Araştırma Görevlisi Giriş Sınav Sonuç Duyurusu

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesinde 24.11.2016 tarihinde ilan edilen Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına alınacak Araştırma Görevlisi kadrosu için giriş sınavı, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayların  22.12.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

 

Duyurulur.

19.12.2016