ENARRU

Rektörümüzün Mesajı

 

Değerli Gençler,

2010 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan, kazanç elde etme amacının uzağında, güçlü akademik kadrosuyla evrensel bilgi birikimine önemli katkılar sağlamayı, etik değerleri ve akademik bakışı merkezde tutarak ülkemize ve bütün insanlığa yararlı olacak nitelikli nesiller yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, bu doğrultudaki çabalarını her yıl yeni bir ivme kazandırarak sürdürmektedir.

Öncelikle İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin herkes tarafından kolayca gözlemlenebilecek somut verilere dayalı bir özelliğini belirtmeliyim: Devlet ve vakıf üniversitelerinin ve bu kurumlardaki programların sayılarında, öğrenci kontenjanlarında ciddi artışlar oluyor; buna rağmen, her yıl üniversitemizin programlarına yüksek puanlı adayların daha çok rağbet eder hâle geldiği açık biçimde görülüyor. Ayrıntılarını tanıtım kitapçığından ve web sayfamızdan inceleyebileceğiniz bu sonuç ile üniversitemizin güçlü bir akademik kadroya sahip olması ve eğitim kalitesini yüksek tutması arasında kuşkusuz sıkı bir bağ var. Okuduğu programın hakkını verecek donanıma sahip mezunlar yetiştirme yanında akademik çalışma istek ve yeteneği olanlarla özel olarak ilgilenmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz. Her dersin, uzmanları tarafından verilmesi ilkesi duyarlı biçimde uygulandığından, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine kaydolan öğrenci, yükseköğrenim yıllarını, alanında yetkin hocaların birikiminden ve rehberliğinden faydalanarak geçirme güvencesini elde eder; kendisini yetiştirme iradesine sahipse üniversitenin özgün danışmanlık sistemini yanı başında hisseder. Öğretim dili kısmen veya tamamen Arapça veya İngilizce olan programların öğrencileri hazırlık sınıfını bitirdiklerinde bu dilleri rahat kullanabilir hâle geldikleri gibi, lisans döneminde bazı programlarda zorunlu ve çoğunda isteğe bağlı olmak üzere en az bir yabancı dil daha öğrenirler.

Öte yandan öğrencilerimiz etik değerlere saygının ve estetik kaygısının öne çıktığı, karşılıklı saygı ve sevginin önemini ve güzelliğini hissettiren bir atmosferi solurlar. Özellikle beşerî ve sosyal bilimler alanında dünyaca ünlü bir araştırma merkezi (İSAM) ve bilim, sanat, kültür ve fikir dünyasının en seçkin simalarıyla aynı ortamı paylaşmanın avantajlarından yararlanırlar. Öğretim kadromuz ve öğrencilerimiz için, kitap sayısı 400.000’i aşan İSAM Kütüphanesi kuşkusuz büyük bir imkân. Bunun yanında, üniversitemiz kütüphanesinin kısa bir sürede -değerli koleksiyonları da içeren- 80,000’in üzerinde kitaba sahip olduğu bilgisinin, kurumumuzun akademik yönelişi hakkında fikir edinmek isteyenler bakımından önemli olduğunu düşünüyorum.

Değerli Üniversite Adayları,

Öğrenim görmek istediğiniz dallarda açılmış programlarımız varsa, lütfen yerleşkemizi ziyaret edip nasıl bir yükseköğretim kurumu olduğumuz hakkında yerinde gözlem yapmaya, ilgililerden birebir bilgi almaya çalışın. Bu mümkün olmazsa, web sayfamızdan elektronik olarak ulaşabileceğiniz tanıtım kitapçığı üniversitemizin öğretim kadrosu, kontenjanları, sağladığı burs vb. imkânlar ve puanlarındaki yükseliş hakkında bilgilenmenizi büyük ölçüde sağlayacaktır. Arayış ve hedeflerine uygun bularak üniversitemizi tercih edecek yeni öğrencilerimizin Eylül 2018’de bu kervana katılmalarından büyük mutluluk duyacağız.


Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ
Rektör