Yönetmelikler ve Yönergeler

 

YÖNETMELİKLER

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) Yönetmeliği
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS PAMER) Yönetmeliği 
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜREM) Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRÖMER) Yönetmeliği
• Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği (YÖK)
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
• Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK) 
• Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği (YÖK)
• Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (YÖK) 
• Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği (YÖK)
• Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği (YÖK)
• Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği (YÖK)
• Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (YÖK)
• Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (YÖK)
• Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik (YÖK)
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği (YÖK)
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (YÖK)
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği (YÖK)
Yükseköğretim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği (YÖK)
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

YÖNERGELER

• Bilimsel Yayın ve Toplantı Teşvik Yönergesi
• Bitirme Tezi Dersi Yönergesi
• Çift Anadal Programı Yönergesi
• Diploma ve Benzeri Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge
• Eğitim Mevzuat Komisyonu Çalışma ve Değerlendirme Yönergesi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Yönergesi
• Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi
• Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
• Öğrenci Burs Yönergesi
• Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Yönergesi
• Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
• Yandal Programı Yönergesi
• Yurtdışından Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge

ESASLAR ve KRİTERLER

 • Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri
 • Muafiyet ve İntibak Esasları
 • Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar
 • Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslar

 

Takvim
2019-2020 Akademik Yılı Genişletilmiş Akademik Takvim için tıklayınız.