Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Göksel ÖZTÜRK
Lisans
Marmara Üniversitesi - 1989

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 1993

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2001

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

2001 yılında ''Edige Batır Destanı`nın Başkurt versiyonu (inceleme-metin-transkripsiyonlu metin-çeviri-dizin)'' başlıklı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nden doktorluk ünvanı alan Göksel Öztürk, 1991-2009 yılları arasında sırasıyla Kazakistan, Başkurdistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da araştırmalar yapmış, misafir öğretim üyesi olarak akademik faaliyetlerde bulunmuştur.