Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri, öğrencilerimizin henüz üniversite yaşamındayken düzenlediği etkinlikler sayesinde organizasyon becerileri kazanmasını sağlarken aynı zamanda hem akademik alanında hem de ilgi duyduğu hobilerde kendini geliştirmelerine, zenginleştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlamaktadır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin kulüp kurma ve faaliyette bulunmalarına destek vermektedir.

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri: 

SIRA NO KULÜP ADI KULÜP BAŞKANI
1 29 Mayıs Genç Kızılay Rüm### MAD###
2 29 Mayıs Genç Yeşilay Mül### KOÇ###
3 29 Mayıs Gençlik Rab### ÜNA###
4 29 Mayıs Uni BJK Bek### UÇA###
5 Arap Dili ve Edebiyatı Muh### Ade### GÜN###
6 Arap Dili, Kültürü ve Sanatı Hat### YIL###
7 Bağımlılığa Karşı Farkındalık Zey### TAN###
8 Blok Zinciri ve Veri Nih### DAĞ###
9 Çeviribilim Oğu### AÇI###
10 Din ve Kültürü Okumaları M. Emr### DEM###
11 Diplomasi Hal### İbr### ÇİF###
12 Doğudan Batıdan Film Okumaları Bey### OKU###
13 English Community Club Zey### Mun### GÜN###
14 English Speaking & MUN Club Ali MAS###
15 E-Spor Osm### İrf### AKS###
16 Felsefiyat Bey### DAL###
17 Fenerbahçeliler Vil### BEY###
18 Genç Tema Dil### TOK###
19 Gençlik ve Maneviyat Yus### Fur### KAR###
20 Girişimcilik ve Finans Ser### ŞEN
21 Google Developer Student Club Kha### MAM###
22 İnsan Hakları Rüm### AYT###
23 İnsan ve Toplum Mus### Tah### ANA###
24 Japon Kültürü ve Sanatı Meh### Ene### ÇAK###
25 Kalite Güvencesi Öğrenci Zel### KUR###
26 Kariyer ve Liderlik Eni### Rah### ZEN###
27 Konsensüs Hukuk Muh### Sai### ŞİM###
28 Kudüs Çalışmaları Asi### Asu### KOM###
29 Languages Ham### DEH###
30 Matematik Mel### AKI###
31 Mizan Hukuk Muh### Ser### CEV###
32 Modern Araştırmalar ve Strateji Fat### KİZ###
33 Münazara ve Etkileşim Zey### Sel### BEK###
34 Münferit Hukuk Süm### ÇİÇ###
35 Müzik Nur Şim### YIL###
36 Okul Öncesi Mer### DEĞ###
37 Ombudsmanlık Fur### ÇOB###
38 Öncü Kuşak Mar### GÜR###
39 Özel Eğitim ve Farkındalık Tah### AKH###
40 Psikoloji Küb### KIR###
41 Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Kulübü Duy### Mer### ÖZD###
42 Satranç Ahm### Bur### ERİ###
43 Sınıf Öğretmenliği Ayş### YER###
44 Sinema ve İletişim Nih### ASA###
45 Siyer Alp### TÜR###
46 Sosyal Hizmet Hat### Bey### KOÇ###
47 Spor ve Kültür Gör### TUR###
48 Tarih Oğu### ŞEK###
49 Tiyatro ve Sanat Nur### TUN###
50 Türkçenin Sesi Mer### Nur NUR###
51 Uluslararası İlişkiler ve Araştırma Oğu### BAY###
52 Uluslararası Öğrenci Agh### NAR###
53 Ümran Fet### YÜC###
54 Yazın ve Serbest Poetika Eli### AKY###
55 Yeni Nesil Öğrenci İla### Nur DEM###

 

Öğrenci kulüpleri hakkında bilgi almak için saglikkultur@29mayis.edu.tr adresine yazabilirsiniz.