Yönetmelikler ve Yönergeler

 

YÖNETMELİKLER

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) Yönetmeliği
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS PAMER) Yönetmeliği 
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜREM) Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRÖMER) Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
• Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
• Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği
• Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
• Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği
• Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
• Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
• Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
• Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
• Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
• Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
• Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

YÖNERGELER

• Bilimsel Yayın ve Toplantı Teşvik Yönergesi
• Bitirme Tezi Dersi Yönergesi
• Çift Anadal Programı Yönergesi
• Diploma ve Benzeri Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge
• Eğitim Mevzuat Komisyonu Çalışma ve Değerlendirme Yönergesi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Yönergesi
• Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi
• Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
• Öğrenci Burs Yönergesi
• Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Yönergesi
• Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
• Yandal Programı Yönergesi
• Yurtdışından Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge

ESASLAR ve KRİTERLER

 • Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri
 • Muafiyet ve İntibak Esasları
 • Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar
 • Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslar

 

Takvim
2019-2020 Akademik Yılı Genişletilmiş Akademik Takvim için tıklayınız.