Kurucu Vakıf

 

13 Mart 1975 tarihinde kurulan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), senedindeki amaçlara uygun olarak ülkemizin eğitim öğretim ve bilim alanındaki gelişimine katkıda bulunacak önemli faaliyet ve projelere imza atmıştır. 

2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle ortaöğretim ve yükseköğretim (lisans ve lisansüstü) aşamalarındaki binlerce öğrenciye burs veren, ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim öğrenci yurtlarını gençlerimizin hizmetine sunan, eğitim öğretim desteğini başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklara da ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 1983 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) çalışmalarını başlatmış ve 1988 yılında İslâm Araştırmaları Merkezini (İSAM) faaliyete geçirmiştir.

Vakıf, nihayet söz konusu hizmetlerini, uzun yıllara dayanan tecrübe ve çabaların bir sonucu olarak 2010 yılında kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile önemli bir safhaya taşımıştır.

https://tdv.org/tr-TR/