Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER

Lisans
Marmara Üniversitesi - 1998

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 2010

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2017

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında “Serahsî’nin Aile Hukuku Hükümerinin Gayelerine İlişkin Analizleri” tez başlığıyla yüksek lisansını; 2017 yılında ise “Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. 2004-2010 yıllarında Anlayış Dergisi’nde Orta Doğu-siyaset konuları üzerine yazılar yazdı ve tercüme faaliyetlerinde bulundu. 2018'den beri İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Özellikle mukayeseli fıkıh; füru usul ilişkisi; Maliki mezhebi usul ve füruu konuları üzerine çalışmaktadır.