Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Lisans
Marmara Üniversitesi - 1985

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 1987

Doktora
Marmara Üniversitesi - 1992

Özgeçmiş Yönetilen Tezler Dersler Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Yönetilen Tezler

Doktora Tezi
  • VAN NUREDDİN, (2012). İstanbul Polis Müdüriyet-i Umûmiyyesi; kuruluşu, teşkilâtı ve faaliyetleri (1909- 1918), Marmara Üniversitesi
Yüksek Lisans Tezi
  • SADIKOĞLU SEVİL, (2013). Mahmud Nedim Paşa'nın bürokraside gerçekleştirdiği büyük tenkihat: 7 Eylül 1871-31 Temmuz 1872, Marmara Üniversitesi