Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı

Bugün işletmelerin tümünde verinin alınması, işlenmesi, depolanması ve kullanılması amacıyla bilişim sistemleri kullanılmaktadır. İş süreçlerinin her adımında bu sistemlerden en üst düzeyde yarar sağlanması hem işletmenin karlılığı hem de kullanıcı memnuniyeti bakımından önemlidir. Yönetim bilişim sistemleri (YBS) uzmanları yöneticilerin, çalışanların ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bilişim sistemlerinin modellenmesi, iyileştirilmesi, sürdürülmesi ve yönetilmesinde görev almaktadırlar.

2021-2022 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan lisans programımız bilişim sistemlerinin geliştirilmesinde temel olan kodlama eğitiminin yanısıra işletme teorileri, ekonomi, veri analizi, proje yönetimi, takım çalışması ve liderlik gibi alanlara da odaklanacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, öğrencilere problemlere çözüm bulma, son teknolojiye uygun çözümler geliştirme ve bir işletmeyi daha etkili ve yeterli kılma becerilerinin kazandırılması hedeflendi.

Teorik ve uygulamalı eğitimin eşit ağırlıklı olduğu YBS programımızda akademik deneyime ve sektörel deneyime sahip öğretim kadromuz öğrencilere farklı çalışma ağlarına dahil olma imkanı tanıyacaktır. Öğrencilerimiz ayrıca öğrenci sayısının az olması sebebiyle öğretim üyelerimizle direkt irtibat kurma ve daha yakın çalışma imkanına sahip olacaktır.

Üniversitemizin Akademik Gelişim Programı kapsamında öğrencilerimizin Arapça, Almanca, Fransızca dillerine ait eğitim alma imkanı da vardır.

 

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Özel Koşulları
Yönetim Bilişim Sistemler Lisans Programı Web Sayfası