Öğr. Gör. Fatma Beyhan MADEN

Lisans
Ankara Üniversitesi - 2008

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi - 2014

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

1985 Bartın doğumlu. İlköğretim ve liseyi Bartın’da tamamladı. Ankara’da 2003 yılında başladığı lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dilbilim bölümünde 2008 yılında tamamladı. Üniversite yıllarında Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerinde yer aldı (TEMA) ve birçok ulusal ve uluslararası kurultaya katıldı. Ankara Üniversitesi Dilbilim topluluğu kurucu üyelerinden ve topluluk bünyesindeki derginin basım-yayım ve redaksiyon sorumlusuydu. Üniversite yıllarında gönüllü turist rehberliği yaptı. Mezuniyet sonrası İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda birçok farklı idari-akademik sorumluklar alarak İngilizce okutmanı olarak 4 yıl çalıştı. Aynı zamanda birçok dil okulunda İngilizce öğretmenliği yaptı. 2012 yılında Yabancı Dil Olarak Türkçenin Eğitim-Öğretimi alanında lisansüstü eğitimine başlayarak İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Halen uluslararası öğrenciler için var olan Türkçe Hazırlık Biriminde Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretmekte ve üniversite bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezi’nde genel, özel, akademik ve sınav hazırlık amaçlı kurslarda İngilizce dersleri vermektedir. İngilizce dışında orta seviyede Almanca ve başlangıç seviyesinde Yunanca biliyor. Doğa, seyahat, farklı dil ve kültürler, bilim, dans ve yüzme ilgili olduğu alanlar.