Kurucu Vakıf

13 Mart 1975 tarihinde kurulan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), senedindeki amaçlara uygun olarak ülkemizin eğitim öğretim ve bilim alanındaki gelişimine katkıda bulunacak önemli faaliyet ve projelere imza atmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle ortaöğretim ve yükseköğretim (lisans ve lisansüstü) aşamalarındaki yaklaşık 400.000 öğrenciye burs veren, ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim öğrenci yurtlarını gençlerimizin hizmetine sunan, eğitim öğretim desteğini başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklara da ulaştıran TDV’nin bilimsel faaliyetler alanında destek verdiği en önemli proje İslâm Araştırmaları Merkezidir (İSAM).

Türkiye Diyanet Vakfı söz konusu hizmetlerini uzun yıllara dayanan çabaların bir sonucu olarak 2010 yılında kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile taçlandırmıştır.