Öğrenci Temsilciliği

Öğrenci Temsilciliği, üniversitemizin lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, yönetim organlarına bildirir ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlar.

 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2021-2023 DÖNEMİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ GENEL KURUL SEÇİM SONUÇLARI

ÖĞRENCİ KONSEYİ

GÖREVİ

ADI SOYADI

Başkan

Muh*** Mir*** KAV***

Başkan Yardımcısı

Abd*** CEB***

   

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETİM KURULU

GÖREVİ

ADI SOYADI

Başkan Yardımcısı

Abd*** CEB***

Genel Sekreter

Ebr*** Sen*** ÖZ

Sayman

Fur*** ÇOB*** 

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Ahm*** Nur*** TUR***

Çalışma Grupları Sorumlusu

Sem*** TOR***

Dış İlişkiler Sorumlusu

Abd*** Emi*** UZE***

Eğitim Sorumlusu

Eli*** Did*** AKB***

Sağlık Kültür ve Spor Sorumlusu

Ber*** TUR***

   

ÖĞRENCİ KONSEYİ DENETLEME KURULU

GÖREVİ

ADI SOYADI

Başkan

Den*** ÖKS***

Üye

Muh*** Bil*** BEL***

Üye

Hat*** Bey*** KOÇ***

Üye

Bus*** Han*** HAS***

 

BÖLÜM TEMSİLCİLERİ

FAKÜLTE

BÖLÜM

SEÇİLEN BÖLÜM TEMSİLCİLERİ

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yok

Felsefe

Muh*** Bil*** BEL***

Psikoloji

Muh*** Mir*** KAV***

Tarih

Abd*** Emi*** UZE***

Mütercim Tercümanlık

Eli*** Did*** AKB***

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği

Sem*** TOR***

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Bus*** Han*** HAS***

Okul Öncesi Öğretmenliği

Ebr*** Sen*** ÖZ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Den*** ÖKS***

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Fur*** ÇOB***

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Abd*** CEB***

Ekonomi

Ber*** TUR***

Sosyal Hizmet

Hat*** Bey*** KOÇ***

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat

Ahm*** Nur*** TUR***