Yüksek Lisans

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00 - 09:50          
09:00 - 09:50          
10:00 - 10:50 TED551 Edebiyatta Disiplinlerarasılık Derslik:Ofis Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ   TED504 Modern Türk Edebiyatı Derslik:Ofis Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ    
10:00 - 10:50          
10:00 - 10:50          
11:00-11:50 TED551 Edebiyatta Disiplinlerarasılık Derslik:Ofis Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ   TED504 Modern Türk Edebiyatı Derslik:Ofis Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ    
11:00-11:50          
11:00-11:50          
12:00 - 12:50 TED551 Edebiyatta Disiplinlerarasılık Derslik:Ofis Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ   TED504 Modern Türk Edebiyatı Derslik:Ofis Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ TED524 Klasik Türk Edebiyatında Kaside Derslik:Ofis Doç. Dr. Arzu ATİK  
13:00 - 13:50       TED524 Klasik Türk Edebiyatında Kaside Derslik:Ofis Doç. Dr. Arzu ATİK  
ÖĞLE ARASI
14:00 - 14:50 TED554 Modern Hikaye Çözümlemeleri Derslik:Ofis Yrd. Doç. Dr. Alphan Yusuf AKGÜL   TED550 Türk Edebiyatının Kaynakları Derslik:DD01 Prof. Dr. Abdullah UÇMAN TED524 Klasik Türk Edebiyatında Kaside Derslik:Ofis Doç. Dr. Arzu ATİK  
14:00 - 14:50          
15:00 - 15:50 TED554 Modern Hikaye Çözümlemeleri Derslik:Ofis Yrd. Doç. Dr. Alphan Yusuf AKGÜL   TED550 Türk Edebiyatının Kaynakları Derslik:DD01 Prof. Dr. Abdullah UÇMAN TED502 Klasik Türk Edebiyatı Derslik:Ofis Prof. Dr. Orhan BİLGİN  
15:00 - 15:50          
16:00 - 16:50 TED554 Modern Hikaye Çözümlemeleri Derslik:Ofis Yrd. Doç. Dr. Alphan Yusuf AKGÜL   TED550 Türk Edebiyatının Kaynakları Derslik:DD01 Prof. Dr. Abdullah UÇMAN TED502 Klasik Türk Edebiyatı Derslik:Ofis Prof. Dr. Orhan BİLGİN  
17:00 - 17:50        TED502 Klasik Türk Edebiyatı Derslik:Ofis Prof. Dr. Orhan BİLGİN  
TARİH YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00 - 09:50          
09:00 - 09:50          
10:00 - 10:50 TAR511 Osmanlı Belgelerinin Dili Derslik:Oda Dersi Prof. Dr. Ali AKYILDIZ TAR502 Tarih Yazıcılığı II Derslik:CA03 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAYKENT      
10:00 - 10:50          
10:00 - 10:50          
11:00-11:50 TAR511 Osmanlı Belgelerinin Dili Derslik:Oda Dersi Prof. Dr. Ali AKYILDIZ TAR502 Tarih Yazıcılığı II Derslik:CA03 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAYKENT      
11:00-11:50          
11:00-11:50          
12:00 - 12:50 TAR511 Osmanlı Belgelerinin Dili Derslik:Oda Dersi Prof. Dr. Ali AKYILDIZ TAR502 Tarih Yazıcılığı II Derslik:CA03 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAYKENT      
13:00 - 13:50          
ÖĞLE ARASI
14:00 - 14:50 TAR528 Türk Hukuk Tarihi ve Belgeleri Derslik:Oda Dersi Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN TAR523 Osmanlı Diplomasi Tarihi Derslik:DG09 Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ   TAR506 Osmanlı Tarihi Semineri Derslik:DD01 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAYKENT  
14:00 - 14:50          
15:00 - 15:50 TAR528 Türk Hukuk Tarihi ve Belgeleri Derslik:Oda Dersi Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN TAR523 Osmanlı Diplomasi Tarihi Derslik:DG09 Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ   TAR506 Osmanlı Tarihi Semineri Derslik:DD01 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAYKENT  
15:00 - 15:50          
16:00 - 16:50 TAR528 Türk Hukuk Tarihi ve Belgeleri Derslik:Oda Dersi Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN TAR523 Osmanlı Diplomasi Tarihi Derslik:DG09 Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ   TAR506 Osmanlı Tarihi Semineri Derslik:DD01 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAYKENT  
FELSEFE YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00 - 09:50          
09:00 - 09:50          
10:00 - 10:50     FEL511 Zihin Felsefesi Derslik:EC02 Yrd. Doç. Dr. Ömer Behiç ALBAYRAK FEL517 Fenomenoloji ve Hermeneutik Derslik:EA05 Yrd. Doç. Dr. Selami VARLIK FEL506 Çağdaş Felsefe Sorunları Derslik:EC02 Yrd. Doç. Dr. Emre ŞAN
10:00 - 10:50          
10:00 - 10:50          
11:00-11:50     FEL511 Zihin Felsefesi Derslik:EC02 Yrd. Doç. Dr. Ömer Behiç ALBAYRAK FEL517 Fenomenoloji ve Hermeneutik Derslik:EA05 Yrd. Doç. Dr. Selami VARLIK FEL506 Çağdaş Felsefe Sorunları Derslik:EC02 Yrd. Doç. Dr. Emre ŞAN
11:00-11:50          
11:00-11:50          
12:00 - 12:50     FEL511 Zihin Felsefesi Derslik:EC02 Yrd. Doç. Dr. Ömer Behiç ALBAYRAK FEL517 Fenomenoloji ve Hermeneutik Derslik:EA05 Yrd. Doç. Dr. Selami VARLIK FEL506 Çağdaş Felsefe Sorunları Derslik:EC02 Yrd. Doç. Dr. Emre ŞAN
13:00 - 13:50          
ÖĞLE ARASI
14:00 - 14:50          
14:00 - 14:50          
15:00 - 15:50     FEL502 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri Derslik:DH08 Yrd. Doç. Dr. Burak ŞAMAN    
15:00 - 15:50          
16:00 - 16:50     FEL502 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri Derslik:DH08 Yrd. Doç. Dr. Burak ŞAMAN    
16:00 - 16:50          
17:00 - 17:50     FEL502 Klasik İslam Düşüncesi Metinleri Derslik:DH08 Yrd. Doç. Dr. Burak ŞAMAN    
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
08:00 - 08:50       TIB570 Kur'an ve Beyan İlmi Derslik:EB02 Yrd. Doç. Dr. Mohamad Naji ALOMAR  
09:00 - 09:50       TIB570 Kur'an ve Beyan İlmi Derslik:EB02 Yrd. Doç. Dr. Mohamad Naji ALOMAR  
10:00 - 10:50   TIB524 Fıkıh Usulü: Hüküm Teorisi ve İstinbat Metodları Derslik:EA05 Yrd. Doç. Dr. Nail OKUYUCU TIB532 Günümüz Hadis Meseleleri Derslik:DI02 Prof. Dr. Ahmet YÜCEL TIB570 Kur'an ve Beyan İlmi Derslik:EB02 Yrd. Doç. Dr. Mohamad Naji ALOMAR TIB536 Oryantalistler ve Kur'an Araştırmaları Derslik:DH07 Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
10:00 - 10:50   TIB574 Günümüz Kelam Problemleri
Derslik:DC04 
Prof. Dr. Hülya ALPER 
  TIB576 Mukayeseli Teoloji Okumaları Derslik:DD01 Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN  
10:00 - 10:50          
11:00-11:50   TIB524
Fıkıh Usulü: Hüküm Teorisi ve İstinbat Metodları
Derslik: EA05
Yrd. Doç. Dr. Nail OKUYUCU
TIB532 Günümüz Hadis Meseleleri Derslik:DI02 Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

TIB576 Mukayeseli Teoloji Okumaları Derslik:DD01 Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

TIB536 Oryantalistler ve Kur'an Araştırmaları Derslik:DH07 Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
11:00-11:50   TIB574
Günümüz Kelam Problemleri Derslik: DC04
 Prof. Dr. Hülya ALPER 
     
11:00-11:50          
12:00 - 12:50   TIB524
Fıkıh Usulü: Hüküm Teorisi ve İstinbat Metodları Derslik:EA05 Yrd. Doç. Dr. Nail OKUYUCU
TIB532 Günümüz Hadis Meseleleri Derslik:DI02 Prof. Dr. Ahmet YÜCEL TIB576 Mukayeseli Teoloji Okumaları Derslik:DD01 Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN  
12:00 - 12:50    TIB574
Günümüz Kelam Problemleri Derslik: DC04
Prof. Dr. Hülya ALPER
    TIB536 Oryantalistler ve Kur'an Araştırmaları Derslik:DH07 Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
ÖĞLE ARASI
14:00 - 14:50   TIB526 Muamelat Fıkhı Derslik: DH09 
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB564 Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları Derslik:DF09 Doç. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL TIB550 İslam Ahlak Teorileri Derslik:DG08 Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI TIB538 Kur'an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar Derslik:DI02 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
14:00 - 14:50   TIB568 Ahkam Hadisleri Derslik:DI02 Prof. Dr. Zekeriya GÜLER  

TIB534 Mukayeseli Tefsir Metinleri Derslik:DI02 Yrd. Doç. Dr. Mounjed AHMMAD

-

TIB546 Hadis Literatürü Derslik: CA01 Yrd. Doç. Dr. Ahmad Abduljabbar SNOBAR

TIB540 Müteahhirin Dönemi Kelam Meseleleri ve Literatürü Derslik:DD01 Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
15:00 - 15:50   TIB526 Muamelat Fıkhı Derslik: DH09
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
TIB564 Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları Derslik:DF09 Doç. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL TIB534 Mukayeseli Tefsir Metinleri Derslik:DI02 Yrd. Doç. Dr. Mounjed AHMMAD TIB540 Müteahhirin Dönemi Kelam Meseleleri ve Literatürü Derslik:DD01 Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
15:00 - 15:50   TIB568 Ahkam Hadisleri Derslik:DI02 Prof. Dr. Zekeriya GÜLER  

TIB550 İslam Ahlak Teorileri Derslik:DG08 Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI

-

TIB546 Hadis Literatürü Derslik:CA01 Yrd. Doç. Dr. Ahmad Abduljabbar SNOBAR

TIB538 Kur'an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar Derslik:DI02 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
16:00 - 16:50   TIB568
Ahkam Hadisleri Derslik:DI02 Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
TIB564 Osmanlı Dönemi Hukuk Uygulamaları Derslik:DF09 Doç. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL TIB534 Mukayeseli Tefsir Metinleri Derslik:DI02 Yrd. Doç. Dr. Mounjed AHMMAD TIB540 Müteahhirin Dönemi Kelam Meseleleri ve Literatürü Derslik:DD01 Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
16:00 - 16:50   TIB526
Muamelat Fıkhı
Derslik: DH09
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
 

TIB550 İslam Ahlak Teorileri Derslik:DG08 Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI

-

TIB546 Hadis Literatürü Derslik:CA01 Yrd. Doç. Dr. Ahmad Abduljabbar SNOBAR

TIB538 Kur'an Yorumuna Çağdaş Yaklaşımlar Derslik:DI02 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
08:00 - 08:50          
09:00 - 09:50          
10:00 - 10:50   POLS502 Turkish Politics since 1923 Derslik:U232 Prof. Dr. Michelangelo GUIDA   POLS522 European Integration and EU-Turkish Relations Derslik:U232 Doç. Dr. Özgür Ünal ERİŞ  
10:00 - 10:50          
10:00 - 10:50          
11:00-11:50   POLS502 Turkish Politics since 1923 Derslik:U232 Prof. Dr. Michelangelo GUIDA   POLS522 European Integration and EU-Turkish Relations Derslik:U232 Doç. Dr. Özgür Ünal ERİŞ  
11:00-11:50          
11:00-11:50          
12:00 - 12:50   POLS502 Turkish Politics since 1923 Derslik:U232 Prof. Dr. Michelangelo GUIDA   POLS522 European Integration and EU-Turkish Relations Derslik:U232 Doç. Dr. Özgür Ünal ERİŞ  
12:00 - 12:50          
ÖĞLE ARASI
14:00 - 14:50   POLS536 Religion and Politics of the Middle East Derslik:U232 Yrd. Doç. Dr. Fabio VICINI   POLS532 Modernization and Social Change Derslik:U232 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan GÖKSEL  
14:00 - 14:50          
15:00 - 15:50   POLS536 Religion and Politics of the Middle East Derslik:U232 Yrd. Doç. Dr. Fabio VICINI   POLS532 Modernization and Social Change Derslik:U232 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan GÖKSEL  
15:00 - 15:50          
16:00 - 16:50   POLS536 Religion and Politics of the Middle East Derslik:U232 Yrd. Doç. Dr. Fabio VICINI   POLS532 Modernization and Social Change Derslik:U232 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan GÖKSEL  

 

EKONOMİ VE FİNANS (TÜRKÇE) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Saat

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

14:00

 

 

 

 

 

15:00

 

 

 

 

 

16:00

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

18:00

EFT 526
Portföy Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin YILDIZ Derslik: Seminar Room I

EFT 512
Ekonomik Modelleme ve Tahminleme
Doç. Dr. Engin SORHUN Derslik: Seminar Room I

EFT 510
İslam Ekonomisi ve Finansı
Yrd. Doç. Dr. Harun ŞENCAL Derslik: Seminar Room I

EFT 504
Gelişen Piyasalar
Yrd. Doç. Dr. Ece H. GÜLERYÜZ Derslik: Seminar Room I

 

19:00

 EFT 526
Portföy Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin YILDIZ Derslik: Seminar Room I

EFT 512
Ekonomik Modelleme ve Tahminleme
Doç. Dr. Engin SORHUN Derslik: Seminar Room I

EFT 510
İslam Ekonomisi ve Finansı
Yrd. Doç. Dr. Harun ŞENCAL Derslik: Seminar Room I

EFT 504
Gelişen Piyasalar
Yrd. Doç. Dr. Ece H. GÜLERYÜZ Derslik: Seminar Room I

 

20:00

 EFT 526
Portföy Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin YILDIZ Derslik: Seminar Room I

EFT 512
Ekonomik Modelleme ve Tahminleme
Doç. Dr. Engin SORHUN Derslik: Seminar Room I

EFT 510
İslam Ekonomisi ve Finansı
Yrd. Doç. Dr. Harun ŞENCAL Derslik: Seminar Room I

EFT 504
Gelişen Piyasalar
Yrd. Doç. Dr. Ece H. GÜLERYÜZ Derslik: Seminar Room I

 

21:00