Psikoloji Çalışmaları Laboratuvarı

Psikoloji Çalışmaları Laboratuvarı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Deneysel Psikoloji Laboratuvarı, 2017 yılında kurulmuş olup İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) içerisinde yer alan bir laboratuvardır. PAMER bünyesi altında Deneysel Psikoloji Laboratuvarında bu zamana kadar “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDAU) ve 9 Nokta Problemi: Tekrar Edilmesi ve Genişletilmesi” ve “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDAU) ve Sigara Bıraktırma” projeleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda dindarlık, mültecilere karşı olumsuz tutumlar ve batıl inançlar gibi konuların yer aldığı araştırmalar yürütülmüştür. Halihazırda  çocuk ve yetişkinlerde zihinselleştirme becerisini etkileyen sosyal ve bilişsel faktörler ve klinik popülasyonlarda bilişsel süreçler üzerine araştırmalar devam etmektedir.

PAMER bünyesinde bundan sonraki projeler kapsamında sosyal, deneysel, klinik psikoloji ve gelişim psikolojisi alanlarında çeşitli araştırmaların sürdürülmesi hedeflenmektedir.                                                      

 

Makale & Sunumlar

Dinn, W., Göral, F., Adıgüzel, S., Karamursel, S., F. Fregni, A., Ayçiçeği-Dinn, A. Effectiveness of tDCS blinding protocol in a sham-controlled study, 2nd International Brain Stimulation Conference, 5-8 Mart, Barselona, 2017.

Aktaş, B., Asaroğlu, A., Demirci, Ş. & Başıbüyük, T., (in prep.) Contamination related disgust sensitivity predicts negative attitudes toward Syrian refugees among less conservatives.

Tosyali, F. & Aktaş, B. (2021). Does Training Analytical Thinking Decrease Superstitious Beliefs? Relationship between analytical thinking, intrinsic religiosity, and superstitious beliefs. Personality and Individual Differences.

Coşkun, B., Irmak, H., ve Aktaş, B. (Kasım, 2020). K-pop akımının sosyal yaşantıda yansımaları:             keşifsel bir inceleme. 2. Psikoloji Öğrenci Kongresi’nde sunulan bildiri, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul.

Şahin, T., Tosyali, F., Ergüçlü, Z., Aktaş, B. (Aralık, 2019). Bireylerin iç güdümlü dindarlık düzeylerinin, analitik düşünme stili (ADS) ve batıl inançlara inanma eğilimi arasındaki ilişki bağlamında düzenleyici rolü. Paper presented at 3rd meeting of the Turkish Social Psyhology Congress, İstanbul, Turkey.

Asaroğlu, A., Demirci, Ş. & Başıbüyük, T., Aktaş, B. (2021, Eylül). Mültecilere yönelik tutumlar ve tiksinme hassasiyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi: muhafazakarlığın moderatör rolü. 25. Türk Psikoloji Öğrencileri Kongresinde sunulan poster bildiri, Işık Üniversitesi, İstanbul.