Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya YILDIRIM

Lisans
Gazi Üniversitesi - 2006

Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi - 2012

Doktora
Ankara Üniversitesi - 2021

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Banu Fulya Yıldırım, 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirerek aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başladı. 2006 - 2021 yılları arasında Klinik Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Hasta Koordinatörlüğü başta olmak üzere çeşitli departmanlarda görev yaptı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda Bilişim Hukuku yüksek lisansını tamamladı. 2021 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora derecesini aldı ve “Bilgi Sistemi Olarak e-Nabız Uygulamalarının Sağlık Turizmi Hastalarına Uygulanması: Bir Model Önerisi” adıyla tezi yayımlandı (2021). Başlıca akademik ilgi alanlarını ve çalışma konularını kütüphanecilik, bilgi yönetimi, sağlık bilgi sistemleri, yapay zekâ konuları oluşturmakta olup bu alanlarda çeşitli yayınları bulunmaktadır. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM) tarafından yayımlanan Bilgi Yönetimi Dergisi’nin editörlük ve hakemlik görevlerini yürütmektedir. 2021 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlamış olup evli ve iki çocuk annesidir.