Kişisel Verilerin Koruması Kanunu

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ("Üniversite") Olarak Veri Sorumlusu Sıfatı İle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") Ve İlgili Mevzuat Çerçevesinde Üniversite İle İrtibatı Bulunan İlgili Kişi Konumundaki Sizlerin Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanmıştır.

  • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kvk Politikası İçin Tıklayınız.
  • 6698 Sayılı Kvk Kanunu İçin Tıklayınız.
  • Veri Sorumlusu Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ İçin Tıklayınız.
  • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ İçin Tıklayınız.
  • Kvk Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
  • Kvk Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması İçin Tıklayınız.
  • Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası için Tıklayınız

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi