Arş. Gör. Ahmet AYTEP

Lisans
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - 2016

Yüksek Lisans
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - 2018

Doktora
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

2011’de Beyoğlu Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nden, 2016’da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede “Fahreddin er-Râzî’nin İ‘câz ve Tefsir Anlayışında Nazım” (2018) başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Halen tefsir alanında doktora programına devam etmektedir. Tefsir tarihi ve literatürü, İslâm düşüncesi, dilbilim ve dil felsefesi akademik ilgi alanları arasındadır.