2021-2022 Güz Dönemi Doktora Ders Programı

Bu sayfa belirli aralıklar ile güncellenir.
Öğrenci Bilgi Sistemi'nde yer alan ders programları henüz buraya yansımamış olabilir.
Bu durumda Öğrenci Bilgi Sisteminin baz alınması gerekir.
Çeviribilim (İngilizce) Doktora Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
TRE690
Doctoral Dissertation
Derslik: Ofis
Şube: 1
Prof. Dr. Işın ÖNER
TRE690
Doctoral Dissertation
Derslik: Ofis
Şube: 2
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
17:00
17:50
TRE602
Doctoral Seminar
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Işın ÖNER
TRE600
Scientific Research Methods and Research Publication Ethics
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
18:00
18:50
TRE633
Human Resources and Project Management in Translation
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Işın ÖNER
TRE631
Historical Translation Studies
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
19:00
19:50
TRE633
Human Resources and Project Management in Translation
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Işın ÖNER
TRE631
Historical Translation Studies
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
20:00
20:50
TRE633
Human Resources and Project Management in Translation
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Işın ÖNER
TRE631
Historical Translation Studies
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
Felsefe Doktora Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
FEL627
Dilbilimi ve Felsefe
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN
10:00
10:50
FEL627
Dilbilimi ve Felsefe
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN
FEL609
Dönemleri İçinde Büyük Filozoflar I
Derslik: CZ10
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK
11:00
11:50
FEL627
Dilbilimi ve Felsefe
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN
FEL609
Dönemleri İçinde Büyük Filozoflar I
Derslik: CZ10
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK
12:00
12:50
FEL609
Dönemleri İçinde Büyük Filozoflar I
Derslik: CZ10
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK
13:00
13:50
14:00
14:50
FEL607
Felsefe Sorunları
Derslik: CZ10
Doç. Dr. Emre ŞAN
FEL624
Sosyal Teori ve Felsefe
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK
15:00
15:50
FEL607
Felsefe Sorunları
Derslik: CZ10
Doç. Dr. Emre ŞAN
FEL624
Sosyal Teori ve Felsefe
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK
16:00
16:50
FEL607
Felsefe Sorunları
Derslik: CZ10
Doç. Dr. Emre ŞAN
FEL624
Sosyal Teori ve Felsefe
Derslik: C214
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Behiç ALBAYRAK
17:00
17:50
FEL600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
Tarih Doktora Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
TAR631
Seminar on the Global History of the 19th Century
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ayşe Selçuk ESENBEL
TAR603
Osmanlı Siyasi Tarihi Metinleri
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ
11:00
11:50
TAR631
Seminar on the Global History of the 19th Century
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ayşe Selçuk ESENBEL
TAR603
Osmanlı Siyasi Tarihi Metinleri
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ
12:00
12:50
TAR631
Seminar on the Global History of the 19th Century
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ayşe Selçuk ESENBEL
TAR603
Osmanlı Siyasi Tarihi Metinleri
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ
13:00
13:50
14:00
14:50
TAR605
Osmanlı Diplomatikası: Belgeler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
TAR607
Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları: Kanunnameler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN
15:00
15:50
TAR605
Osmanlı Diplomatikası: Belgeler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
TAR607
Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları: Kanunnameler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN
16:00
16:50
TAR605
Osmanlı Diplomatikası: Belgeler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
TAR607
Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları: Kanunnameler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN
17:00
17:50
TAR600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
Temel İslam Bilimleri Doktora Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
TIB641
Fahreddin Razi/Seyyid Şerif Cürcani Okumaları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ömer TÜRKER
10:00
10:50
TIB635
Furûk ve Kavâid
Derslik: C213
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
TIB641
Fahreddin Razi/Seyyid Şerif Cürcani Okumaları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ömer TÜRKER
TIB639
Erken Dönem İslam Düşüncesinde Yöntem ve Meseleler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
TIB655
Klasik Tefsir Metinleri I
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD
TIB637
Fıkıh Tarihinde Nevazil ve Fetva
Derslik: C213
Prof. Dr. Sami ERDEM
11:00
11:50
TIB635
Furûk ve Kavâid
Derslik: C213
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
TIB641
Fahreddin Razi/Seyyid Şerif Cürcani Okumaları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ömer TÜRKER
TIB639
Erken Dönem İslam Düşüncesinde Yöntem ve Meseleler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
TIB655
Klasik Tefsir Metinleri I
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD
TIB637
Fıkıh Tarihinde Nevazil ve Fetva
Derslik: C213
Prof. Dr. Sami ERDEM
12:00
12:50
TIB635
Furûk ve Kavâid
Derslik: C213
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ
TIB639
Erken Dönem İslam Düşüncesinde Yöntem ve Meseleler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
TIB655
Klasik Tefsir Metinleri I
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD
TIB637
Fıkıh Tarihinde Nevazil ve Fetva
Derslik: C213
Prof. Dr. Sami ERDEM
13:00
13:50
TIB651
Din-Bilim İlişkisi
Derslik: CZ04
Doç. Dr. Mehmet BULĞEN
14:00
14:50
TIB651
Din-Bilim İlişkisi
Derslik: CZ04
Doç. Dr. Mehmet BULĞEN
TIB625
Mukayeseli Fıkıh: Kamu Hukuku
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB653
Edebi Tefsir Ekolleri
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
TIB645
Oryantalist Hadis Literatürü
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
TIB623
Hukuk Felsefesi
Derslik: C213
Arş. Gör. Pınar YAZICI ÜSTEL
TIB657
Çağdaş Yorumbilim Kuramları
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Muhammed Coşkun
TIB643
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
15:00
15:50
TIB651
Din-Bilim İlişkisi
Derslik: CZ04
Doç. Dr. Mehmet BULĞEN
TIB625
Mukayeseli Fıkıh: Kamu Hukuku
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB653
Edebi Tefsir Ekolleri
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
TIB645
Oryantalist Hadis Literatürü
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
TIB623
Hukuk Felsefesi
Derslik: C213
Arş. Gör. Pınar YAZICI ÜSTEL
TIB657
Çağdaş Yorumbilim Kuramları
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Muhammed Coşkun
TIB643
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
16:00
16:50
TIB625
Mukayeseli Fıkıh: Kamu Hukuku
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB653
Edebi Tefsir Ekolleri
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
TIB645
Oryantalist Hadis Literatürü
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
TIB623
Hukuk Felsefesi
Derslik: C213
Arş. Gör. Pınar YAZICI ÜSTEL
TIB657
Çağdaş Yorumbilim Kuramları
Derslik: Ofis
Doç. Dr. Muhammed Coşkun
TIB643
Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
TIB647
İlelü'l-Hadis ve Literatürü
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER
17:00
17:50
TIB600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
TIB600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
TIB600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
TIB600
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL
TIB647
İlelü'l-Hadis ve Literatürü
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER
18:00
18:50
TIB647
İlelü'l-Hadis ve Literatürü
Derslik: Ofis
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad SNOBER
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Ders Programı
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
TED635
Klasik Türk Edebiyatında Tezkireler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Orhan BİLGİN
15:00
15:50
TED635
Klasik Türk Edebiyatında Tezkireler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Orhan BİLGİN
16:00
16:50
TED635
Klasik Türk Edebiyatında Tezkireler
Derslik: Ofis
Prof. Dr. Orhan BİLGİN
17:00
17:50
TED601
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Derslik: Online Derslik
Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL