Dr. Öğr. Üyesi Gülşah TAŞÇI

Lisans
Hacettepe Üniversitesi - 2005

Yüksek Lisans
Kocaeli Üniversitesi - 2008

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2018

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Gülşah Taşçı, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği programını tamamladı. 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden “Kız çocukların liderlik arketipi: Dünyayı kurtaran kız” (Danışman: Prof. Dr. Nuray Sungur Oakley) başlıklı çalışması ile Eğitim Yönetimi Denetimi ve Teftişi yüksek lisans derecesini ve 2018 yılında “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: Türkiye Örneği 1995-2014” (Danışman: Prof. Dr. Seyfi Kenan) başlıklı doktora teziyle Marmara Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi doktora derecesini almıştır. Taşçı, doktora tez aşamasında TÜBİTAK bursunu kazanarak George Washington Üniversitesi (ABD) GSEHD programında 2017-2018 yılları arasında ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur (Mentor: Dr. Bernhard Streitwiesser). Bu süreçte George Washington Üniversitesi, GSEHD, Advanced Studies Program for Visiting Scholar Programını başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Yine aynı yıl New Yourk’taki Cornell Üniveristesi’nden (ABD) “Women Leadership” (Kadın Liderlik-6 ders alınmıştır) sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu süreçte CIES Symposium (2017) ve NAFSA Research Symposium’a (2018) katılmıştır. 2005-2008 yılları arasında Çocuk Gelişimi Öğretmeni olarak, 2008- 2020 yılları arasında ise Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni olarak MEB’da görev yapmıştır. Araştırmacının alanı ile ilgili bir kitabı, altı kitap bölümü ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca “Yabancı Öğrenciler için Öğretmen Eğitimi, Akademik Yazma sertifikası, İlköğretimde Kariyer Geliştirme Sertifikası, Yaratıcı Drama sertifikası, NVivo sertifikası, Satranç Antrenörlüğü sertifikası, Bilgisayar Programları sertifikası (Windows, Excel, SPSS), Özel Eğitim sertifikaları bulunmaktadır. 2019-2020 MEB “Geleceğin Velileri Projesi Eğitim Faaliyetleri” ile ilgili modül yazımı ve eğitimi projesinde görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında yükseköğretimde uluslararasılaşma, yükseköğretim politikaları, yükseköğretimde karşılaştırmalı eğitim, kadın liderlik ve okul öncesi eğitim konuları bulunmaktadır.