Dr. Öğr. Üyesi Figen KASAPOĞLU

Lisans
İnönü Üniversitesi - 2005

Yüksek Lisans
İnönü Üniversitesi - 2013

Doktora
İnönü Üniversitesi - 2019

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Lisans eğitimini 2005 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversite ve bölümde yüksek lisans eğitimini 2013 yılında “Üniversite Öğrencilerinde İyilik Hali ile Özgecilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konulu tezi ile ve 2019 yılında “Psikolojik Danışmanların Danışma Sürecinde Manevi Konulara İlişkin Tutumlarının Manevi Yönelimleri ve Etkili Danışman Nitelikleri Açısından İncelenmesi” konulu tezi ile doktora eğitimini tamamladı. Şubat 2006 - Mart 2020 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların çeşitli kademelerinde ve rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yaptı. Akademik çalışma ve ilgi alanları okul psikolojik danışmanlığı, iyilik hali ve psikolojik danışmada maneviyat konularıdır.