Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Öğretim Programı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLAR ARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İSLAM VE DİN BİLİMLERİ-ULUSLARARASI İLAHİYAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
DERS PLANI

BİRİNCİ YARIYIL 
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
 İBL 101 Kuran Okuma ve Tecvit I (Arapça) 2  0 0 2  3 5
 İBL 103 Arap Dili ve Belâgatı I (Arapça) 2  0 0 2  4 6
 İBL 105 İslam İnanç Esasları 2  0 0 2  3 5
 İBL 107 Tefsir Tarihi 2  0 0 2  5 6
 İBL 109 Hadis Tarihi 2  0 0 2  5 6
 İBL 111 Siyer (Arapça) 2  0 0 2  3 6
 İBL 113 Osmanlı Türkçesi 2  0 0 2 3 5
 TÜRK 101 Türk Dili I 2  0 0 2 2 3
 İNG 101 Yabancı Dil (İng) I 2  0 0 2 2 3
TOPLAM 18 0 0 18 30 45
TOPLAM KREDİ 18 30 45

 

İKİNCİ YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
 İBL 102  Kuran Okuma ve Tecvit II (Arapça) 2 0 0 2  3 5
 İBL 104  Arap Dili ve Belâgatı II (Arapça) 2 0 0 2  4 5
 İBL 106  İslam İbadet Esasları (Arapça) 2 0 0 2  3 5
 İBL 108  Tefsir Usulü 2 0 0 2  4 6
 İBL 110  Hadis Usulü 2 0 0 2  4 6
 İBL 112  İslam Tarihi I (Arapça) 4 0 0 4  4 6
İBL 114  Mantık 2 0 0 2 4 6
TÜRK 102  Türk Dili II 2 0 0 2  2 3
 İNG102  Yabancı Dil (İng) II 2 0 0 2  2 3
TOPLAM 20 0 0 20 30 45
TOPLAM KREDİ 38 60

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL 
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
 İBL 201  Kuran Okuma ve Tecvit III (Arapça) 2 0 0 2 3 3
 İBL 203  Tefsir I (Arapça) 4 0 0 4  5 7
 İBL 205  Hadis I (Arapça) 4 0 0 4  5 7
 İBL 207  İslam Hukuk İlmine Giriş  2 0 0 2 3 6
 İBL 209  İslam Tarihi II 2 0 0 2  3 5
 İBL 211  Sosyal Bilimlere Giriş 2 0 0 2  3 5
 İBL 213  Din Psikolojisi 2 0 0 2  3 5
 İBL 215  Türk Din Musikisi 2 0 0 2 3 4
 AİİT 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2  2 3
TOPLAM 22 0 0 22 30 45
TOPLAM KREDİ 60 90

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL 
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
 İBL 202  Kuran Okuma ve Tecvit IV (Arapça) 2 0 0 2 3 3
 İBL 204  Tefsir II (Arapça) 4 0 0 4  4 6
 İBL 206  Hadis II (Arapça) 4 0 0 4  4 6
 İBL 208  İslam Hukuk Usulü 4 0 0 4  6 8,5
 İBL 210  Kelam Tarihi 4 0 0 4 5 8,5
 İBL 212  İlk Çağ Felsefesi Tarihi 2 0 0 2  3 5
 İBL 214  Din Sosyolojisi 2 0 0 2 3 5
 AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 24 0 0 24 30 45
TOPLAM KREDİ 84 120

 

BEŞİNCİ YARIYIL 
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
 İBL 301  Kuran Okuma ve Tecvit V (Arapça) 2 0 0 2 3 3
 İBL 303  Kelam I 4 0 0 4 4 7
 İBL 305  İslam Hukuku I 4 0 0 4 5 7
 İBL 307  Tasavvuf Tarihi 2 0 0 2 3 5
 İBL 309  İslam Felsefesi I 2 0 0 2 3 5
 İBL 311  Dinler Tarihi I 2 0 0 2 3 4,5
 İBL 313  İslam Medeniyeti Tarihi 2 0 0 2 3 4,5
   Seçmeli 1 TİB 2 0 0 2 2 3
   Seçmeli 2 TİB 2 0 0 2 2 3
  Seçmeli 3 FDB 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 24 0 0 24 30 45
TOPLAM KREDİ 108 150

 

ALTINCI YARIYIL 
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
 İBL 302  Kuran Okuma ve Tecvit VI (Arapça) 2 0 0 2 3 3
 İBL 304  Kelam II (Arapça) 2 0 0 2 3 4
 İBL 306  İslam Hukuku II (Arapça) 4 0 0 4 3 6
 İBL 308  Tasavvuf 2 0 0 2 3 5
 İBL 310  İslam Felsefesi II 2 0 0 2 3 4,5
 İBL 312  Dinler Tarihi II 2 0 0 2 3 4,5
 İBL 314  İslam Sanatları Tarihi 2 0 0 2 3 4,5
 İBL 316  Türk İslam Edebiyatı 2 0 0 2 3 4,5
   Seçmeli 4 TİB 2 0 0 2 2 3
  Seçmeli 5 TİB 2 0 0 2 2 3
  Seçmeli 6 İTS 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 24 0 0 24 30 45
TOPLAM KREDİ 132 180

 

YEDİNCİ YARIYIL 
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
 İBL 401  Kuran Okuma ve Tecvit VII (Arapça) 2 0 0 2 3 3
 İBL 405  İslam Mezhepleri Tarihi  2 0 0 2 5 8
 İBL 407  Yeni Çağ Felsefesi Tarihi 2 0 0 2 6 9
 İBL 409  İslam Ahlak Eğitimi ve Felsefesi 2 0 0 2 5 9
 İBL 411  Din Eğitimi 2 0 0 2 5 7
   Seçmeli 7 TİB 2 0 0 2 2 3
   Seçmeli 8 FDB 2 0 0 2 2 3
   Seçmeli 9 İTS 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 16 0 0 16 30 45
TOPLAM KREDİ 148 210

 

SEKİZİNCİ YARIYIL 
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
 İBL 402  Kuran Okuma ve Tecvit VIII (Arapça) 2 0 0 2 3 3
 İBL 404  Din Felsefesi 2 0 0 2 5 8
 İBL 408  Din Hizmetlerinde  Rehberlik ve İletişim 2 0 0 2 5 8
 İBL 410  Hitabet ve Mesleki Uygulama 2 0 0 2 5 8
 İBL 414  Bitirme Tezi 2 0 0 2 6 9
   Seçmeli 10 TİB 2 0 0 2 2 3
   Seçmeli 11 FDB 2 0 0 2 2 3
   Seçmeli 12 İTS 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 16 0 0 16 30 45
TOPLAM KREDİ 164 240

 

Toplam Kredi:  164
Servis Derslerinin Kredisi:  12
Seçmeli Derslerin Kredisi: 24
Zorunlu Alan Derslerinin Kredisi: 134
Arapça Okutulacak Zorunlu Derslerin Kredisi: 50
Toplam AKTS: 240

Not: 7. ve 8. yarıyılda alınması gereken seçmeli derslerin birer tanesi Edebiyat Fakültesi Felsefe, Tarih   ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarından alınabilir.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLAR ARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İSLAM VE DİN BİLİMLERİ-ULUSLARARASI İLAHİYAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI
DERS PLANI

  SEÇMELİ DERSLER  
(TİB) BEŞİNCİ YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 321  Kur’an’ın Ana Konuları 2 0 0 2 2 3
İBL 337  Hadis Tenkidi 2 0 0 2 2 3
İBL 325  Mukayeseli İslâm İbadet Esasları 2 0 0 2 2 3
İBL 327  Kelâm Metodolojisi 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 8 0 0 8 8 12
TOPLAM KREDİ 8 8

 

(FDB) BEŞİNCİ YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 339 Sosyal Değişim ve Din 2 0 0 2 2 3
İBL 331 Klasik Mantık Metinleri 2 0 0 2 2 3
İBL Din Bilimlerinde Yöntem
Tartışmaları
2 0 0 2 2 3
TOPLAM 6 0 0 6 6 9
TOPLAM KREDİ 12 12

 

(UİP) BEŞİNCİ YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 341 Batı Dillerinde İslami Metinler 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 2 0 0 2 2 3
TOPLAM KREDİ 14 14

 

(TİB) ALTINCI  YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 348 Kur'an'ın Üslup ve İ'cazı 2 0 0 2 2 3
İBL 350 Hadis Tahrici ve Ricâli 2 0 0 2 2 3
İBL 328  Klasik Kelâm Metinleri 2 0 0 2 2 3
İBL 352 Osmanlı Hukuk Tarihi 2 0 0 2 2 3
İBL 338 Arap Belâğati (Arapça) 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 10 0 0 10 10 15
TOPLAM KREDİ 24 24

 

(İTS) ALTINCI  YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 346 Klasik Siyer Metinleri 2 0 0 2 2 3
İBL 344 İslam Medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 4 0 0 4 4 6
TOPLAM KREDİ 28 28

 

(UİP) ALTINCI  YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 354 Günümüz Batı Dünyasında Müslümanlar 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 2 0 0 2 2 3
TOPLAM KREDİ 30 30

 

(TİB) YEDİNCİ  YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 437  Çağdaş Tefsir Yöntemleri 2 0 0 2 2 3
İBL 439 Hadisleri Anlamada Yöntem 2 0 0 2 2 3
İBL 441 Yeni İlm-i Kelam Metinleri 2 0 0 2 2 3
İBL 443 İslam Hukuk Usulü Metinleri 2 0 0 2 2 3
İBL 445 Çağdaş Arap Edebiyatı (Arapça) 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 10 0 0 10 10 15
TOPLAM KREDİ 40 40

 

(FDB/UİP) YEDİNCİ  YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 447 Mukayeseli kutsal Metin Tetkikleri 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 2 0 0 2 2 3
TOPLAM KREDİ 42 42

 

(FDB) YEDİNCİ  YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 449 İslam Düşüncesi Metinleri 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 2 0 0 2 2 3
TOPLAM KREDİ 44 44

 

(İTS) YEDİNCİ  YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 433 Farsça'ya Giriş 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 2 0 0 2 2 3
TOPLAM KREDİ 46 46

 

(İTS/UİP) YEDİNCİ  YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 451 Günümüz İslam Dünyası 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 2 0 0 2 2 3
TOPLAM KREDİ 48 48

 

(TİB) SEKİZİNCİ  YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 440 Kur'an Tarihi 2 0 0 2 2 3
İBL 424 Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar 2 0 0 2 2 3
İBL 428 Günümüz Kelâm Problemleri 2 0 0 2 2 3
İBL 442 Klasik Tasavvuf Metinleri 2 0 0 2 2 3
İBL 444 Günümüz Fıkıh Meseleleri 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 10 0 0 10 10 15
TOPLAM KREDİ 58 58

 

(FDB/UİP) SEKİZİNCİ YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 446 Mukayeseli Peygamberler Tarihi 2 0 0 2 2 3
İBL 448 Günümüz İslam Dünyasında Dini Hareketler 2 0 0 2 2 3
İBL 450 İslam Bilim Tarihi 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 6 0 0 6 6 9
TOPLAM KREDİ 66 66

 

(İTS) SEKİZİNCİ  YARIYIL
KOD DERSİN ADI T U L K AKTS İŞYÜKÜ
İBL 452 Farsça  2 0 0 2 2 3
İBL 454 Osmanlı Medeniyet Tarihi 2 0 0 2 2 3
TOPLAM 4 0 0 4 4 6
TOPLAM KREDİ 70 70

 

Toplam Seçmeli Ders Kredisi:                                 70
Toplam Seçmeli AKTS:                                             70
Toplam Seçmeli İşyükü:                                          105