Psikoloji Çalışmaları Laboratuvarı

Psikoloji Çalışmaları Laboratuvarı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Deneysel Psikoloji Laboratuvarı, 2017 yılında kurulmuş olup İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) içerisinde yer alan bir laboratuvardır. PAMER bünyesi altında Deneysel Psikoloji Laboratuvarında bu zamana kadar “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDAU) ve 9 Nokta Problemi: Tekrar Edilmesi ve Genişletilmesi” ve “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDAU) ve Sigara Bıraktırma” projeleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda dindarlık, mültecilere karşı olumsuz tutumlar ve batıl inançlar gibi konuların yer aldığı araştırmalar yürütülmüştür. Halihazırda  çocuk ve yetişkinlerde zihinselleştirme becerisini etkileyen sosyal ve bilişsel faktörler ve klinik popülasyonlarda bilişsel süreçler üzerine araştırmalar devam etmektedir.

PAMER bünyesinde bundan sonraki projeler kapsamında sosyal, deneysel, klinik psikoloji ve gelişim psikolojisi alanlarında çeşitli araştırmaların sürdürülmesi hedeflenmektedir.                                                      

 

Makale & Sunumlar

 Ekerim-Akbulut, M., Etel, E., Tahiroğlu, D., & Selçuk, B. (revize ediliyor). Children’s Social Understanding Scale Short-Form: Adaptation to Turkish sample.

Ekerim-Akbulut, M. (basımda). Mental state understanding in Turkey: Findings on the development of the theory of mind from a Turkish context. In H. H. Sen & H. Selin (Eds.) Childhood in Turkey: Sociological, educational and psychological perspectives. Springer Nature

Jackson, R., Ekerim-Akbulut, M., Zanette, S., Selçuk, B., & Lee, K. (2021). Parenting by lying in Turkey: associations with negative psychosocial outcomes and psychopathy in adulthood. Humanities and Social Sciences Communications, 8(1), 1-9.https://doi.org/10.1057/s41599-021-00877-9

Ekerim-Akbulut, M., Selçuk, B., Slaughter, V., Hunter, J. A., & Ruffman, T. (2020). In two minds: Similarity, threat, and prejudice contribute to worse mindreading of outgroups compared to an ingroup. Journal of Cross-Cultural Psychology, 51, 25-48. https://doi.org/10.1177/0022022119883699

Ekerim-Akbulut, M., & Selçuk, B. (2019). The role of theory of mind, emotion knowledge and empathy in preschoolers’ disruptive behavior. Journal of Child and Family Studies. doi:10.1007/s10826-019-01556-9

Ekerim, M., & Selcuk, B. (2018). Longitudinal predictors of receptive language: parental inductive reasoning and executive functions. Early Education and Development, 29, 324-341. doi: 10.1080/10409289.2017.1407607

Selcuk, B., Brink, K. A., Ekerim, M., & Wellman, H. (2018). Sequences of theory of mind acquisition in Turkish children from diverse social backgrounds. Infant and Child Development. https://doi.org/10.1002/icd.2098

Ekerim, M., & Selcuk, B. (2016). Gelişimsel psikopatoloji bakışıyla şiddet [Violence from Developmental Psychopathology Perspective]. Türk Psikoloji Yazıları [Turkish Psychological Articles], 19, 109-222.

Ekerim, M., & Selçuk, B. (2016). Çocuk ve ergenlerde davranım bozuklukları ile ilişkili olan bilişsel süreçler [Cognitive processes that are linked to conduct problems in children and youth]. In M. Irak (Ed.) pp. 27-62. Davranış bozuklukları ve biliş [Conduct problems and cognition]. Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, Istanbul.

Karasu, M., Aykaç, B., Çelikadam, C., Balım, B., Aktaş, B., Cesur, S. (basımda) Okul Çağındaki Çocukların Ahlaka İlişkin Gündelik Kavramsallaştırmaları: Keşifsel Bir İnceleme. Nesne.

Tosyali, F. & Aktaş, B. (2021). Does Training Analytical Thinking Decrease Superstitious Beliefs? Relationship between analytical thinking, intrinsic religiosity, and superstitious beliefs. Personality and Individual Differences.

Aktaş, B. (2021). Adalete İlişkin  Hassasiyetlerin Gelişimsel İzleri: Haksızlıktan Kaçınma Davranışına İlişkin Güncel İncelemeler. Psikoloji Çalışmaları. https://doi.org/10.26650/SP2020-816658

Aktas, B., Yilmaz, O., & Bahçekapili, H. G. (2017). Moral pluralism on the trolley tracks: Different normative principles are used for different reasons in justifying moral judgments. Judgment and Decision Making. 12(3), 297-307.

Oğuz Taşbaş, E. H. & Unkelbach, C. (2021). Repeating Stereotypes: Increased belief and subsequent discrimination (under review).

Oğuz Taşbaş, E. H. (2021). Gruplarda Karar Verme, In Örgütlerde Psikoloji: Sosyal Kimlik Yaklaşımı (pp 99-119),  N. Mamatoğlu (Ed.)(under review) (Çev.)

Oğuz Taşbaş, E. H. (2021). Benlik ve Benlik Arayışları, In Motivasyon ve Duyguyu Anlamak (pp 303-335), H. İşözen, E. Ö. Erbay, H. Tasa (Ed.s), Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara (Çev.) ISBN978-625-406-747-1

Oğuz Taşbaş, E. H. (2019). Çatışma Ve Çatışma Çözümü Sürecinde Duyguların Rolü. Muhakeme Dergisi , 2 (2), 8-18 . https://doi.org/10.33817/muhakeme.476068

Oğuz Taşbaş, E. H. (2017). Influence of Emotions on Facial Working Memory, International Academic Conference Proceedings, ISBN 978-9941-27-444-2, 71-78

Oguz Tasbas, E. H., Kilic, M., Aykac, B. & Coskun, E. (2016). Genç Kimliğinin Şekillenmesinde Üniversitenin Etkisi: Düzce Örneği. 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi ISBN: 978-975-98503-5-7, s. 520

Kerlin, J.R., Oguz, E.H. & Raymond, J.E. (2013). Visual orienting biases during reward learning. Journal of Vision. 13, 9.900