YÖK İzleme ve Değerlendirme Gösterge Verileri

 YÖK İzleme ve Değerlendirme Gösterge Verileri

 

2017

2018

2019

2020

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı (Üniversite)

211

197

210

231

19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

261

281

243

312

20- Doktora Öğrenci Sayısı (YÖKSİS)

55

60

80

94

21- Toplam Öğrenci Sayısı

1597

1655

1698

2175

27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) (Üniversite)

90

122

131

84

29- Öğretim Üyesi Sayısı (YÖKSİS)

66

62

62

82

30- Öğretim Elemanı Sayısı (YÖKSİS)

110

104

99

121

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite)

-

-

-

60

2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite)

-

-

-

70

3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite)

-

-

-

50

4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) (Üniversite)

-

-

-

70

5- SCIMAGO

-

-

-

-

6- Round University Ranking (RUR)

-

-

-

-

7- URAP Dünya Sıralaması

-

-

-

-

8- URAP Türkiye Sıralaması

144

152

162

162

9- Webometrics

10842

10314

11905

11010

10- Times Higher Education (THE)

-

-

-

-

11- QS

-

-

-

-

12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması

-

-

-

-

13- USNEWS

-

-

-

-

14- NTU

-

-

-

-

15- ARWU

-

-

-

-

16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi

-

-

-

-

18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri

Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı (Üniversite)

2

-

4

35

19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği

Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı (Üniversite)

-

-

-

2

23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı (YÖKSİS)

8

3

5

-

24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı (YÖKSİS)

14

1

1

-

25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı

(Üniversite)

1

-

1

-

26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı

(Üniversite)

2

2

3

-

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı (Üniversite)

1

1

1

1

5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı

0.021

0.025

0.027

0.027

6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı

0.016

0.017

0.015

0.009

7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı (YÖKSİS)

-

-

-

4

8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı (YÖKSİS)

-

-

-

2

9- Disiplinlerarası doktora program sayısı (YÖKSİS)

-

-

-

-

10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı (Üniversite)

-

1

-

60

11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Üniversite)

-

-

-

1002

14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı

-

-

-

-

15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan

Programlar Arasında) (Üniversite)

-

-

-

-

16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı (Üniversite)

-

-

-

18

17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) (Üniversite)

-

-

-

-

18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı)

oranı

-

-

-

-

19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı)

oranı

-

-

-

-

20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı)

oranı

-

-

-

-

21- İşe yerleşmiş mezun sayısı (Üniversite)

20

34

19

48

24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı

14.518

15.913

17.152

17.975

25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı

24.197

26.694

27.387

26.524

27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı

14.518

15.913

17.152

17.975

28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı

0.132

0.119

0.124

0.106

29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı

0.034

0.036

0.047

0.043

30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı

0.082

0.048

0.131

0.14

31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı

0.047

0.041

0.039

0.03

32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı

0.682

0.654

0.667

0.545

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıl ık yayın sayısı (WOS)

5

1

2

2

2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıl ık yayın sayısı

0.076

0.016

0.032

0.024

3- Atıf Sayısı (WOS)

-

-

-

-

4- Atıf Puanı (WOS)

0.106

0.005

-

-

5- Q1 Yayın Sayısı

-

-

-

1

6- Q1 Yayın Oranı (WOS)

-

-

-

100

7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı (Scopus)

22

5

1

8

8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı

0.333

0.081

0.016

0.098

9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi (Scopus)

0.51

0.93

-

0.21

10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı (Scopus)

3

2

-

1

11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına

Oranı (Scopus)

13.6

40

-

12.5

12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı (Scopus)

-

-

-

-

13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına

Oranı (Scopus)

-

-

-

-

14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı (Scopus)

-

-

-

-

15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı

(Scopus)

-

-

-

-

16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı (Scopus)

-

3

-

2

17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın

Sayısına Oranı (Scopus)

-

60

-

40

18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı (Üniversite)

1

3

3

-

19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı

0.015

0.048

0.048

-

20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıl ık toplam bütçesi (Üniversite)

-

-

237456

-

21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı (Üniversite)

-

-

-

-

22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı (Üniversite)

-

-

-

-

23- TÜBA ve TÜBİTAK ödül ü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) (Üniversite)

-

2

-

-

24- Uluslararası ödül er (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödül er) (Üniversite)

-

-

1

2

25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı

3.909

4.532

3.919

3.78

26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı

0.833

0.968

1.29

1.146

 5- Toplumsal Katkı

       

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı (Üniversite)

- - - -

2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati (Üniversite)

1065 7773.5 10158 4428

3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı (Üniversite)

- - 751 513