2022-2023 Güz Dönemi Doktora Ders Programı

Bu sayfa belirli aralıklar ile güncellenir.
Öğrenci Bilgi Sistemi'nde yer alan ders programları henüz buraya yansımamış olabilir.
Bu durumda Öğrenci Bilgi Sisteminin baz alınması gerekir.
Üniversite Ortak
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
ROD321
Gönüllülük Çalışmaları
Derslik: B213-B
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZTÜRK
17:00
17:50
ROD321
Gönüllülük Çalışmaları
Derslik: B213-B
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZTÜRK
Çeviribilim (İngilizce) Doktora Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
TRE690
Doctoral Dissertation
Derslik: Online Derslik
Şube: 1
Prof. Dr. Işın ÖNER
TRE690
Doctoral Dissertation
Derslik: Online Derslik
Şube: 2
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
17:00
17:50
TRE600
Scientific Research Methods and Research Publication Ethics
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
18:00
18:50
TRE632
Interdisciplinarity in Translation Studies
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
TRE635
Translation Studies Seminar
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Işın ÖNER
19:00
19:50
TRE632
Interdisciplinarity in Translation Studies
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
TRE635
Translation Studies Seminar
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Işın ÖNER
20:00
20:50
TRE632
Interdisciplinarity in Translation Studies
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
TRE635
Translation Studies Seminar
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Işın ÖNER
Felsefe Doktora Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
FEL609
Dönemleri İçinde Büyük Filozoflar I
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK
FEL627
Dilbilimi ve Felsefe
Derslik: AE108
Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN
11:00
11:50
FEL609
Dönemleri İçinde Büyük Filozoflar I
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK
FEL627
Dilbilimi ve Felsefe
Derslik: AE108
Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN
12:00
12:50
FEL609
Dönemleri İçinde Büyük Filozoflar I
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK
FEL627
Dilbilimi ve Felsefe
Derslik: AE108
Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN
13:00
13:50
14:00
14:50
FEL624
Sosyal Teori ve Felsefe
Derslik: CZ07
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK
FEL607
Felsefe Sorunları
Derslik: CZ08
Doç. Dr. Emre ŞAN
15:00
15:50
FEL624
Sosyal Teori ve Felsefe
Derslik: CZ07
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK
FEL607
Felsefe Sorunları
Derslik: CZ08
Doç. Dr. Emre ŞAN
16:00
16:50
FEL624
Sosyal Teori ve Felsefe
Derslik: CZ07
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK
FEL607
Felsefe Sorunları
Derslik: CZ08
Doç. Dr. Emre ŞAN
17:00
17:50
FEL600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
Tarih Doktora Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
TAR631
Seminar on the Global History of the 19th Century
Derslik: C220
Prof. Dr. Ayşe Selçuk ESENBEL
TAR603
Osmanlı Siyasi Tarihi Metinleri
Derslik: C220
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ
11:00
11:50
TAR631
Seminar on the Global History of the 19th Century
Derslik: C220
Prof. Dr. Ayşe Selçuk ESENBEL
TAR603
Osmanlı Siyasi Tarihi Metinleri
Derslik: C220
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ
12:00
12:50
TAR631
Seminar on the Global History of the 19th Century
Derslik: C220
Prof. Dr. Ayşe Selçuk ESENBEL
TAR603
Osmanlı Siyasi Tarihi Metinleri
Derslik: C220
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ
13:00
13:50
14:00
14:50
TAR605
Osmanlı Diplomatikası: Belgeler
Derslik: CZ06
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
TAR607
Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları: Kanunnameler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN
15:00
15:50
TAR605
Osmanlı Diplomatikası: Belgeler
Derslik: CZ06
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
TAR607
Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları: Kanunnameler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN
16:00
16:50
TAR605
Osmanlı Diplomatikası: Belgeler
Derslik: CZ06
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
TAR607
Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları: Kanunnameler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN
17:00
17:50
TAR600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
Temel İslam Bilimleri Doktora Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
TIB639
Erken Dönem İslam Düşüncesinde Yöntem ve Meseleler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
TIB643
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
TIB641
Fahreddin Razi/Seyyid Şerif Cürcani Okumaları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ömer TÜRKER
TIB637
Fıkıh Tarihinde Nevazil ve Fetva
Derslik: B115
Prof. Dr. Fahreddin ATAR
TIB651
Din-Bilim İlişkisi
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Mehmet BULĞEN
11:00
11:50
TIB639
Erken Dönem İslam Düşüncesinde Yöntem ve Meseleler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
TIB643
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
TIB641
Fahreddin Razi/Seyyid Şerif Cürcani Okumaları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ömer TÜRKER
TIB637
Fıkıh Tarihinde Nevazil ve Fetva
Derslik: B115
Prof. Dr. Fahreddin ATAR
TIB651
Din-Bilim İlişkisi
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Mehmet BULĞEN
12:00
12:50
TIB639
Erken Dönem İslam Düşüncesinde Yöntem ve Meseleler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
TIB643
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
TIB641
Fahreddin Razi/Seyyid Şerif Cürcani Okumaları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ömer TÜRKER
TIB637
Fıkıh Tarihinde Nevazil ve Fetva
Derslik: B115
Prof. Dr. Fahreddin ATAR
TIB651
Din-Bilim İlişkisi
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Mehmet BULĞEN
13:00
13:50
14:00
14:50
TIB635
Furûk ve Kavâid
Derslik: B115
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
TIB645
Oryantalist Hadis Literatürü
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
TIB647
İlelü'l-Hadis ve Literatürü
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER
TIB625
Mukayeseli Fıkıh: Kamu Hukuku
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB653
Edebi Tefsir Ekolleri
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
TIB623
Hukuk Felsefesi
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
15:00
15:50
TIB635
Furûk ve Kavâid
Derslik: B115
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
TIB645
Oryantalist Hadis Literatürü
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
TIB647
İlelü'l-Hadis ve Literatürü
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER
TIB625
Mukayeseli Fıkıh: Kamu Hukuku
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB653
Edebi Tefsir Ekolleri
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
TIB623
Hukuk Felsefesi
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
16:00
16:50
TIB635
Furûk ve Kavâid
Derslik: B115
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
TIB645
Oryantalist Hadis Literatürü
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
TIB647
İlelü'l-Hadis ve Literatürü
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER
TIB625
Mukayeseli Fıkıh: Kamu Hukuku
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB653
Edebi Tefsir Ekolleri
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
TIB623
Hukuk Felsefesi
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
17:00
17:50
TIB600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
TIB600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
TIB600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
TIB600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
TED649
Klasik Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Rabia Şenay ŞİŞMAN
11:00
11:50
TED648
Orta Türkçe Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZTÜRK
TED649
Klasik Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Rabia Şenay ŞİŞMAN
12:00
12:50
TED648
Orta Türkçe Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZTÜRK
TED649
Klasik Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Rabia Şenay ŞİŞMAN
13:00
13:50
TED648
Orta Türkçe Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZTÜRK
14:00
14:50
TED654
Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK
TED651
Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK
15:00
15:50
TED654
Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK
TED651
Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK
16:00
16:50
TED654
Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK
TED651
Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK
17:00
17:50
TED601
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
18:00
18:50
TED601
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
19:00
19:50
TED601
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL