Araştırma-Uygulama Stratejisi

Araştırma yönelimli bir kurumsal kimliğe uygun olarak, vizyonumuzun belirttiği gibi “Ülkemiz, bölgemiz ve insanlığın toplumsal gelişimine yön veren, akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkı sunan öncü, aranır ve örnek bir üniversite olmak” üniversitemizin ulaşmak istediği nihai durumun bir ifadesidir.

Günümüzde, “örnek, önde gelen ve tercih edilen bir üniversite olmak” ‘Aranır üniversite olmak’, kurumsal olarak ne ürettiğin ve nasıl ürettiğinle doğrudan ilgili bir olgudur. Geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan süreçte ülkemiz, bölgemiz ve insanlığın toplumsal gelişimine ve geleceğin inşasına kurumsal katkı düzeyimiz üniversitemizin aranırlık düzeyini belirleyecektir.

Bilimsel araştırma yönelimi, üniversitemiz için aranır ve tercih edilir olmanın en önemli boyutunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bir kurumsal kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılması tüm paydaşlarımızın katılımı ve katkısı ile gerçekleşebilir. Üniversitemiz araştırma ve uygulama stratejisini, eğitim öğretim faaliyetleri ile bir bütün olarak değerlendirmektedir. Başarılı araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu alandaki sürdürülebilirliğin sağlanması bu yolla mümkün olabilir. Üniversitemiz araştırma ve uygulama stratejisini, kurumsal kimliğimiz ile uyumlu keşfedici ve inşa edici nitelikteki bilimsel uğraşlar olarak değerlendirmektedir. Üniversitemiz tüm bu uğraşların sonuçlarının toplumsal gelişime ve geleceğin inşasına katkı sunmasını beklemektedir.

 

AMAÇ 2:

Araştırma kaynaklı bilimsel bilgi üretmek

Stratejik Hedef 2.1

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi adresli yayın sayısının her yıl %20 artırılması

Faaliyet

Faaliyet 2.1.1

Yeni araştırma alanlarının tespit edilmesi için planlama çalışmalarının yapılması ve araştırma merkezlerinin güçlendirilmesi

Faaliyet 2.1.2

İhtiyaç odaklı yeni araştırma merkezlerinin kurulması

Faaliyet 2.1.3

Sosyal ve beşeri bilimlerde araştırma teşvik mekanizmalarının iyileştirilmesi

Faaliyet 2.1.4

Uluslararası araştırma işbirliklerinin kurulması

İş Birliği Yapılacak Birimler

* Rektörlük

* Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

SCI-Exp/SSCI, AHCI kapsamında taranan dergilerdeki yayın sayısı

Performans Göstergesi 2

SCI-Exp/SSCI, AHCI kapsamı dışındaki alan endekslerinde taranan dergilerdeki yayın sayısının artış oranı

Performans Göstergesi 3

Ulakbim TR dizinde taranan ulusal yayın sayısı

Stratejik Hedef 2.2

2023 yılı sonuna kadar üniversitemizin ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel araştırma proje sayısının her yıl %20 artırılması

Faaliyet

Faaliyet 2.2.1

Araştırma merkezlerinin proje odaklı çalışmalara yönlendirilmesi

Faaliyet 2.2.2

Teşvik mekanizmalarının iyileştirilmesi

Faaliyet 2.2.3

Toplumsal sorunlara çözüm geliştirici projelere yönlendirilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

* Rektörlük

* Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Ulusal ve uluslarası proje fonlarına katılım sayısı ve yararlanma oranları

Performans Göstergesi 2

(Avrupa Birliği, TÜBİTAK, vb.) projelerden sağlanan araştırma sayısı

Stratejik Hedef 2.3

Üniversitemizin araştırmacı kimliğini geliştiren iyileştirici altyapı çalışmalarının geliştirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 2.3.1

Araştırma merkezlerinin araştırma politikası, amaç ve hedeflerinin tanımlanması

Faaliyet 2.3.2

Araştırma merkezlerinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ve sayılarının artırılması

Faaliyet 2.3.3

Alanında prestijli uluslararası üniversitelerde araştırma odaklı işbirliğinin geliştirilmesi

Faaliyet 2.3.4

Kütüphane kaynaklarının güncellenmesi ve zenginleştirilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

* Rektörlük

* İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

* Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Araştırma merkezlerine ait “araştırma kılavuzu”nun hazırlanması

Performans Göstergesi 2

Uluslararası üniversitelerden gelen alanında uzman akademisyen sayısı

Performans Göstergesi 3

Kütüphanede güncellenen ve zenginleştirilen bilgi kaynaklarının oranı

Stratejik Hedef 2.4

Eğitim öğretimde üniversitemize özgü bir eğitim müfredatının geliştirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 2.4.1

Üniversite ve fakülteler temelinde çekirdek müfredat geliştirilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

* Rektörlük

* Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

Lisans eğitim komisyonunun çekirdek eğitim müfredatını ele alan toplantı sayısı

Performans Göstergesi 2

Tüm lisans öğrencilerine açık derslerin sayısı ve oranı

Performans Göstergesi 3

Seçmeli derslerin sayısı ve oranı