Tüm Haberler

Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencileri ve Öğretim Elemanları İle Gerçekleştirilen Dönem Sonu Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu Yayınlandı!

Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencileri ve Öğretim Elemanları İle Gerçekleştirilen Dönem Sonu Değerlendirme Anketi Sonuç Raporu Yayınlandı!

Üniversitemiz sosyal hizmet bölümü bölüm başkanlığınca gerçekleştirilen dönem sonu değerlendirme anketi sonuç raporu yayınlandı. Bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarının 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinden memnuniyetlerini belirlemek amacı ile hazırlanan çalışma ile öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri alındı. Öğrencilerin, bölümde gerçekleşt

19 Ocak 2022
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz AKBULUT\'un Kaleme Aldığı \

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz AKBULUT'un Kaleme Aldığı "HEKİMOĞLU ALİ PAŞA, Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası" Başlıklı Eseri Yayımlandı

Hekimoğlu Ali Paşa, XVIII. yüzyılda üç kere sadaret makamına gelmiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve sosyal dönüşümlerine şahit olmuş ve bunlara yön vermiş bir devlet adamıdır. 70 yılı aşan ömrü boyunca, Bosna’dan Adana’ya, Tebriz’den Kahire’ye, Girit’ten Trabzon’a, İmparatorluk coğrafyasında ayak basmadığı pek az yer bırakan Ali Paşa siyasi haşmeti, savaşlarda ve idari nizamda elde ettiği baş

17 Ocak 2022
İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Mohamad ALOMAR’ın kitap çalışması Vesm Yayınevi Tarafından Basıldı

İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Mohamad ALOMAR’ın kitap çalışması Vesm Yayınevi Tarafından Basıldı

İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Mohamad ALOMAR’ın Taṣrîf-i Ma‘nevî: İbn Cinnî’de Anlamsal Saiklerle Kelime Yapısına Yönelik Değişiklikler (et-Taṣrîfü’l-ma‘nevî: et-tağyîr fî binyeti’l-kelime li ğaraḍin ma‘neviyy ‘inde İbn Cinnî) başlıklı kitap çalışması Vesm Yayınevi tarafından basıldı. Arap dili ve edebiyatı bilgini İbn Cinnî’nin (ö. 392/1002) el yazması ve matbu eserleri

14 Ocak 2022
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad A. SNOBAR\'ın Kitap Çalışması Dârü\'l-Feth\'ten Çıktı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad A. SNOBAR'ın Kitap Çalışması Dârü'l-Feth'ten Çıktı

İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmad A. SNOBAR'ın "Mine'n-Nebiyy ile'l-Buḫârî: Dirâse fî ḥareketi rivâyeti’l-ḥadîs̱ ve naḳdihî fi’l-ḳurûni’s̱-s̱elâs̱eti’l-ûlâ başlıklı kitap çalışması Dârü'l-Feth'ten çıktı. Çalışma, hicrî ilk üç asırda hadislerin aktarım serüveni ve bu sürece eşlik eden tenkit faaliyetlerine odaklanmakta olup hadis tarihi alanında Arapça literatürdeki ilk ve

14 Ocak 2022
Dr. Oğuz KELEŞ ve Arş. Gör. Tuğba EMİROĞLU İLVAN\'ın The Scale of Determining the Problem Behaviors of Children in Preschool Period: A Validity and Reliability Study İsimli Çalışması PERR\'de Yayımlanmıştır

Dr. Oğuz KELEŞ ve Arş. Gör. Tuğba EMİROĞLU İLVAN'ın The Scale of Determining the Problem Behaviors of Children in Preschool Period: A Validity and Reliability Study İsimli Çalışması PERR'de Yayımlanmıştır

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Oğuz KELEŞ ve Arş. Gör. Tuğba EMİROĞLU İLVAN'ın "The Scale of Determining the Problem Behaviors of Children in Preschool Period: A Validity and Reliability Study" isimli çalışması Pyscho-Educational Resarch Reviews (PERR)'de yayımlanmıştır.Yayına ulaşmak için bağlantı adresi:https://perr.biruni.edu.tr/index.php/haber/202

06 Ocak 2022
Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Taşçı\'nın Editörleri Arasında Bulunduğu \

Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Taşçı'nın Editörleri Arasında Bulunduğu "GÖÇ - Disiplinlerarası Bakış Açısıyla" İsimli Kitap Yayımlandı

Dr. Öğr. Üyesi Arda Özkan ve Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Taşçı'nın editörlüğünü yaptığı "GÖÇ - Disiplinlerarası Bakış Açısıyla" isimli kitap yayımlandı. Kitapta Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Taşçı'nın "Eğitim ve Göç" başlıklı bir bölümünün de bulunduğu bu kitap, “göç” kavramını disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaktadır. Alanda g

31 Aralık 2021
Dr. Öğr. Üyesi Merve Kütük KÜRİŞ\'in Toplumsal Cinsiyet Alanındaki Çalışması \

Dr. Öğr. Üyesi Merve Kütük KÜRİŞ'in Toplumsal Cinsiyet Alanındaki Çalışması "Journal of Middle East Women's Studies" Dergisinde Yayınlandı.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Merve Kütük KÜRİŞ'in toplumsal cinsiyet alanındaki çalışması "Journal of Middle East Women's Studies" dergisinde yayınlandı.

28 Aralık 2021
Prof. Dr. Feridun M. Emecen ile Prof. Dr. İlhan Şahin\'in Hazırladıkları II. Bayezid Dönemi Ahkâm Defterleri Adlı Eser Türk Tarih Kurumu Tarafından Yayımlanmıştır

Prof. Dr. Feridun M. Emecen ile Prof. Dr. İlhan Şahin'in Hazırladıkları II. Bayezid Dönemi Ahkâm Defterleri Adlı Eser Türk Tarih Kurumu Tarafından Yayımlanmıştır

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feridun M. Emecen ile Prof. Dr. İlhan Şahin'in hazırladıkları "II. Bayezid Dönemi Ahkâm Defterleri" adlı eser Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmıştır.

20 Aralık 2021
Prof. Dr. Feridun M. Emecen’in Kaleme Aldığı İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikleri Dünyası Başlıklı Eserinin Yeni Baskısı Yayımlandı

Prof. Dr. Feridun M. Emecen’in Kaleme Aldığı İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikleri Dünyası Başlıklı Eserinin Yeni Baskısı Yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feridun M. Emecen’in kaleme aldığı İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikleri Dünyası Başlıklı Eserinin Yeni Baskısı yayımlandı.   İLK OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLİKLERİ DÜNYASI Osmanlılar ... Tarihin akışında birden ortaya çıkıveren ve hala çıkış öyküleriyle araştırmalara konu olan devlet ve medeniyet kurucuları ... Kimler kurdu Osma

13 Aralık 2021
İlahiyat Fakültemiz ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı\'nın (İSAV) Ortaklaşa Düzenlediği Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi’nin Üçüncüsü Elmalıkent Yerleşkemizde Gerçekleştirilecek

İlahiyat Fakültemiz ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı'nın (İSAV) Ortaklaşa Düzenlediği Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi’nin Üçüncüsü Elmalıkent Yerleşkemizde Gerçekleştirilecek

İlahiyat Fakültemiz ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı'nın (İSAV) ortaklaşa düzenlediği Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi'nin üçüncüsü 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar ve toplantı programı için tıklayınız.

06 Aralık 2021
Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müge Ekerim Akbulut\'un Gelişim Psikolojisi Alanındaki Araştırması Humanities and Social Sciences Communications Dergisinde Yayınlandı

Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müge Ekerim Akbulut'un Gelişim Psikolojisi Alanındaki Araştırması Humanities and Social Sciences Communications Dergisinde Yayınlandı

Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müge Ekerim Akbulut'un gelişim psikolojisi alanındaki araştırması Humanities and Social Sciences Communications dergisinde yayınlandı. Bu araştırmada ebeveynlerin çocuk yetiştirirken başvurdukları “masum” yalanların çocukların gelecekteki psikososyal davranışlarıyla ilişkisi incelendi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan 182 üniversite öğrencisinin katıldı

02 Aralık 2021

Dr. Öğr. Üyesi Müge AKBULUT ve Öğr. Gör. Büşra AKTAŞ Araştırma Bulgularını Sosyal Psikolojide Ahlak Ulusal Sempozyumu’nda Bildiri Olarak Sundular

  Psikoloji bölümü öğretim üyeleri Müge Akbulut ve Büşra Aktaş araştırma bulgularını 26-27 Kasım 2021’de düzenlenen Sosyal Psikolojide Ahlak Ulusal Sempozyumu’nda bildiri olarak sundular. Özet 1 Gruplar arası bağlamda zihin kuramı: İçgruba benzerlik, önyargı ve tehdit algısının zihin kuramı performansına etkileri Sosyal ilişkilerdeki uyumu kolaylaştıran zihin kuramı (ZK) becerisinin ahla

02 Aralık 2021