Tüm Haberler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın son kitabı Bunu Herkes Bilir Yayımlandı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın son kitabı Bunu Herkes Bilir: Tarihteki Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar okuyucuya tarih ilminin sahaflık veya antikacılık gibi bir tutku değil, derin analizlere dayalı bir metodolojiye sahip bir ilim olduğunun altını çizmeyi amaçlıyor. İki hafta içerisinde 60.000 gibi yüksek bir satış rakamına ulaşıp Çok Sat

14 Şubat 2020

Ekonomi Bölümü Öğrencilerinden İki Uluslararası Yayın

Öğretim üyelerimiz Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Kutay Bolkol ve Dr. Öğr. Üyesi Ece H. Güleryüz ile birlikte Ekonomi Bölümü öğrencilerinden Süleyman İminov’un  “HUMAN DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY AND CHINA: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE CAUSAL RELATIONSHIP” ve Barış Kılınç’ın “ENERGY CONSUMPTION, CO2 EMISSION AND GDP PER CAPITA IN THE UNITED STATES: AN INVESTIGATION OF THE CAUSAL RELATIONSHIPS”

06 Şubat 2020

Ekonomi Bölümünden Yeni Erasmus Anlaşması

Ekonomi Bölümü Litvanya’nın Kaunas şehrinde bulunan  Vytautas Magnus Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile  Erasmus+ Karşılıklı Anlaşması’nı imzaladı. Bu anlaşmaya göre Ekonomi Bölümü her sene iki Lisans ve iki Yüksek Lisans öğrencisini bir dönemliğine Vytautas Magnus Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ne gönderebilir ve karşı üniversiteden kabul edebilir. Avrupa Komisyonu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğrenc

05 Şubat 2020

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Akgün’e İKSAD Bilim Ödülü

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Akgün WHY BERNARD LEWIS FLATTERED THE IRANIANS? Başlıklı çalışması ile 2019 İKSAD Bilim Ödülü’ne layık görüldü. https://6ed07e31-0c6c-4a17-8796-89c47f04ce1d.filesusr.com/ugd/614b1f_f805897e4cca441e95319a6da8dd12df.pdf

04 Şubat 2020

Öğretim Üyemiz Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER'in “Karâfî'nin Usûl Anlayışı” Adlı Eseri Yayımlandı

"Şihâbeddîn Karâfî, (VII./XIII.) asırda Mısır’da yaşamış bulunan Mâlikî fıkıh ve usûl âlimidir. Mezhep içerisinde gösterdiği faaliyetler sebebiyle mezhebin imamlarından biri olarak kabul edilen Karâfî diğer bilginler arasında özellikle dil, mantık ve felsefe benzeri ilimlerde temayüz etmiştir. Akli ilimlere hâkimiyeti sebebiyle fıkıh usulünde kendi çağına ve sonrasına damga vuracak bir yetkinlik k

15 Ocak 2020

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ'in Fıkıh ve Usulü ile İlgili Kitaplarının Üçüncüsü Yayımlandı; Dirâsât Fıkhiyye ve Usûliyye

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ’in fıkıh ve usulü ile ilgili akademik yazılarını içeren kitapların üçüncüsü yayımlandı: Dirâsât Fıkhiyye ve Usûliyye Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU’nun editörlüğünde yayına hazırlanan kitapların ilki Fıkıh usulü incelemeleri adıyla ve ikincisi Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri adıyla daha önce İSAM yayınları arasında yer almıştı. Bu defa Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ’in y

06 Aralık 2019

Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ'den 3 Yeni Eser!

Franz Babinger’in “Sırplı devşirme” diye andığı Ostravica’lı Konstantin Mihail Konstantinovic, Üsküp’ün batısında yer alan Novo Brdo’nun fethi sırasında devşirilir. Onun Türk Kroniği (Kronika Turecka) adıyla Çekçe ve Bir Yeniçerinin Hatıratı (Pamietniki Janczara) adıyla Lehçe neşredilen eseri döneme dair pek çok gelişmeyi anlaşılır ve sade bir üslupla ele alabilen nadir çalışmalardandır. Kitap,

13 Kasım 2019

Öğretim Üyemiz Mehmet Taha Boyalık’tan Yeni Bir Eser: el-Keşşâf Literatürü

Tefsirde müteahhirîn dönemi Cârullah ez-Zemahşerî’nin el-Keşşâf adlı eseri ile başlatılır. Bunun en önemli sebebi, Zemahşerî’nin uygulamalı olarak ortaya koyduğu tefsir ve yöntem anlayışının sonraki tefsir faaliyetleri üzerinde belirleyici olması ve geç dönem tefsir literatürünün büyük ölçüde el-Keşşâf’ın etkisiyle şekillenmesidir. Bu tefsir üzerine yazılan şerh, tâlik, muhtasar ve muhakeme türü e

06 Kasım 2019

Prof. Dr. Muhittin Serin’in Kaleminden “HAT SANATI TÂRİHİ Ekoller ve Tâkipçileri”

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Muhittin Serin’in kaleme aldığı “HAT SANATI TARİHİ Ekoller ve Tâkipçileri” isimli eser, Kubbealtı Vakfı tarafından iki cilt olarak yayınlandı. Türklerde hemen bütün güzel san’atlar, mîmârî, mûsıkî, tezhib ve hat gibi, dünyaya parmak ısırtan ve beşerî olduğu kadar ilâhî de olan bütün bu san’at kolları, tevhid merkezinden hareket etmiş birlikci bir kara

22 Ekim 2019

Çeviri Editörlüğünü Üniversitemiz Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn'in yaptığı "Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı" Kitabı 4. Baskısını Yaptı

Bu eser, Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn'in editörlüğünde İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapan bir grup bilim insanının katkılarıyla Türkçeye kazandırılmıştır. Eser, deneysel düzenin temel ilkelerini öğrenmek veya öğretmek, psikolojinin değişik alanlarında örnek makaleler sunma noktasında yardımcı olacak nitelikte bir kitaptır. Kitap iki kısma ayrılmış olup, birinci bölüm psikoloji

03 Ekim 2019

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan ŞAHİN’den İki Eser

Üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan ŞAHİN’in editörleri arasında yer aldığı “Altay Toplulukları: Mesken ve Mesken Kültürü” ile “Altay Toplulukları: Aile ve Aile Değerleri” adlı eserlerin PDF ortamındaki tanıtımlarına aşağıdaki bağlantılar ile erişebilirsiniz. Altay Toplulukları: Mesken ve Mesken Kültürü Altay Toplulukları: Aile ve Aile Değerleri

02 Ekim 2019

2019-2020 Akademik Yılı Açılış ve Oryantasyon Programı

24 Eylül 2019