Osmanlı Araştırmaları Dergisi'nin 49. Sayısı Yayımlandı

Osmanlı Araştırmaları Dergisi'nin 49. Sayısı Yayımlandı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) ortak yayını olan Osmanlı Araştırmaları Dergisi’nin 49. sayısı yayımlandı. 

2014 yılına ait 43’üncü sayıdan itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İSAM’ın müşterek ilmî yayını olarak neşredilen Osmanlı Araştırmaları Dergisi; Arts and Humanities Citation Index–AHCI (Thomson Reuters), Scopus (Elsevier) Turkologischer Anzeiger ve Index Islamicus tarafından taranmakta olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri tabanında yer almaktadır.

 

49. Sayı, İÇİNDEKİLER:

 • Hocaların Hocası Halil İnalcık’ın Ardından, Seyfi Kenan
 • In Memoriam: With Halil Hoca at the Quads of the University of Chicago, Fariba Zarinebaf – Linda Darling – Palmira Brummett – Daniel Goffman
 • Tarihçilerin Kutbu Halil Hoca’nın Ardından, Akşin Somel
 • Menteşe Bey’in İsmi, Menşe’i ve Menteşeoğulları’nın Vakıflarına Dair, Vedat Turgut
 • Osmanlı Tarihinin İlk Büyük Savaş Anlatımı: Osmanlılarla Karamanlılar Arasındaki Frenkyazısı Muharebesi (1386/1387), Feridun M. Emecen
 • Yeni Bir Belgeye Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mülâzemet Sistemi, Ercan Alan
 • XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Mâliye Ahkâm Katipleri, Rıfat Günalan
 • Crimean Scholars and the Kadizadeli Tradition in the 18th Century, Mykhaylo M. Yakubovych
 • Bir Osmanlı Paşasının Padişahlık Rüyası: Sokulluzâde Hasan Paşa ve Resimli Dünya Tarihi, Tülün Değirmenci
 • Coffeehouse Sociability: Themes, Problems and Directions, Özlem Çaykent – Derya Gürses Tarbuck
 • İslâmî Kitap San’atlarında Standartlaşma: Usta-Çırak İlişkisi ve İcazet Geleneği, İrvin Cemil Schick
 • Sultan Abdülmecid’in İnşa Ettirdiği Muvakkithaneler, Şefaattin Deniz
 • XIX. Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Entelektüel Bir Acem: Mirza Habib İsfehanî ve Terekesi, Filiz Dığıroğlu
 • Arnavutluk Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı / Türk İmgesi, Bülent Bilmez

DEĞERLENDİRME

 • II. Murad’ın Eşi Sırp Prensesi Mara Branković (1418-1487), Kemal Beydilli
 • Siyasetin Hizmetinde Ortodoks Azizleri: Orta Çağdan Modern Çağa Balkanlarda Dinsel Algılar ve Milliyetçilik, Selçuk Akşin Somel
 • A Critical Review of an Epistle Attributed to Idrîs-i Bidlîsî: Risâlat al-Khilâfa wa Âdâb al-Salâtîn wa al-Wuzarâ, Vural Genç

KİTÂBİYAT

 • Mehmet Uğur Ekinci, Kevserî Mecmuası – 18. Yüzyıl Saz Müziği Külliyatı (CD ilâveli), Cem Behar
 • Reuven Amitai & Michal Biran (eds.), Nomads as Agents of Cultural Change: The Mongols and Their Eurasian Predecessors, Kahraman Şakul
 • Elias Muhanna (ed.), The Digital Humanities and Islamic & Middle East Studies, Serkan Şavk
 • Yaron Ayalon, Natural Disasters in the Ottoman Empire: Plague, Famine, and Other Misfortunes, Barış Taşyakan
 • Yavuz Selim Karakışla, Eski Hayatlar Eski Hatıralar (Osmanlı İmparatorluğu’nda Belgelerle Gündelik Hayat: 1760-1923), Duygu Tanıdı
 • Khaled el-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century: Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb, John J. Curry
 • Hilmi Kacar, A Mirror for the Sultan: State Ideology in the Early Ottoman Chronicles, 1300-1453, Lâle Özdemir
 • İlhan Başgöz, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Merve Eski
 • Heather Keaney, Medieval Islamic Historiography: Remembering Rebellion, Ali Cebeci
 • Hacer Topaktaş, Osmanlı-Lehistan Diplomatik İlişkileri: Franciszek Piotr Potocki’nin İstanbul Elçiliği (1788-1793) (Prof. Dr. Halil İnalcık Takdimi ile) [Ottoman-Polish Diplomatic Relations: Istanbul Embassy under Franciszek Piotr Potocki (1788-1793) (with introduction by Prof. Dr. Halil İnalcık], Kahraman Şakul
 • Ebru Sönmez, Idris-i Bidlisi Ottoman Kurdistan and Islamic Legitimacy, Vural Genç
 • Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, Seyfi Kenan

VEFEYÂT

 • Nurettin Albayrak’ın Ardından, Orhan Bilgin