Tüm Haberler

Öğretim Üyemiz Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER'in “Karâfî'nin Usûl Anlayışı” Adlı Eseri Yayımlandı

"Şihâbeddîn Karâfî, (VII./XIII.) asırda Mısır’da yaşamış bulunan Mâlikî fıkıh ve usûl âlimidir. Mezhep içerisinde gösterdiği faaliyetler sebebiyle mezhebin imamlarından biri olarak kabul edilen Karâfî diğer bilginler arasında özellikle dil, mantık ve felsefe benzeri ilimlerde temayüz etmiştir. Akli ilimlere hâkimiyeti sebebiyle fıkıh usulünde kendi çağına ve sonrasına damga vuracak bir yetkinlik k

15 Ocak 2020

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ'in Fıkıh ve Usulü ile İlgili Kitaplarının Üçüncüsü Yayımlandı; Dirâsât Fıkhiyye ve Usûliyye

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ’in fıkıh ve usulü ile ilgili akademik yazılarını içeren kitapların üçüncüsü yayımlandı: Dirâsât Fıkhiyye ve Usûliyye Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU’nun editörlüğünde yayına hazırlanan kitapların ilki Fıkıh usulü incelemeleri adıyla ve ikincisi Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri adıyla daha önce İSAM yayınları arasında yer almıştı. Bu defa Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ’in y

06 Aralık 2019

Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ'den 3 Yeni Eser!

Franz Babinger’in “Sırplı devşirme” diye andığı Ostravica’lı Konstantin Mihail Konstantinovic, Üsküp’ün batısında yer alan Novo Brdo’nun fethi sırasında devşirilir. Onun Türk Kroniği (Kronika Turecka) adıyla Çekçe ve Bir Yeniçerinin Hatıratı (Pamietniki Janczara) adıyla Lehçe neşredilen eseri döneme dair pek çok gelişmeyi anlaşılır ve sade bir üslupla ele alabilen nadir çalışmalardandır. Kitap,

13 Kasım 2019

Öğretim Üyemiz Mehmet Taha Boyalık’tan Yeni Bir Eser: el-Keşşâf Literatürü

Tefsirde müteahhirîn dönemi Cârullah ez-Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı eseri ile başlatılır. Bunun en önemli sebebi, Zemahşerî’nin uygulamalı olarak ortaya koyduğu tefsir ve yöntem anlayışının sonraki tefsir faaliyetleri üzerinde belirleyici olması ve geç dönem tefsir literatürünün büyük ölçüde el-Keşşâf’ın etkisiyle şekillenmesidir. Bu tefsir üzerine yazılan şerh, tâlik, muhtasar ve muhakeme türü e

06 Kasım 2019

Prof. Dr. Muhittin Serin’in Kaleminden “HAT SANATI TÂRİHİ Ekoller ve Tâkipçileri”

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Muhittin Serin’in kaleme aldığı “HAT SANATI TARİHİ Ekoller ve Tâkipçileri” isimli eser, Kubbealtı Vakfı tarafından iki cilt olarak yayınlandı. Türklerde hemen bütün güzel san’atlar, mîmârî, mûsıkî, tezhib ve hat gibi, dünyaya parmak ısırtan ve beşerî olduğu kadar ilâhî de olan bütün bu san’at kolları, tevhid merkezinden hareket etmiş birlikci bir kara

22 Ekim 2019

Çeviri Editörlüğünü Üniversitemiz Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn'in yaptığı "Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı" Kitabı 4. Baskısını Yaptı

Bu eser, Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn'in editörlüğünde İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapan bir grup bilim insanının katkılarıyla Türkçeye kazandırılmıştır. Eser, deneysel düzenin temel ilkelerini öğrenmek veya öğretmek, psikolojinin değişik alanlarında örnek makaleler sunma noktasında yardımcı olacak nitelikte bir kitaptır. Kitap iki kısma ayrılmış olup, birinci bölüm psikoloji

03 Ekim 2019

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan ŞAHİN’den İki Eser

Üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan ŞAHİN’in editörleri arasında yer aldığı “Altay Toplulukları: Mesken ve Mesken Kültürü” ile “Altay Toplulukları: Aile ve Aile Değerleri” adlı eserlerin PDF ortamındaki tanıtımlarına aşağıdaki bağlantılar ile erişebilirsiniz. Altay Toplulukları: Mesken ve Mesken Kültürü Altay Toplulukları: Aile ve Aile Değerleri

02 Ekim 2019

2019-2020 Akademik Yılı Açılış ve Oryantasyon Programı

24 Eylül 2019

Ümraniye Kaymakamı, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü ve Ümraniye İlçe Müftüsü’nden Rektörümüze Ziyaret

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır ve Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül 12 Temmuz Cuma günü İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen  “15 Temmuz Münasebetiyle Din İstismarı ve FETÖ Terör Örgütü” konulu panele katıldı. Panel sonrasında Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu’nu ziyaret eden Suat Dervişoğlu, Murat Çakır ve Muharrem Gül İstanbul 29 Mayıs Üniversi

13 Temmuz 2019

Üniversitemiz 2018-2019 Akademik Yılı Mezunlarını Hayata Uğurladı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesinde düzenlenen coşkulu mezuniyet töreniyle altıncı mezunlarını verdi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreniyle; Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan 230 öğrenci diplomalarını aldı. Mezu

05 Temmuz 2019

Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı En Yüksek Vakıf Üniversitesi

Kuruluşundan itibaren üniversitemizde kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerine büyük önem verilmiş ve bu birimin sürekli geliştirilmesi kurumun temel politikalarından olmuştur. Nitekim Yükseköğretim Kurulunun yayımladığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019” raporunda üniversitemizin ülkemizdeki bütün vakıf üniversiteleri arasında öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı en yüksek üniversit

03 Temmuz 2019

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi IV. Öğrenci Sempozyumu 17.05.2019 tarihinde gerçekleştirildi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen geleneksel IV. Öğrenci Sempozyumu 17.05.2019 tarihinde Elmalıkent yerleşkesinde gerçekleştirildi. Son sınıf öğrencilerin Arapça ve Türkçe olarak sunumlarını gerçekleştirdikleri sempozyum, Fakü

24 Mayıs 2019