yaşar AKGÜN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. 
E-mail: yakgun@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2852
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

İlahiyat Fakültesi Dekanı

E-Posta: ayucel@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2208
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
Hukuk Fakültesi Dekan V.
E-Posta: icelebi@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2220
Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
Eğitim Fakültesi Dekan V.
E-Posta: hisaglam@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2154
Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ
Senato Seçilmiş Temsilcisi
E-mail: aekefeli@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2407

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU

Senato Seçilmiş Temsilcisi
E-mail: abardakoglu@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2917
Prof. Dr. Michelangelo GUIDA
Senato Seçilmiş Temsilcisi
E-Posta: mguida@29mayis.edu.tr
Tel 0216 474 08 60 - 2857