ENARRU

Yönetmelik ve Yönergeler

Yönergeler

Bilimsel Yayın ve Toplantı Teşvik Yönergesi

Bitirme Tezi Dersi Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi

Diploma ve Benzeri Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge

Muafiyet ve İntibak Esasları

Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi

Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Öğrenci Burs Yönergesi

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Yurtdışından Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge

 

Yönetmelikler

Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) Yönetmeliği

Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) Yönetmeliği

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi  (29 MAYIS PAMER) Yönetmeliği 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜREM) Yönetmeliği

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRÖMER) Yönetmeliği

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

Esaslar ve Kriterler

Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri