ENARRU

Öğretim Üyesi İlanı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine “2547 Sayılı Kanun" ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eserinin adını belirterek) ve listesini, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezlerinin listesini içeren altı (6) nüsha dosya ile;

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların, dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik, doktora belgelerinin örneğini, bilimsel yayınlarını ve listesini, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezlerinin listesini içeren dört  (4) nüsha dosya ile;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren dört (4) nüsha dosya ile üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Kod

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet / Sosyal Hizmet

Profesör

1

Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Sosyal Refah ve Sosyoloji alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet / Sosyal Hizmet

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Sosyal Refah ve Sosyoloji alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

3

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

*Dr. Öğr. Üyesi

1

Uluslararası İlişkiler Teorileri, Güncel Balkan, Doğu Avrupa veya Avrasya Ülkelerinin Siyaseti ve Dış Siyaseti konularında çalışmalar yapmış olmak.

4

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji/Psikoloji

Profesör

1

Gelişim Psikolojisi ve Duygusal-Sosyal Gelişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

5

Edebiyat Fakültesi

Felsefe/Felsefe

Profesör

1

Mantık, Matematik Felsefesi ve Ontoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

6

Edebiyat Fakültesi

Felsefe/Felsefe

Doçent

1

Çağdaş Fransız Felsefesi, 20. Yüzyıl Ontoloji ve Fenomonoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

NOT: *Bu kadroya başvurabilmek için, adayın “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında belirtilen  yabancı dilde (İngilizce) ders verebilme  koşulunu sağlamış  olması gerekir.

YAYINLANMA TARİHİ: 25 Haziran 2018