Dr. Öğr. Üyesi Hasret SAYGI

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans
King’s College London - 2012

Doktora
Boğaziçi Üniversitesi - 2019

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde, yüksek lisansını ise King’s College London Uygulamalı Dilbilim bölümünde tamamladı. Yüksek lisans tezinde, İngiltere’de yaşayan Türk göçmen işçilerin müşterileriyle olan diyaloglarını işyeri gözlemleri yaparak incelemiştir. Doktorasını, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünden kazanan Saygı, doktora tezinde ise Türkiye’nin orta ölçekli bir şehrinde yaşayan mülteci ve yerel kadınlar arasındaki günlük konuşmaları dilbilimsel etnografik açıdan ele almıştır. Saygı’nın doktora tezi üstün bilimsel niteliklerinden ötürü Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yılın tezi ödülüne layık görülmüştür. Saygı’nın uzmanlığı, toplumdilbilim ve çokdillilik olup çalışmalarında söylem analizi yolu ile ‘kültürlerarası iletişimi’ ve ‘dil’ ile ‘kimlik’ arasındaki ilişkiyi inceler. Saygı, bunların yanında, risk altındaki yerel çocuklar ile mülteci çocukların okul terklerini anlamaya ve önlemeye yönelik çeşitli projelerde yer almaktadır. Saygı, hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde doktor öğretim üyesi olarak eğitim öğretim ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir.