Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ

Lisans
İstanbul Üniversitesi - 1985

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi - 1993

Doktora
İstanbul Üniversitesi - 2005

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik ve Psikoloji Bölümlerinden lisans, Kütüphanecilik Bölümü’nden yüksek lisans, 2005 yılında da Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. “Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi” başlıklı tezi Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından yayınlanmıştır. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi’nden İşletme lisans, 2019 yılında Marmara Üniversitesi’nden İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans derecelerini aldı. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi’nde Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümünden de önlisans derecesi almıştır.
Çalışma yaşamına 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde uzman olarak başlamış, buradaki 6 yılın ardından 5 yıl da aynı üniversitenin kütüphanesinde görev yapmıştır. 1999-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nde Elektronik Kaynaklar Uzmanı, Teknik Hizmetler ve Arşiv Birim Sorumlusu, Sağlık Bilimleri Kütüphane Sorumlusu vb. farklı birimlerde kütüphaneci, yönetici ve akademisyen olarak görev yapmıştır. 2015-2020 yılları arasında Ataşehir Adıgüzel MYO’da Dr. Öğretim Üyeliği ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Yaklaşık yirmi ülkede incelediği kütüphane binalarını uluslararası ve ulusal yayınlar yaparak mimarlar ve kütüphaneciler ile paylaşmıştır. Halen kütüphane binası, sürdürülebilir mimarlık, çevre koruma, afet yönetimi konularının yanı sıra mobbing, tükenmişlik sendromu gibi iş sağlığını ilgilendiren konularda da araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır.