Arapça Hazırlık Birimi

Arapça Hazırlık Birimi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi öğrencileri için uygulanan “Arapça Hazırlık Sınıfı” bir eğitim-öğretim yılını kapsayan 6 kurdan ve toplam 870 saatten oluşmaktadır. Eğitim-öğretim yılı başında öğrenciler yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavlarına alınmakta ve bu sınavlar sonucunda öğrencinin başlayacağı kur belirlenmektedir. Ders içerisinde kullanılan iletişim dili Arapçadır. Her kurun ders dağılımı öğrencilerin seviyelerine göre ihtiyaç duyacakları dil yetenekleri dikkate alınarak belirlenmiştir. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Arapça hazırlık programını tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki yetenekleri kazanması hedeflenmektedir:

 

  • Modern Arapça öğretimi” kitabında geçen bütün kelime ve dil kalıplarını anlamak ve bunları kullanabilir duruma gelmek.
  • Günlük hayatta kullanılan kelime ve kalıpları kullanarak Arapça pratik yapabilmek ve “Arapça konuşabilir” vasfını kazanmak.
  • Ders kitabı dışındaki modern metinleri de (gerektiğinde) sözlük kullanarak rahat bir şekilde anlayabilmek.
  • Arap asıllı arkadaşlarla Arapça yazışabilmek.
  • Öğretilen kelimeleri ve dil kalıplarını kullanarak bir kompozisyon yazabilmek.
  • Arapça kelimeleri imla kurallarına göre yanlışsız yazabilmek.
  • Bir dakikada 130 kelimelik bir metni akıcı bir şekilde okuyabilmek
  • Arapça harflerini Arapça bilen her kesin rahatlıkla okuyabileceği bir yazıyla yazabilmek.

 

Arapça Hazırlık Birimi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız!