Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÖKDAĞ

Lisans
Necmettin Erbakan Üniversitesi - 2013

Yüksek Lisans
Necmettin Erbakan Üniversitesi - 2016

Doktora
Necmettin Erbakan Üniversitesi - 2021

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Hatice Gökdağ 1996-2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünde lisans eğitimi aldı. 2013 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalında lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversite ve bölümde 2016 yılında “Alternatif ve Destekleyici İletişimde Kullanılan İletişim Panolarının Zihin Engelli Çocuklara Gereksinimlerini Sözel Olmayan Yöntemle İfade Becerisi Kazandırmada Etkililiğinin İncelenmesi” konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini, 2021 yılında “Zihin Engelli Çocukların İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Tablet Tabanlı Konuşma Üreten Mobil Uygulamaların Etkililiğinin İncelenmesi” konulu tezi ile doktora eğitimini tamamladı. Akademik çalışma ve ilgi alanları; zihin engelli bireylerin eğitimi, otizm, özel gereksinimli bireylerde dil ve iletişim becerilerinin gelişimi, alternatif ve destekleyici iletişim, özel gereksinimli çocuklara okuma-yazma öğretimidir.