III. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

III. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

Türkiye Diyanet Vakfı, 100’den fazla ülkede insani yardım ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Vakfımız, burslu uluslararası öğrencilerinin, eğitimlerine devam ederken aynı zamanda kendi ülkelerinde dinî akımların ortaya çıkış sebeplerini, gelişimlerini, temel ilkelerini ve mevcut durumu ile bu alanda atılması gereken adımları inceleyerek içinde yetiştikleri toplumu bu yönüyle daha yakından tanımaları, toplumun ihtiyaçlarını tespit etmeleri ve akademik olarak belirli bir tecrübe kazanmaları amacıyla öğrenci sempozyumları düzenlemektedir.

Şüphesiz Müslümanların bulunduğu bütün ülkelerde farklı dinî akımlar ile karşılaşılabilmektedir. Bu akımların doğuşu, gelişimi, sundukları hizmetlerin Müslüman nüfus tarafından bilinmesi ve terörize olan yapılara karşı önlem alınması sağlanmalıdır.

Türkiye Diyanet Vakfı bu farklılıkların bilincinde olan genç nesil yoluyla, yaşanılan coğrafyanın sosyo-kültürel yapısına zarar vermeden iyiliği ulaştırma çabası içinde olup bu ülkeleri yakından tanımayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin işbirliğinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda İslam dünyasında ilmî araştırmalara ve din alanındaki insan kaynağına duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurularak bu alanda incelemelerin yapılması ve alanla ilgili güncel verilerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

 

III. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU PROGRAMI

24 Mart 2017 Cuma

AÇILIŞ KONUŞMALARI ( 14:30)

I. OTURUM (15:30-17:00)

Oturum Başkanı: İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA

1. Abdylkader DURGUTİ, Ortadoğu'daki Dini Akımların Balkan Coğrafyasında Tesirleri

2. Akbarshah AHMADİ, Dini ve Tarihi Boyutlarıyla Taliban Hareketi: Sosyolojik Bir Çözümleme

3. Furkan ÖCAL, Türkiye’de Dini Akımların Yayılmasında Sinemanın Etkisi: Sübliminal Mesaj İçeren FETÖ Filmleri Örneği

4. Mohammed Andani HUSSEİN, Dini Hareketlerinin Doğuşu ve Çağdaş Sorunları

5. Abdul Rashid PUTHİYA, Diyubandi ve Barelvi Hareketlerini Uzlaştırma Çabası Açısından Hindistan Müslümanlarının Geleceği

 

25 Mart 2017 Cumartesi

II. OTURUM (09:00-10:30)

Oturum Başkanı: Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

1. Emre YILDIZ, Fransa’daki Dini Akımlar

2. Fatih ŞAHAN, Almanya’da Selefilik ve Neo-Selefizim

3.  Hacer ZİYAN, Almanya'da Süleymancılığın Oluşum ve Gelişim Süreci

4. Gökhan UYGUN, Angelika Neuwirth (Müsteşrik) ve Corpus Coranicum Projesi

5. Mustafa KRUPALİJA, Bosna Hersek'te Selefizm Akımının Doğuşu ve Gelişimi

III. OTURUM (10:45-12:15)

Oturum Başkanı: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet KALAYCI

1. Gürkan KARABABA, Arap Baharı Sonrası Yemen ve Husi Hareketi

2. Mansod LAMBENSA, Taylan’da Şii Akımları

3. Mehmet MASATOĞLU, Hindistan Bağlamında Azınlıktaki İslami Fırkalar

4. Samed OMERDİÇ, Bosna Hersek Müslümanlarının Sorunları ve Perspektifi

5. Sead PAQARİZİ, Kosova'da Dini Akımlara Karşı Devlet Politikaları

IV. OTURUM (13:45-15:00)

Oturum Başkanı: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Üyesi Mehmet ÇELENK

1. Rahmat ULLAH, Güney Asya’da Ortaya Çıkan İslami Hareketler: Tebliğ Cemaati ve Cemaat-i İslaminin Karşılaştırmalı Analizi

2. Muhammad Hanif KHAN, Pakistan'daki Dini Akımlar ve Güncel Meseleler

3. Kubatbek ABDİLDAEV, Tebliğ Cemaatinin Kırgızistan'daki Faaliyetleri

4. Yernat AVDRAKHOV - Arailym MENDUALİYEVA, Kazakistan’da Selefilik ve Vahhabilik

DEĞERLENDİRME OTURUMU (15:30-16:30)

Oturum Başkanı: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU

1. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU

2. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali KAYA

3. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar DEMİREL

4. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman DERİN

KAPANIŞ