Türkçe Hazırlık Birimi

Türkçe Hazırlık Birimi

Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara ya da kısmen yabancı dille eğitim yapılan programlara kayıt yaptırmış ve Türkçesi lisans eğitim öğretimi için yeterli olmayan uluslararası öğrencilere “Türkçe Hazırlık Sınıfı” eğitimi verilmektedir. Bir eğitim öğretim yılı 2'şer aylık 4 çeyrekten oluşur. İhtiyaç duyan öğrencilerimize bir aylık ek ders dönemi uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, program süresince Türkçe Hazırlık derslerine paralel olarak İngilizce Hazırlık dersleri de verilmektedir.

Programda ileri seviyede dinleme ve okuma alıştırmalarına yoğunlaşılarak öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Sınıf içerisinde öğrencinin aktif katılımını sağlamak için öğrenci konuşma süresinin, okutman konuşma süresinden daha fazla olması gözetilmektedir. Ders içerisinde okuma, yazma, dinleme, konuşma, gramer ve kelime çalışmaları bir bütün olarak yürütülmektedir.

Türkçe Hazırlık Birimi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız!