ENARRU

Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü - Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü - Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Öğretim Görevlisi

Kadro Sayısı

1

Son Başvuru Tarihi

29.12.2016

Ales Puanı

90

Ön Değerlendirme Tarihi

03.01.2017

Yds / Dengi

95

Sınav Giriş Tarihi

06.01.2017

Başvuru Tipi

Şahsen, Posta

Sonuç Açıklama Tarihi

10.01.2017

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

www.29mayis.edu.tr

Başvuru Yeri

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

ÖZEL ŞARTLAR

Üniversitelerin Çeviribilim (İngilizce)  lisans programlarından mezun olmak.
Alanında  en az beş yıl tecrübeli olmak.

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 90.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 95.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 
ÜNVAN ŞARTLARI

1. Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.

2. Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

3. Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.

4. Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

 

İSTENEN BELGELER

1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 2. YÖK formatında özgeçmiş 3.  1 adet fotograf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 4. Nüfüs cüzdanı fotokopisi 5. Lisans diploması ve  Lisans Transkirpti  6. Yabancı Dil belgesi (İngilizce) 7. ALES belgesi 8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denklik belgesi  10. Özel şartları taşıdığını gösteren belgelerin kopyası 11. Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web (http://www.29mayis.edu.tr/) adresinde  ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İcadiye Bağlarbaşı Cad. No: 40 34662 Üsküdar/İSTANBUL 
e-posta: personel@29mayis.edu.tr

 

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

 

15 Aralık 2016