Öğr. Gör. Armağan Öçal BAŞER

Lisans
Université Robert Schuman (Université de Strasbourg-III) - 2007

Yüksek Lisans
Université de Nantes (Université de Bretagne Loire) - 2018

Özgeçmiş
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Fransa’da doğan Armağan ÖÇAL BAŞER, Strasbourg Robert Schuman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Avrupa Birliği ve Uluslararası Hukuk bölümünde eğitim görmüş olup eğitiminin son yılını Londra Kingston Üniversitesi’nde tamamlayarak Master I diploması ile mezun olmuştur.
2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde fark derslerini tamamlamış ve yurt dışında edinilen diplomasının denkliğini almıştır.
2018 yılında ise Nantes Üniversitesi’nin Avrupa Birliği ve Uluslararası Hukukta Temel Haklar programından “Uluslararası Hukuk Bağlamında Çocuğun Üstün Yararı ve Özgürlüğün Kısıtlanması - Türkiye Karşılaştırmalı” (La Privation Pénale et L’intérêt Supérieur de L’Enfant au Regard du Droit International avec Référence Particulière à La Turquie”) başlıklı tezi ile mezun olup Master II diplomasını almıştır.
İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak birçok uluslararası firmaya hukuki danışmanlık yapmış olan ÖÇAL BAŞER ayrıca Enerji Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında da Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tahkim davalarını yürütmüştür. Halen 2013 yılından beri sürdürmekte olduğu görevi kapsamında fakülte ve yüksekokullarda hukuk dersleri vermektedir.