Dr. Öğr. Üyesi Harun ŞENCAL

Lisans
Yeditepe Üniversitesi - 2007

Yüksek Lisans
Yeditepe Üniversitesi - 2009

Doktora
Durham University - 2018

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede İşletme (MBA) ve Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisanslarını tamamladı. 2014 yılında Durham Üniversitesi’nde başladığı İslami Finans Doktora programını 2018 yılında tamamlayan Şencal, İslam Ekonomisi ve İslami Finans alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırmaları ve yayınları İslam Ekonomisinin dar kalıplar içinde yorumlanan bir disiplinden ziyade interdisipliner veya transdisipliner bir yaklaşımla ele alınması ve geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda üniversite, vakıf ve derneklerde alana dair programlar düzenledi ve dersler verdi. Bu alandaki çalışmalarını sunmak için katıldığı uluslararası konferansların yanı sıra uluslararası dergilerde de yayınları bulunmaktadır.