Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon

Ülkemiz, bölgemiz ve insanlığın toplumsal gelişimine yön veren, akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkı sunan öncü, aranır ve örnek bir üniversite olmaktır.

Misyon

Kadim/milli kültürümüzden hareketle geliştirdiğimiz kurumsal değerlerimiz ışığında, uluslararası yeterlikte bir öğretim ve araştırma ortamı inşa ederek inançlara saygılı, etik değerlere bağlı, ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın temel sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı, gelişime açık, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek insanlar yetiştirmektir. 

Değerlerimiz
  • İnançlara saygı
  • Etik değerlere bağlılık
  • Katılımcılık
  • Toplumsal sorumluluk
  • Eleştirel düşünce
  • Yeniliklere açıklık
  • Bilimsel üretkenlik ve özgünlük
  • Disiplinlerarası yaklaşım
  • Doğa ve çevre bilinci