Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL
Lisans
Samsun Yüksek İslam Enstitüsü - 1981

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 1986

Doktora
Marmara Üniversitesi - 1994

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

1960 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Çorum’da tamamladı.1977 senesinde girdiği Samsun Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1981’de mezun oldu. 1983-1988 yılları arasında Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nde görev yaptı. 1988 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hadis Araştırma Görevlisi oldu. 1986’da Yüksek Lisansını, 1994 yılında doktorasını tamamladı. 1999’da Doçent, 2005’te Profesör oldu. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde ve Yakın Doğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Hadis Tarihi ve Usulü, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi: Hicri İlk Üç Asır, Hadis İlminde Tenkit Terimleri İle İlgili Çalışmalar yayınlanmış kitaplarından bazılarıdır.