Mısır İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri

Mısır İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri

Rektör yardımcımız Prof. Dr. İlyas ÇELİBİ’nin koordinatörlüğünde “Mısır İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu Tartışmalı İlmî ihtisas toplantısı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı işbirliği ile 17-18- Aralık 2022 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda, “Mısır’ın İlmî Tarihine Bir Bakış”; “Mısır Havzasında Öncü Bir Fakih: İmam Şâfiî”;

“Mısır Havzasında Çok Yönlü Bir Âlim: İmam Süyûtî”; “İbn Haldûn ve Medeniyet Anlayışı”; “İbn Haldûn ve Siyaset Anlayışı”; “Mısır Havzasında Öncü Bir Akaid/Kelamcı: İmam Tahâvî”; “Mısır Havzasında Öncü Bir Kelamcı: Kemâlüddîn İbn Hümâm”; “Mısır Havzasında Çok Yönlü Bir Âlim: Ekmelüddîn el-Bâbertî”; “Mısır Havzasında Öncü Bir Sûfî: Zünûn-ı Mısrî”; “Mısır Havzasında Öncü Bir Şâir Sûfî: İbnü’lFârız”; 11. Tebliğ: “Mısır Havzasında Öncü Bir Sûfî: İbn Atâullah el-İskenderî” ana başlıklarını taşıyan yedi tebliğ sunulup 36 akademisyen tarafından müzakere edilmiş ve toplantı metinleri bir araya getirilerek neşre hazırlanmıştır.

Bu vesileyle çalışmada emeği geçen, maddî-mânevî desteklerini esirgemeyen bütün kişi, kurum ve kuruluşlara minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

 

 

Görüntülenme: 810 Yayınlanma Tarihi: 8 Şubat 2024