Tüm Haberler

YÖK  \

YÖK "Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları 2021" Raporuna Göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 10 Kategoride ilk 10’da Yer Alıyor

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan "VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2021" raporu yayımlandı. YÖK tarafından açıklanan raporda üniversitelerin başarıları hakkında çeşitli kategorilerde yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üst sıralardaki yerini koruduğu görülmektedir. Raporda yer verilen verilere göre, vakıf yükseköğreti

16 Temmuz 2021
Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın Başkanlığında Yürütülen ve Arş. Gör. Ahmet Aytep’in de Tahkik Heyetinde Yer Aldığı Proje Kapsamında Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm 9 Cilt Olarak Neşredildi

Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın Başkanlığında Yürütülen ve Arş. Gör. Ahmet Aytep’in de Tahkik Heyetinde Yer Aldığı Proje Kapsamında Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm 9 Cilt Olarak Neşredildi

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın Başkanlığında yürütülen ve Araştırma görevlimiz Ahmet Aytep’in de tahkik heyetinde yer aldığı proje kapsamında Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm adlı meşhur tefsiri; ilk defa müellif nüshasından, müellifin 1000’i aşkın haşiyesiyle birlikte, müellifin bütün hareke ve kayıtları korunarak, irabı çözümlenerek, kapsamlı bir inceleme

5 Ekim 2021
Türk Felsefe Derneği’nin Düzenlediği 2021 Prof. Dr. Necati Öner Ödülleri Açıklandı!

Türk Felsefe Derneği’nin Düzenlediği 2021 Prof. Dr. Necati Öner Ödülleri Açıklandı!

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan ÇİTİL “Kant Okumaları-Birinci Kritik” başlıklı kitabıyla 2021 Prof. Dr. Necati Öner Felsefeye Hizmet Ödülüne layık görüldü.https://www.tufed.net/2021-prof-dr-necati-oner-odulleri-aciklandi/  

16 Şubat 2022
Uluslararası Ofis Müdürlüğü – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı İş Birliği ile Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Karşılıklı Erasmus+ Anlaşması İmzalandı

Uluslararası Ofis Müdürlüğü – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı İş Birliği ile Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Karşılıklı Erasmus+ Anlaşması İmzalandı

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ile Karşılıklı Erasmus+ Anlaşması imzalamıştır.Bu anlaşmaya göre, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı her sene iki lisans öğrencisini bir dönemliğine Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin Psikoloji

11 Haziran 2021
Uluslararası Ofis Müdürlüğü – Okul Öncesi Öğretmenliği Programı İşbirliği ile Macaristan\'ın Sopron Üniversitesi ile Karşılıklı Erasmus+ Anlaşması’nı İmzalandı

Uluslararası Ofis Müdürlüğü – Okul Öncesi Öğretmenliği Programı İşbirliği ile Macaristan'ın Sopron Üniversitesi ile Karşılıklı Erasmus+ Anlaşması’nı İmzalandı

Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Macaristan’nın Sopron şehrinde bulunan Sopron Üniversitesi Preschool Teaching Bölümü ile Karşılıklı Erasmus+ Anlaşması imzalamıştır.Bu anlaşmaya göre, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü her sene üç lisans öğrencisini bir dönemliğine Sopron Üniversitesi Preschool Teaching Bölümü'ne gönderebilmektedir. Aynı şekilde, karşı üniversiteden üç öğrenci ka

27 Nisan 2021
İlahiyat Fakültemiz ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı\'nın Ortaklaşa Düzenlediği Çalıştay Bildiri Kitabı Yayımlandı

İlahiyat Fakültemiz ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı'nın Ortaklaşa Düzenlediği Çalıştay Bildiri Kitabı Yayımlandı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İslâmi İlimler Araştırma Vakfı’nın üniversitemizde 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde ortaklaşa düzenlemiş olduğu, “Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu ilmî ihtisas çalıştay bildiri kitabı Ensar yayınlarından çıktı.Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan ve iki gün süren ça

22 Ocak 2021
Milletlerarası İlmî Toplantı:  Asırlık İlim Ve İrfan Ocağı: \

Milletlerarası İlmî Toplantı: Asırlık İlim Ve İrfan Ocağı: "Nüvvâb"

SOFYA YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ŞUMNU EPİSKOP KONSTANTİN PRESLAVSKİ ÜNİVERSİTESİ   MİLLETLERARASI İLMÎ TOPLANTI: ASIRLIK İLİM VE İRFAN OCAĞI: “NÜVVÂB” Medresetü’n-Nüvvâb adıyla bilinen eğitim müessesesi, Bulgaristan Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında varılan mutabakat sonucu Bulgaristan Müslümanlarının çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarına cevap

23 Mart 2022
Dr. Öğr. Üyesi Müge EKERİM AKBULUT’un Projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Tarafından Desteklenmeye Uygun Bulundu

Dr. Öğr. Üyesi Müge EKERİM AKBULUT’un Projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Tarafından Desteklenmeye Uygun Bulundu

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Müge Ekerim Akbulut’un “Ebeveynlerin Zihin Durumu İfadelerinin Çocukların Zihin Kuramı, Bilinçli Farkındalık ve Sosyal Uyumları ile Boylamsal İlişkisi” başlıklı projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur. Üç yıllık boylamsal bir çalışma olarak tasarlanan bu proje ebeveynlerin çocukları ile iletişiml

1 Mart 2022
Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya YILDIRIM \

Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya YILDIRIM "Dijital Hastane Modelinin Gerçekleşmesi Bağlamında Mobil Cihazların Sağlık Turizmi Alanındaki Rolü" Başlıklı Çalışması ile "En İyi Araştırma Birincisi" Ödülüne Layık Görüldü

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya YILDIRIM “Dijital Hastane Modelinin Gerçekleşmesi Bağlamında Mobil Cihazların Sağlık Turizmi Alanındaki Rolü” başlıklı çalışması ile “En İyi Araştırma Birincisi” ödülüne layık görüldü. Sağlık Akademisyenleri Derneği tarafından 17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen 6. Uluslararası Sağlıkta Bil

23 Şubat 2022
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz AKBULUT\'un Kaleme Aldığı \

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz AKBULUT'un Kaleme Aldığı "HEKİMOĞLU ALİ PAŞA, Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası" Başlıklı Eseri Yayımlandı

Hekimoğlu Ali Paşa, XVIII. yüzyılda üç kere sadaret makamına gelmiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve sosyal dönüşümlerine şahit olmuş ve bunlara yön vermiş bir devlet adamıdır. 70 yılı aşan ömrü boyunca, Bosna’dan Adana’ya, Tebriz’den Kahire’ye, Girit’ten Trabzon’a, İmparatorluk coğrafyasında ayak basmadığı pek az yer bırakan Ali Paşa siyasi haşmeti, savaşlarda ve idari nizamda elde ettiği baş

17 Ocak 2022
Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK\'ın Editörlüğünü Yaptığı \

Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK'ın Editörlüğünü Yaptığı "Philosophical Hermeneutics and Islamic Thought" Başlıklı Kitabı Yayımlandı

Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK'ın editörlüğünü yaptığı "Philosophical Hermeneutics and Islamic Thought" başlıklı kitabı yayımlandı.

15 Haziran 2022
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMMAD ‘ın Mukaddimâtü Fî Târîhi’t Tefsir Adlı Eseri Yayımlandı

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMMAD ‘ın Mukaddimâtü Fî Târîhi’t Tefsir Adlı Eseri Yayımlandı

Kitap, Kur’an-ı Kerim tefsîri hareketinin doğuşundan hicri XV. asra kadarki serüvenini kronolojik olarak ortaya koymaktadır. Eserde Tefsir ilminin en meşhur kaynaklarından, İmam Buhari örneğinde muhaddislerin tefsire dair metodlarından, mevzuî ve luğavî tefsirden, yedi harf ve kırâattan, bu ilmin tarihine dair ortaya çıkan tartışmalardan bahsedilmektedir. Ayrıca çalışma, hicrî ilk asırdan XV. asra

14 Haziran 2022