Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri, öğrencilerimizin henüz üniversite yaşamındayken düzenlediği etkinlikler sayesinde organizasyon becerileri kazanmasını sağlarken aynı zamanda hem akademik alanında hem de ilgi duyduğu hobilerde kendini geliştirmelerine, zenginleştirmelerine ve sosyalleşmelerine imkan sağlamaktadır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin kulüp kurma ve faaliyette bulunmalarına destek vermektedir.

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri: 

SIRA NO KULÜP ADI KULÜP BAŞKANI
1 29 Mayıs BKFK (Bilim Kurgu ve Fantazya ) Ali Bed### MUR###
2 29 Mayıs Can Dostları Mus### BAŞ
3 29 Mayıs Genç Kızılay Bey### Nur COC###
4 29 Mayıs Genç Yeşilay Yav### Tah### KUR###
5 29 Mayıs Hukuk Muh### Sai### ŞİM###
6 Arap Dili ve Edebiyatı Emi### SUN###
7 Arap Dili, Kültürü ve Sanatı Hat### YIL###
8 Bilgi Bilimi Reş### Sem### KAN###
9 Çeviribilim Dur### YÜK###
10 Dijital Oyunlar ve E-Spor Osm### İrf### AKS###
11 Din ve Kültürü Okumaları Muh### Far### AY
12 Doğudan Batıdan Film Okumaları Hav### Nur AKY###
13 English Community Club Zey### Mun### GÜN###
14 English Speaking & MUN Club Ali MAS###
15 Felsefiyat Efn### Nur SER###
16 Fenerbahçeliler Bey### KOR###
17 Genç Tema Bey### ÖZC###
18 Gençlik Eli### BAŞ###
19 Gençlik ve Demokrasi Fey### BİL###
20 Gençlik ve Maneviyat Ceb### AYD###
21 Girişimcilik ve Finans Tar### BÜY###
22 Google Developer Student Club Nih### DAĞ###
23 Hilal Aydınlığında Gençlik Emi### Rüm### DEM###
24 Hukuksal Otorite Ser### ÇİM###
25 İnsan Hakları Rüm### AYT###
26 İslam Ekonomisi ve Finansı Yus### İsl### KUŞ###
27 Japon Kültürü ve Sanatı Meh### Ene### ÇAK###
28 Kalite Güvencesi Öğrenci Erv### CEY###
29 Kariyer ve Liderlik Eni### Rah### ZEN###
30 Kudüs Çalışmaları Asi### Asu### KOM###
31 Langırt Muh### Emi### POY###
32 LÖSEV Fayda Gül### DUM###
33 Matematik Mel### AKI###
34 Mesele İnsan Hareketi Öme### Far### BAC###
35 Milli Vizyon Fur### AKT###
36 Mizan Hukuk Muh### Ser### CEV###
37 Modern Araştırmalar ve Strateji Fat### KİZ###
38 Münazara ve Etkileşim Zey### Sel### BEK###
39 Münferit Hukuk Süm### ÇİÇ###
40 Müzik Fat### Sue### YIL###
41 Okul Öncesi Mer### DEĞ###
42 Ombudsmanlık Fur### ÇOB###
43 Öncü Kuşak Mar### GÜR###
44 Özel Eğitim ve Farkındalık Tah### AKH###
45 Proje Araştırma Kültür Dil### KAY###
46 Psikoloji Şev### CEN###
47 Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Kulübü Eli### Süe### ÇAK###
48 Satranç Öme### Far### ÇEL###
49 Sınıf Öğretmenliği Ayş### YER###
50 Sinema ve İletişim Nih### ASA###
51 Sinema ve Siyaset Yus### Tar### GÜL###
52 Sosyal Hizmet Hat### Bey### KOÇ###
53 Spor ve Kültür Gör### TUR###
54 Tarih Oğu### ŞEK###
55 Tiyatro ve Sanat Bet### ABD###
56 Türk Din Musikisi Muh### Lüt### ACI###
57 Türkçe ve Kültür ( Türkçenin Sesi ) Mer### Nur NUR###
58 Türkoloji Mur### Efe BİL###
59 Uluslararası İlişkiler ve Araştırma Oğu### BAY###
60 Uluslararası Öğrenci Gur### DAV###
61 Ümran Hüs### ÖZT###
62 Yazın ve Serbest Poetika Eli### AKY###
63 Yönetim Bilişim Sistemleri Bet### TUN###

Öğrenci kulüpleri hakkında bilgi almak için saglikkultur@29mayis.edu.tr adresine yazabilirsiniz.