Yönetmelikler ve Yönergeler

 

YÖNETMELİKLER

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) Yönetmeliği
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFSAM) Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS PAMER) Yönetmeliği 
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜREM) Yönetmeliği
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRÖMER) Yönetmeliği
• Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği (YÖK)
• İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
• Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK) 
• Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği (YÖK)
• Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (YÖK) 
• Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği (YÖK)
• Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği (YÖK)
• Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği (YÖK)
• Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (YÖK)
• Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (YÖK)
• Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik (YÖK)
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği (YÖK)
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (YÖK)
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği (YÖK)
Yükseköğretim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği (YÖK)
2020 Yılı Vakıf Üniversitelerine Ait Araştırma Altyapı Projelerinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (YÖK)

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

• Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği (YÖK) 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YÖNERGELER

• Arabuluculuk Komisyonu Çalışma ve Usul Esaslarına İlişkin Yönerge
• Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
• Bilimsel Yayın ve Toplantı Teşvik Yönergesi
• Bitirme Tezi Dersi Yönergesi
• Çift Anadal Programı Yönergesi
• Diploma ve Benzeri Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge
• Eğitim ve Mevzuat Komisyonu Çalışma ve Değerlendirme Yönergesi
• Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Yönergesi
• Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi
• Lisans Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi
• Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge
• Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi
• Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
• Öğrenci Burs Yönergesi
• Öğrenci Konseyi Yönergesi
• Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Yönergesi
• Uygulamalı Eğitimler Yönergesi
• Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
• Yandal Programı Yönergesi
• Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi

ESASLAR ve KRİTERLER

 • Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri
 • Muafiyet ve İntibak Esasları
 • Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar
 • Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları
 • Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları
 • Tam ve Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri ile Ek Ders Ücretleri ve Ek Görevlerine İlişkin Esaslar
 • Vakıf Yükseköğretim Kurumları Kuruluş ve İşleyişine Dair Usul ve Esaslar