Sosyal Bilimler Enstitüsü

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 24 Nisan 2010 tarihinde kuruldu ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmede ciddi bir paya sahip olmak için 2012-2013 akademik yılından itibaren faaliyete geçti. Enstitümüzde, 9 anabilim dalına bağlı 9’u tezli, 7’si tezsiz  toplam 16 yüksek lisans  programı ile 5 doktora programına öğrenci kabul ediliyor.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programları:

YÜKSEK LİSANS
Felsefe Tezli Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı
Tarih Tezli Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Temel İslam Bilimleri Tezli Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bil. ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)
Tezli Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)
Ekonomi ve Finans Tezsiz Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Ekonomi ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce) 
Tezli Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı
Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Çeviribilim (Mütercim-Tercümanlık) Tezsiz Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Tezli Çeviribilim (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

 

DOKTORA
Felsefe Tezli Felsefe Doktora Programı
Tarih Tezli Tarih Doktora Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Temel İslam Bilimleri Tezli Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
Çeviribilim Tezli Çeviribilim (İngilizce) Doktora Programı