Dr. Öğr. Üyesi Gülşah TAŞÇI

Lisans
Hacettepe Üniversitesi - 2005

Yüksek Lisans
Kocaeli Üniversitesi - 2008

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2018

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Gülşah Taşçı, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği programını tamamladı. 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden Eğitim Yönetimi Denetimi ve Teftişi yüksek lisans derecesini ve 2018 yılında “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Türkiye Örneği 1995-2014” (Danışman: Prof. Dr. Seyfi Kenan) başlıklı doktora teziyle Marmara Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi doktora derecesini almıştır. Çalışma alanları arasında yükseköğretimde uluslararasılaşma, yükseköğretim politikaları, yükseköğretimde karşılaştırmalı eğitim, kadın liderlik ve okul öncesi eğitim konuları bulunmaktadır.