Erasmus+ Programı 2023-2024 Ders Verme Hareketliliği Başvuruları (2023 Proje Dönemi) 2023-1-TR01-KA131-HED-000119069

Erasmus+ Programı 2023-2024 Ders Verme Hareketliliği Başvuruları (2023 Proje Dönemi)      2023-1-TR01-KA131-HED-000119069

Erasmus+ Programı 2023-2024 Personel Ders verme hareketliliği başvuruları, seçim ve yerleştirme işlemleri için; turnaportal.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 25 Mart - 08 Nisan tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamalısınız.

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, AB üyesi veya Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda; Programla ilişkili olmayan ülkelerde ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak tanınan ve Erasmus+ kurumlar arası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumundaki öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Personel ders verme hareketliliği kapsamında, bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmekte olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Hibesi Türkiye’deki ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunun Erasmus hareketlilik bütçesinden ödenerek davet edilecek kişi ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarından olamaz. Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Erasmus+ Programı üniversitelerdeki akademik personelin ortak kurumlara kısa vadeli ders verme ziyaretleri gerçekleştirmesi için fon sağlamaktadır. Ülke bazında günlük hibe bedeli Ulusal Ajans www.ua.gov.tr tarafından Avrupa Komisyonu’nun talimatları çerçevesinde belirlenmekte olup, programa katılan akademik çalışanların faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Hibe kişinin şehir içinde ulaşımı, konaklaması ve yeme içmesi dâhil masraflarını desteklemek için verilir. Her bir katılımcı için seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” ile hesaplanır.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Hibe Oranları

Personel hareketliliğinden faydalanacak olan personele verilecek olan gündelik hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen ülkeye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Başvuru Süreci

Erasmus+ Personel Ders Verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ile 5 iş günü arasındadır. Hareketliliğe başvurmak için tam zamanlı akademik çalışan olma şartı aranmaktadır. Çalışanlar ortak kurumun ilgili departmanı ile kendileri temasa geçmeli ve Erasmus değişim ziyaretini kendileri ayarlamalıdır.

Bu programa katılabilmek için üniversitemiz ile ziyaret etmeyi düşündüğünüz ortak kurum arasında yürürlükte bir anlaşma olması gerekmektedir.

Başvuracak adayların, anlaşmalı olduğumuz partner üniversitelerin listesini kontrol etmeleri tavsiye edilir: https://international.29mayis.edu.tr/index.php?sayfa=sayfa&id=12

Seçildikten sonra Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen adayın, seçim sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde feragat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Seçilen adayın süresi içinde hakkından feragat etmemesi halinde yedek adaylara fırsat verilmesi olanağı kalmayacağından, daha sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam puanından “10 puan” düşürülecektir.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği için Gerekli Belgeler ve Seçim Kriterleri

Evraklar bkarademir@29mayis.edu.tr adresine eksiksiz olarak iletilmeli ve başvuru portalı üzerinden ilgili evraklara eklenmelidir.

  1. Onaylı öğretim anlaşması (karşı kurum yetkilileri tarafından imzalı-mühürlü olarak),
  2. Karşı kurumdan alınmış davet mektubu (karşı kurum yetkilileri tarafından imzalı-mühürlü olarak)
  3. Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri (Uluslararası Ofis- A228)

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Kriterleri

Notlar:

  1. Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları El Kitabı yönergesi gereği, aynı puana sahip adaylar arasında programa daha önce hiç katılmamış (veya daha az sayıda katılmış) adaya öncelik tanınır.
  2. Hareketlilik faaliyeti 2023 Proje dönemi kapsamında gerçekleşecek olup ilgili yılın El kitabı kılavuz alınacaktır.
  3. 2023 2024 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Kontenjanı 3 kişidir.
Görüntülenme: 446 Yayınlanma Tarihi: 6 Mart 2024