Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZTÜRK

Doktora
Marmara Üniversitesi

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Arzu Öztürk Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Türk Dili Bilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türkçe'nin tarihi gelişimi, Osmanlı Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkiye Türkçesi çalışma alanlarıdır.